Spring naar het artikel

Voor een aantal risicovolle situaties moeten rampbestrijdingsplannen worden opgesteld. Binnen de regio Rotterdam-Rijnmond is dit verplicht voor risicovolle bedrijven die vallen onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO).

In het Rotterdamse haven- en industriegebied zijn veel van dit soort bedrijven actief. Voor de BRZO-bedrijven is een algemeen rampenbestrijdingsplan beschikbaar. Hierin zijn zes incidentscenario’s opgenomen die zich kunnen voordoen bij deze bedrijven. Daarnaast heeft de Veiligheidsregio een rampenbestrijdingsplan voor Rotterdam The Hague Airport.

Naast de rampenbestrijdingsplannen zijn er plannen voor de bestrijding van specifieke incidenten binnen de regio. Zo zijn er onder andere plannen voor stroomuitval, infectieziekten en voor stadion Feyenoord.

Gevaarlijke stoffen

In de regio Rotterdam-Rijnmond werken tientallen bedrijven dagelijks met grotere hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Zowel de overheid als de bedrijven zelf vinden veiligheid van werknemers een belangrijke zaak. De bedrijven mogen de veiligheid van werknemers en omwonenden niet in gevaar brengen. De overheid stelt daarom eisen aan deze bedrijven via het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO).

Bedrijven die met een bepaalde hoeveelheid gevaarlijke stoffen werken moeten een Veiligheidsrapport opstellen. Hierin geven zij aan hoe zij de risico’s van het werken met gevaarlijke stoffen beperken. In een veiligheidsrapport staat beschreven:

  • welke kansen op zware ongevallen er zijn
  • welke effecten te verwachten zijn voor werknemers, omwonenden en voor het milieu
  • welke maatregelen het bedrijf heeft genomen om de risico’s zoveel mogelijk te beperken en te beheersen
  • wat de kans is op een dodelijk ongeval buiten het bedrijfsterrein.

Met deze informatie kan de overheid zich beter voorbereiden op het bestrijden van eventuele rampen of zware ongevallen. In het rampbestrijdingsplan ligt deze voorbereiding vast. De overheidsdiensten stemmen zo hun aanpak op elkaar af. Het gaat hierbij om de volgende instanties:

  • Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)
  • DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR)
  • politie-eenheid Rotterdam
  • Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR)
  • Havenbedrijf Rotterdam
  • gemeente Rotterdam.

Meer informatie

De rampenbestrijdingsplannen zijn openbaar en zijn te vinden op de website van Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. Kijk voor meer informatie ook op Rijnmond veilig.