Spring naar het artikel

Hardlopen, beetje vissen, struinen door het groen, terrasje pikken of liggen in het gras: de Rotterdamse rivieren worden nog aantrekkelijker, natuurlijker en levendiger met alle gestarte activiteiten en projecten.

Ze zijn de uitwerking van het programma Rivieroevers. Samen met allerlei partners in de stad is Rotterdam actief aan de slag om de Nieuwe Maas, de Rotte en de Schie een boost te geven.

Meer weten van de inmiddels 21 projecten op en langs de Nieuwe Maas en de Rotte? Blader door het Rivieroevers Magazine:

Water in de stad

Met een aantrekkelijke openbare ruimte wordt het langs de rivieren alsmaar mooier en ontstaat meer groen aan, in en onder het water. Nieuwe fiets-, wandel- en hardlooproutes, zoals het Nieuwe Maasparcours, laten je de rivieren ontdekken. En door het stimuleren van leuke en bijzondere initiatieven krijgt Rotterdam steeds meer activiteiten langs en op de rivieren. Wethouder Joost Eerdmans (o.a. Buitenruimte) maakt zich sterk voor deze ontwikkelingen: ‘In ons coalitieakkoord hebben we ons voorgenomen de rivieroevers sterk te verlevendigen. Samen met partners, de Rotterdammer én ondernemers gaan we zorgen dat de rivieren en hun oevers veel meer gaan bieden. Ze horen ook bij onze stad. Als bewoners wil je vanaf de kade kunnen genieten van het water in de stad met de kinderen. In de binnenstad gaan we daarom ook de kades van de Rotte bij het Grote Kerkplein groen maken en laten aansluiten op de Delftse Vaart. Ook een mooi voorbeeld is ook het getijdenpark in de Maashaven.'

Samenwerking

De ontwikkelingen hebben niet stil gestaan. Er is hard gewerkt  aan de verdere uitwerking van het programma. Niet alleen door bewoners en ondernemers, maar ook door partijen als het Havenbedrijf Rotterdam, Rijkswaterstaat, de waterschappen, Wereld Natuur Fonds, Provincie Zuid-Holland, Recreatieschap , Stichting Plezierrivier de Rotte en het Nationale Deltaprogramma. Door het verbinden van partijen, initiatieven en programmering, de opstart van projecten zoals de realisatie van een getijdengeul op Eiland van Brienenoord en de herinrichting van de openbare ruimte en creatie van vispassage bij de Leuvekolk draagt het programma bij.

'De Rotte en omgeving heeft enorm veel kwaliteit en potentie.'

Carol Hol - Stichting Plezierrivier De Rotte

Carol Hol, Stichting Plezierrivier De Rotte: 'Via het platform Rotte café brengen we ondernemende gebruikers met elkaar in contact en zoeken we met hen naar kansen en mogelijkheden om nog meer beweging in de Rotte te krijgen. Het programma van de gemeente is voor ons een belangrijke stimulans om door te pakken.'

Willem de Klerk, BlueCity010: 'De herinrichting van de buitenruimte rondom het oude Tropicanagebouw aan de Nieuwe Maas sluit goed aan bij onze ambities op het gebied van innovatie en duurzaam. Met het nieuw ontwikkelde Nieuwe Maasparcours voor de deur worden we nog meer onderdeel van een lang lint aan nieuwe ontwikkelingen aan de rivier. Wij werken graag mee aan een verdere uitwerking van de ambities.'

'De herinrichting van de buitenruimte rondom het oude Tropicanagebouw aan de Nieuwe Maas sluit goed aan bij onze ambities op het gebied van innovatie en duurzaam.'

Willem de Klerk - BlueCity010

Jaarbericht programma Rivieroevers

Het jaarbericht 2016 programma Rivieroevers biedt een terugblik op het afgelopen jaar en schetst tegelijkertijd een beeld van de ambities voor 2017. De insteek is om deze ambities te realiseren in samenwerking met Rotterdammers: ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere overheden. De resultaten laten zien dat deze samenwerking loont. Deze aanpak geven we daarom een vervolg. Het jaarbericht naast een terugblik ook inzicht in de ambities voor elk van de rivieren. De eigen ontstaanswijze, karakteristiek en omgeving vormen hierbij de inzet voor de toekomstige ontwikkelingen.

Programma Rivieroevers 2015-2018

In 2016 heeft het college van B en W het programma Rivieroevers Rotterdam 2015-2018 goedgekeurd. De ambitie van het programma is om de kwaliteiten van de Rotterdamse rivieren te benutten om Rotterdam levendiger, aantrekkelijker en natuurlijker maken. Hiermee levert het programma een bijdrage aan een aantrekkelijker, economisch sterker en toekomstbestendiger Rotterdam.