Reclame
Gepubliceerd op: 19-01-2017
Geprint op: 23-01-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/reclame/
Spring naar het artikel
Foto: gemeente Rotterdam

In de openbare ruimte zijn veel reclameobjecten aanwezig. Vooral in het centrum is de reclamedruk groot. Reclame hoort bij de dynamiek van de stad maar er zijn wel spelregels nodig om wildgroei van buitenreclame te voorkomen.

In het Hoofdstuk Reclame vindt u de welstandsregels die in gelden ten aanzien van buitenreclame. Het Hoofdstuk reclame trad in werking op 27 december 2007.

Kaart reclamegebieden

Deze kaart geeft een indeling in reclamegebieden. Er is een onderscheid gemaakt tussen reclamezones, welstandsvrije gebieden en reclamearme zones. Per zone zijn er verschillende welstandsregels ten aanzien van reclame, winkelgebieden, welstandsvrije en reclamearme zones. Daarnaast is op de kaart de hoofdwegenstructuur en de snelwegenstructuur weergegeven.
Elk reclamegebied heeft specifieke karakteristieken en kenmerken en per reclamegebied zijn de welstandsregels ten aanzien van buitenreclame verschillend. Een beschrijving van de kenmerken en de bijbehorende welstandsregels zijn per type terug te vinden het Hoofdstuk Reclame.

Bekijk hieronder de volledige kaart met een toelichting op de kleuren.

Doe de Zelftoets!

Met de Zelftoets komt u snel te weten regels er op een bepaald adres gelden ten aanzien van omgevingsvergunningplichtige buitenreclame.
Vergunningvrije reclame-uitingen

Speciaal voor ondernemers en vastgoedeigenaren is er de Praktische Reclamegids voor Rotterdam, met daarin regels en voorbeelden voor vergunningsvrije reclame-uitingen. De reclamegids laat stap voor stap zien hoe reclame op winkels en bedrijfspanden in Rotterdam moet worden aangebracht.
NB: Als een reclame past binnen de regels uit de reclamegids dan is er geen vergunning nodig. Als een reclame afwijkt van de regels uit de reclamegids dan is een omgevingsvergunning verplicht. De aanvraag moet dan voldoen aan de criteria zoals die staan vermeld in het Hoofdstuk Reclame (pdf).