Relax. Dit is Rotterdam
Gepubliceerd op: 19-12-2018
Geprint op: 30-07-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/relax-dit-is-rotterdam/
Ga naar de hoofdinhoud

Het college geeft haar visie over hoe de diversiteit in de stad beter wordt geaccepteerd en tot meer ontspannen samenleven leidt in het programma ‘Relax. Dit is Rotterdam’.

In Rotterdam wonen mensen met verschillende achtergronden, leefwijzen en overtuigingen. Diverser dan Rotterdam bestaat niet. Soms zorgt dat voor vervreemding  en ongemak tussen mensen en dat pakt het college aan. Iedereen moet zich vrij, veilig en prettig voelen. Dat is waar komende jaren vol op wordt ingezet.

In Rotterdam wonen mensen met verschillende achtergronden, leefwijzen en overtuigingen. Diverser dan Rotterdam bestaat niet.

Wethouder Wijbenga: 'In Rotterdam is over het algemeen iedereen op zijn plek. Maar ik zie en hoor ook dat er spanningen ontstaan en Rotterdammers aanstoot nemen aan elkaar omdat ze niet dezelfde achtergrond of denkbeelden hebben. Aanspreken op gedrag is goed, maar afkeuring en zelfs uitsluiting op basis van afkomst, geloof of geaardheid is onze gezamenlijke tegenstander. De wet is hierbij onze leidraad. En het resultaat is respect voor elkaar.'

Nieuws

'Samen verbreden we onze horizon.' 'Het hart laten spreken.' 'Trots op wie we zijn.'

Campagneteksten die horen bij de foto’s van vijf jonge Rotterdamse fotografen uit Rotterdam. De fotografen, met wortels van verschillende plekken op de wereld, maakten voor de campagne Gewoon in Rotterdam de beelden. Deze nieuwe campagne vraagt aandacht voor meer acceptatie van diversiteit in Rotterdam. Te vaak gaat het over wat ons als mensen onderscheidt, de campagne Gewoon in Rotterdam richt zich op wat ons verbindt. En dat is dat we allemaal Rotterdammers zijn. Rotterdammer ben je natuurlijk niet alleen als je binnen de stadsgrenzen woont maar ook als je in Pernis, Rozenburg, Hoogvliet of Hoek van Holland woont. En zelfs als je hier werkt of studeert mag je je Rotterdammer noemen. De campagne maakt onderdeel uit van het actieprogramma Relax. Dit is Rotterdam.
Wethouder Bert Wijbenga; ‘Diversiteit in Rotterdam is een gegeven. Inclusie is een opgave. Iedereen in Rotterdam moet zichzelf kunnen zijn en de mogelijkheid hebben mee te doen. En daar willen we met deze campagne een bijdrage aan leveren. Door diversiteit in allerlei verschijningsvormen zichtbaar te maken.’
 

Fotografen

De jonge Rotterdamse fotografen in deze campagne zijn niet anoniem. Sterker nog, zij maken onderdeel uit van het verhaal van de campagne. Hun foto’s laten zien hoe zij diversiteit in de stad ervaren. Dit hebben ze op verschillende manieren in beeld gebracht. Deze campagne maakt zichtbaar wat gewoon is in Rotterdam. In korte videoreportages leggen de fotografen uit waar hun inspiratie vandaan komt en wat het verhaal is achter hun bijdrage. Als eerste vertelt Florian Braakman zijn verhaal.
De foto’s, het filmpje met Florian en meer informatie zijn te vinden op Gewoon in Rotterdam.

Zondag 11 oktober is internationale Coming Out dag. Een dag waarop LHBTQI+ personen hun identiteit vieren. Maar deze dag herinnert ook aan de worsteling die velen hebben moeten doormaken om zichzelf te accepteren of voor de acceptatie van hun omgeving. Rotterdam kiest ervoor om samen met andere LHBTIQ+ organisaties in de stad voortaan* de Progress Pride vlag te hijsen. Een vlag die alle groepen in de LHBTIQ+ vertegenwoordigt.

* Helaas waait het dit weekend te hard om de vlag te hijsen op het stadhuis.

Progress Pride vlag

De Progress Pride-vlag.

Grafisch ontwerper Daniel Quasar ontwierp de Progress Pride-vlag om een grotere focus te leggen op inclusie en vooruitgang. De vlag bestaat uit de oorspronkelijke regenboogvlag met vijf nieuwe kleuren. De drie kleuren uit de vlag van de transgender gemeenschap, en een zwarte en bruine strook die de zwarte LHBTIQ+ gemeenschap vertegenwoordigt en alle LHBTIQ+’ers van kleur. Deze vijf kleuren vormen een pijl die vooruitgang representeert en de weg die de LHBTIQ+ gemeenschap nog te gaan heeft.

Emancipatie

De Progress Pride-vlag representeert alle groepen uit de LHBTIQ+ gemeenschap, dus ook trans personen en alle queer personen van kleur. Maar de emancipatie loopt niet voor alle groepen gelijk op. Transpersonen en queer personen van kleur hebben vaker te maken met discriminatie dan bijvoorbeeld witte homomannen. Daarom is het belangrijk de groepen waarbij uitsluiting meer voorkomt aandacht te geven. En dat gebeurt onder meer door deze kleuren in de vorm van een pijl toe te voegen aan de vlag.

Uitgangspunten actieprogramma

Aan het actieprogramma ligt een aantal uitgangspunten ten grondslag:

 • De belangrijkste is de Nederlandse wet. Overal waar de grondwet in het geding komt, grijpen we in. Of het nu gaat om arbeidsmarktdiscriminatie, intimidatie, uitschelden of beledigen, iedereen kan een beroep doen op de gemeente als de grondwet wordt geschonden.
 • Verder is de beheersing van de Nederlandse taal een belangrijk uitgangspunt voor een betere verbinding in de stad. Nederlands kunnen spreken, schrijven en verstaan maakt meedoen mogelijk, schept kansen.
 • Het derde uitgangspunt is dat het Rotterdamse college zich bewust is van haar voorbeeldfunctie en op respectvolle wijze werkt aan verbeteringen in de stad.

Aan de slag

Eind 2018 is met veel Rotterdammers, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen, werkgevers en sportclubs gesproken om te komen tot dit actieprogramma. De ambitie is groot en realistisch. Samen zijn we aan zet om van diversiteit nog meer de kracht van Rotterdam te maken.

Dit doen we onder andere door:

 • Aanpak ongewenst gedrag op straat
  De sociale veiligheid van Rotterdammers die zich kwetsbaar voelen, gaat omhoog.  Ongewenst en grensoverschrijdend gedrag op straat zoals intimiderend aanspreken of naroepen wordt door onze handhavers streng aangepakt. Ook richten we ons op het zichtbaar en bespreekbaar maken van intimiderend gedrag in de publieke ruimte en de gevolgen hiervan. Verder ondersteunen we professionals op het gebied van preventie en omgang met intimidatie van vrouwen en gender-gerelateerd geweld.
 • Ondersteuning scholen
  Scholen in Rotterdam geven voorlichting en training over het omgaan met (seksuele- en gender) diversiteit, inclusiviteit en uitsluiting. Het doel is bewustwording van vooroordelen en acceptatie van diversiteit. En het vergroten van weerbaarheid en communicatievaardigheden van kinderen en jongeren op dit onderwerp. Scholen zijn de oefenplaats voor burgerschap. De plek waar jongeren oefenen met samenleven, jezelf zijn in het geheel, een mening vormen en geven, respect, nieuwsgierigheid, het goede gesprek voeren en het eens én oneens zijn. Wanneer er signalen zijn van leerlingen en ouders dat scholen de kerndoelen (waaronder seksuele diversiteit en burgerschap) niet naleven, dan gaat het desbetreffende bestuur in eerst het gesprek hierover aan met de school en de melder.
 • Nieuwkomers naar werk
  Nieuwe Rotterdammers die vanuit het buitenland naar onze stad komen, vinden hun weg in de Rotterdamse samenleving en spreken zo snel mogelijk Nederlands. Ook zijn zij bekend met de rechten en plichten die de Nederlandse rechtstaat met zich brengt en handelen daarnaar.
 • 010inclusief: Platform tegen Arbeidsdiscriminatie
  Discriminatie op de werkvloer of tijdens het solliciteren naar een baan of stageplaats: helaas hebben nog steeds veel Rotterdammers hiermee te maken. 010inclusief vindt dat iedereen een gelijke kans verdient op de arbeidsmarkt en streeft naar inclusieve organisaties waarin iedereen gewaardeerd wordt om zijn/haar talenten en kwaliteiten. Het platform richt zich op het terugdringen van discriminatie op grond van herkomst, huidskleur, geloof, geslacht, seksuele gerichtheid, chronische ziekte en handicap en leeftijd. De gemeente Rotterdam is een van de samenwerkingspartners van 010inclusief en heeft, net als alle andere aangesloten partners, kennis van en/of ervaring met het voorkomen en tegengaan van arbeidsdiscriminatie in het werving- en selectieproces en/of op de werkvloer. Deze kennis en ervaringen delen de samenwerkingspartners ter verbetering van de eigen aanpak van arbeidsdiscriminatie. Daarnaast wil het platform nieuwe partijen en bedrijven inspireren om discriminatie op de arbeidsmarkt terug te dringen en zo een Rotterdamse beweging op gang te brengen. Heeft u te maken met discriminatie op de werkvloer? Meld het bij ADB RADAR, een van de partners van 010inclusief.

De komende periode worden de acties met onze samenwerkingspartners verder uitgewerkt en in praktijk gebracht.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Mail dan naar samenlevenMO@rotterdam.nl.