Reclame
Gepubliceerd op: 19-01-2017
Geprint op: 19-04-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/reclame/
Ga naar de hoofdinhoud

In de openbare ruimte zijn veel reclameobjecten aanwezig. Vooral in het centrum is de reclamedruk groot. Reclame hoort bij de dynamiek van de stad maar er zijn wel spelregels nodig om wildgroei van buitenreclame te voorkomen.

In het 'Hoofdstuk Reclame' vindt u de welstandsregels die gelden voor buitenreclame. Het 'Hoofdstuk Reclame' trad in werking op 27 december 2007.

Kaart reclamegebieden

Deze kaart geeft een indeling in reclamegebieden. Daarnaast is op de kaart de hoofdwegenstructuur en de snelwegenstructuur weergegeven.

Er zijn reclamezones, welstandsvrije gebieden en reclamearme zones. Per zone zijn er verschillende welstandsregels voor reclame. Elk reclamegebied heeft specifieke karakteristieken en kenmerken. Per reclamegebied zijn de welstandsregels voor buitenreclame verschillend. Een beschrijving van de kenmerken en de bijbehorende welstandsregels zijn per zone terug te vinden in het 'Hoofdstuk Reclame'.

Bekijk hieronder de volledige kaart met een toelichting op de kleuren.

Doe de Zelftoets!

Met de Zelftoets komt u snel te weten welke regels er op een bepaald adres gelden voor omgevingsvergunningplichtige buitenreclame.

Vergunningvrije reclame-uitingen

Speciaal voor ondernemers en vastgoedeigenaren is er de Praktische Reclamegids voor Rotterdam, met daarin regels en voorbeelden voor vergunningsvrije reclame-uitingen. De reclamegids laat stap voor stap zien hoe reclame op winkels en bedrijfspanden in Rotterdam moet worden aangebracht.
NB: Als een reclame past binnen de regels uit de reclamegids dan is er geen vergunning nodig. Als een reclame afwijkt van de regels uit de reclamegids dan is een omgevingsvergunning verplicht. De aanvraag moet dan voldoen aan de criteria zoals die staan vermeld in het 'Hoofdstuk Reclame'.

Wat zijn de regels over reclame met verlichting?

Het college bouwt aan een aantrekkelijke en schone stad met een rustig straatbeeld. Een schone stad betekent dat de stad ook ‘voor het oog’ schoon en opgeruimd is en dat er rust in de openbare ruimte is. Daarom zijn er nadere regels ingesteld voor nieuwe aanvragen voor reclame met verlichting om lichthinder en een verkeersonveilige situatie te voorkomen. Deze zijn vastgelegd in de ‘Nadere Regels Reclame met Verlichting 2020.’

Voor digitale schermen als bouwwerk is het noodzakelijk om een omgevingsvergunning aan te vragen. Dit geldt voor de activiteit 'bouwen' en de activiteit 'reclame'. Het is hierbij van belang dat de reclame verband heeft met de activiteiten van het bouwende bedrijf. Reclame voor andere partijen worden niet meer geaccepteerd. In de brief van het College van B en W (pdf) leest u hier meer over.

Ga voor meer informatie over de activiteiten 'bouwen' en 'reclame' naar de pagina Omgevingsvergunning reclame-uiting. Bekijk de pagina Omgevingsvergunning voor informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning

Meer informatie

Voor informatie, vragen en klachten kunt u bellen naar 14 010.