Spring naar het artikel

Hardlopen, beetje vissen, struinen door het groen, terrasje pikken of liggen in het gras. De Rotterdamse rivieren worden nog aantrekkelijker, natuurlijker en levendiger met alle gestarte activiteiten en projecten.

Ze zijn de uitwerking van het programma Rivieroevers. Samen met allerlei partners in de stad geeft Rotterdam de Nieuwe Maas, de Rotte en de Schie een boost.

Meer weten van de inmiddels 21 projecten op en langs de Nieuwe Maas en de Rotte? Blader door het Rivieroevers Magazine:

Water in de stad

Met een aantrekkelijke openbare ruimte wordt het langs de rivieren alsmaar mooier. Er ontstaat meer groen aan, in en onder het water. Nieuwe fiets-, wandel- en hardlooproutes, zoals het Nieuwe Maasparcours, laten je de rivieren ontdekken. En door het stimuleren van leuke en bijzondere initiatieven krijgt Rotterdam steeds meer activiteiten langs en op de rivieren. Ontdek de Rotte op: ookditisderotte.nl.

Wethouder Joost Eerdmans (o.a. Buitenruimte) maakt zich sterk voor deze ontwikkelingen: ‘In ons coalitieakkoord hebben we ons voorgenomen de rivieroevers sterk te verlevendigen. Samen met partners, de Rotterdammer én ondernemers gaan we zorgen dat de rivieren en hun oevers veel meer gaan bieden. Ze horen ook bij onze stad. Als bewoners wil je vanaf de kade kunnen genieten van het water in de stad met de kinderen. In de binnenstad maken we daarom ook de kades van de Rotte bij het Grote Kerkplein groen. En we laten ze aansluiten op de Delftse Vaart. Ook een mooi voorbeeld is ook het getijdenpark in de Maashaven.'

Samenwerking

De ontwikkelingen hebben niet stil gestaan. Er is hard gewerkt  aan de verdere uitwerking van het programma. Niet alleen door bewoners en ondernemers, maar ook door het Havenbedrijf Rotterdam, Rijkswaterstaat, de waterschappen, Wereld Natuur Fonds, Provincie Zuid-Holland, Recreatieschap , Stichting Plezierrivier de Rotte en het Nationale Deltaprogramma. Het programma verbindt partijen, initiatieven en programmering. Het start projecten op, zoals de realisatie van een getijdengeul op Eiland van Brienenoord en creatie van een vispassage bij de Leuvekolk.

'De Rotte en omgeving heeft enorm veel kwaliteit en potentie.'

Carol Hol - Stichting Plezierrivier De Rotte

Carol Hol, Stichting Plezierrivier De Rotte: 'Via het platform Rotte café brengen we ondernemende gebruikers met elkaar in contact. We zoeken met hen naar kansen en mogelijkheden om nog meer beweging in de Rotte te krijgen. Het programma van de gemeente is voor ons een belangrijke stimulans om door te pakken.'

Willem de Klerk is van BlueCity010. 'We zijn blij met de herinrichting van de buitenruimte rondom het oude Tropicanagebouw aan de Nieuwe Maas. De ontwikkelingen sluiten goed aan bij onze ambities voor innovatie en duurzaam. Het nieuw ontwikkelde Nieuwe Maasparcours ligt voor de deur. Hiermee worden we nog meer onderdeel van een lang lint aan nieuwe ontwikkelingen aan de rivier. Wij werken graag mee aan een verdere uitwerking van de ambities.'

'De herinrichting van de buitenruimte rondom het oude Tropicanagebouw sluit goed aan bij onze ambities voor innovatie en duurzaam.'

Willem de Klerk - BlueCity010

Programma Rivieroevers 2015-2018

In 2016 heeft het college van B en W het programma Rivieroevers Rotterdam 2015-2018 goedgekeurd. Het programma wil de kwaliteiten van de rivieren benutten om Rotterdam levendiger, aantrekkelijker en natuurlijker te maken. Hiermee levert het programma een bijdrage aan een aantrekkelijker, economisch sterker en toekomstbestendiger Rotterdam.