Prullenbakken
Gepubliceerd op: 05-08-2020
Geprint op: 21-04-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/prullenbakken/
Ga naar de hoofdinhoud

Rotterdam telt meer dan 10.000 prullenbakken waarin bezoekers en bewoners van de stad hun afval in kwijt kunnen. Stadsbeheer heeft de afgelopen maanden het gebruik, de staat en de locaties van deze prullenbakken gemonitord.

Veel prullenbakken worden namelijk niet of zelden gebruikt, staan (niet meer) op een logische plek of zijn verouderd. Stadsbeheer gaat de komende tijd circa 1.000 prullenbakken verplaatsen, vervangen of verwijderen.

In beweging

Rotterdam is altijd in beweging. Een bushalte wordt verplaatst, een sportveld wordt niet meer gebruikt of een looproute naar een school is veranderd. Prullenbakken die daar stonden blijven vaak staan en worden niet of nauwelijks gebruikt terwijl medewerkers van Stadsbeheer deze locaties wel in hun route hebben opgenomen. Deze prullenbakken worden de komende maanden verplaatst of verwijderd. Prullenbakken die nog in goede staat zijn, keren terug op een plek waar ze nuttiger zijn en verouderde prullenbakken worden vervangen. Er zijn ook locaties waar juist grotere prullenbakken worden geplaatst en waarvan de capaciteit wordt verdubbeld.

Planning

In de eerste week van november wordt gestart in Hoogvliet. Daarna volgen stap voor stap de andere wijken in Rotterdam. Op de prullenbakken die weggaan, wordt een aantal weken van tevoren een sticker geplakt om aan te geven dat deze zal verdwijnen.

Alle prullenbakken worden met een goede reden van straat verwijderd of verplaatst. Dit zou niet tot problemen moeten leiden. Er blijven voldoende prullenbakken bestaan in de stad, ze worden vooral beter verdeeld en alleen op plekken geplaatst waar ze ook echt gebruikt worden. De gemeente monitort de omgeving van de weggehaalde prullenbakken goed. Mochten bewoners toch meer zwerfafval zien op de plek waar de prullenbak stond, kan men daarvan een melding maken via 14 010 of de MeldR-app.