Provenierswijk
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 18-01-2020
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/provenierswijk/
Spring naar het artikel

De Provenierswijk grenst aan de noordkant van het Centraal Station. Het is daar een levendige plek met veel passanten. Een fiets- en voetgangerstunnel voert direct naar het centrum van Rotterdam.

Tegelijkertijd heeft de Provenierswijk een rustig karakter, met statige huizen langs mooie groene singels en kleinere woningen in tussenliggende straten.

De ongeveer 4.600 bewoners blijven hun wijk meestal trouw. Als ze al verhuizen is dat vaak binnen de wijk. Er is een grote diversiteit aan culturele achtergronden, inkomens- en opleidingsniveau. Veel bewoners zijn huiseigenaar.

Diverse werkgroepen van bewoners zijn bezig om hun wijk te verfraaien, bijvoorbeeld met kunst op straat. Ook organiseren ze zelf cursussen en sociale activiteiten, bijvoorbeeld in het Huis van de Wijk De Propellor of in activiteitencentrum De Waerschut. Bewoners met groene vingers zijn actief in de Heultuin.

Aan de randen van de wijk, in de Proveniersstraat en de Walenburgerweg, is horeca ruim aanwezig. Theater 't Kapelletje heeft een eigen repetitieruimte en biedt onderdak aan intieme en kleinschalige voorstellingen.

Nieuws

Meer of minder horeca in de buurt? Dat staat in de herijking van het horecagebiedsplan Noord (pdf). De gemeente stelde dit plan halverwege 2019 vast voor de periode 2019-2021. Bewoners, ondernemers en wijkraden zijn hierover geraadpleegd. Noord is populair bij horecaondernemers. Centraal in het plan: een verantwoorde ontwikkeling die past bij de sfeer van buurten. Belangrijk is een goede balans tussen levendigheid en een fijne woonomgeving.

Burgemeester en wethouders bezochten op vrijdag 28 juni het gebied Noord met zijn wijken Agniesebuurt, Bergpolder, Blijdorp, Liskwartier, het Oude Noorden en Provenierswijk.

Na een gezamenlijk welkom konden bewoners in gesprek met de bestuurders naar hun keuze. Diverse onderwerpen kwamen aan bod. Tijdens de zogenaamde pitch presenteerden vier groepen in Blijdorp zich over ruimtegebrek op de locatie waar ze allen zitten (de camping, manege, scouting en voetbalvereniging).

De adviesgroep Hofbogenpark presenteerde hun advies aan wethouder Wijbenga. Alle actiepunten die uit de tafelrondes naar voren kwamen zijn genoteerd en zullen meegenomen worden. Na afloop werd nagepraat onder het genot van een lunchbuffet.

Wijkraad

De wijkraad Provenierswijk bestaat uit vijf bewoners die het stadsbestuur gevraagd en ongevraagd adviseren. Vergaderingen zijn openbaar.

Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van de wijkraad, kijk dan op de pagina Gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités.

Wijkagenda

De wijkraad maakt in samenspraak met bewoners een plan voor de wijk, de wijkagenda. Deze wordt vastgesteld door burgemeester en wethouders en zorgt voor het Wijk Actie Plan (WAP). Het WAP beschrijft wat er per jaar in Provenierswijk gaat gebeuren.

Contact

Wilt u iets melden of heeft u een vraag aan de gemeente? U kunt ons altijd bereiken:

U kunt de wijkraad bereiken via e-mail, telefoon 14 010 of per brief: Wijkraad Provenierswijk, Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam.

U kunt de wijkraadsleden ook persoonlijk benaderen. In het document hieronder staan de leden met hun contactgegevens.

\