Programma Rivieroevers
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 27-05-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/programma-rivieroevers/
Ga naar de hoofdinhoud

Meer groen langs de Rotte en de Nieuwe Maas. En meer mogelijkheden om er te wandelen, fietsen, een terras te pakken of op een andere manier van het water te genieten.

Dat is het doel van programma Rivieroevers 2019-2022.

Rotte

Aan de Rotte zijn al een paar mooie plekken bijgekomen. Zoals de zit- en aanlegvlonder bij het Grotekerkplein en de steiger met huurboten aan de Lombardkade. En de groenere Linker Rottekade, met meer ruimte om te wandelen en te fietsen. Het wordt ook een stuk mooier aan de Rottekades. Hier maken we bredere fiets- en wandelroutes. Beide kades zijn straks groener en bieden een mooi uitzicht op het water. Bij de Crooswijksebocht komen een steiger, kanoverhuur, een nieuwe speelplek en meer groen. En verderop komt een tweede steiger bij Algemene Begraafplaats Crooswijk. Zo worden uitvaarten per boot mogelijk. Vlak bij de Blaak is Rotterdam al bezig de Leuvekolk op te frissen. Zo komt er vers, zoet water doorheen stromen voor schoner water in de binnenstad. En meer groen, een steiger en kanoverhuur. U kunt steeds meer leuke dingen doen aan de Rotte. In 2020 is het 750 jaar geleden dat de dam in de Rotte is gelegd. Dat gaan we vieren met diverse activiteiten dit najaar en volgend voorjaar. In dit filmpje wandelt wethouder Bert Wijbenga wandelt met Jet Sol langs de Rotte en vertelt er meer over.

Nieuwe Maas

Aan de Nieuwe Maas kunt u al fietsen, wandelen en hardlopen langs het prachtige Nieuwe Maasparcours. Bewoners hebben deze route gemaakt. Het gebied bij BlueCity (voormalig Tropicana) wordt opgeknapt. Iedereen kan straks vanaf een groene kade genieten van het mooie uitzicht over het water. Even verderop, op het Eiland van Brienenoord, komt een echt getijdenpark, waardoor u eb en vloed nog beter kunt ervaren. Ook komen er een uitkijktoren en een extra brug. Door die brug wordt het eiland onderdeel van een nieuwe recreatieve route op Zuid: Rondje Stadionpark.

De andere kant op, aan de Nassauhaven, zijn drijvende woningen gekomen. Op een getijdenoever groeien speciale planten die tegen brak water kunnen en de afwisseling van droogte en nattigheid. Bewoners lopen daar heerlijk langs het water en groen. En dat wil Rotterdam op steeds meer plekken langs de Nieuwe Maas (pdf) mogelijk maken. Voor de Maashaven is het idee ontstaan een park te realiseren.

Meer weten over de verbeteringen de afgelopen jaren? Lees:

Waarom wil Rotterdam dit?

Rotterdam bouwt de komende jaren 18.000 nieuwe woningen. Da’s mooi, want we willen allemaal ergens wonen, maar de stad wordt daardoor wel steeds voller. En u wilt ook kunnen genieten van water en groen. Dat kan aan de rivieren die midden door de stad heen lopen. Tegelijk helpen groene oevers om droge voeten te houden als het heel hard regent. Ze zorgen voor verkoeling als het zonnetje flink schijnt. En zo krijgen we ook meer planten en dieren in de stad. Goed voor de natuur dus.

Nog meer te doen

Samen met bewoners, ondernemers en vele andere partners is veel in gang gezet. Maar er is nog meer te doen. Rotterdam gaat zich de komende jaren inzetten voor betere wandel- en fietsroutes, meer parken en groene plekken en betere vaarverbindingen. Ook moet er meer te beleven zijn aan het water. Daarvoor is alvast 2,6 miljoen euro uitgetrokken.

Nieuws

Met het programma Rivieroevers 2018-2022 zette het Rotterdamse college van B&W in op het verlevendigen, aantrekkelijker en natuurlijker maken van de binnenstedelijke Nieuwe Maas en de Rotte. De eindrapportage laat zien wat de resultaten zijn van het programma, en wat de plannen zijn voor de komende jaren.

Remus en Romulus zijn wereldwijd bekend als de mythologische stichters van Rome. Maar wie zijn de mythologische ouders van Rotterdam? Schrijfster Amanda Wams dook in het verleden van de Maasstad en ontdekte de Rottenimf en de Maasgod. Ze reconstrueerde deze mythe van Rotterdam en maakte er een boekje over.

Op vrijdag 23 juli 2021 presenteerde Amanda Wams in samenwerking met '750 jaar Dam in de Rotte' de publicatie 'De Rottenimf & de Maasgod, op zoek naar de stadsmythologie van Rotterdam'.

'Als ik vertel dat we onze eigen lokale goden hebben, kijkt iedereen mij verbaasd aan, vrijwel niemand is op de hoogte van het bestaan.', vertelt Wams. 'Ik verdiep mij al meer dan 20 jaar in rituelen, magie en mythologie, maar toen ik op deze twee figuren stuitte in het Stadsarchief Rotterdam wist ik dat ik iets heel bijzonders in handen had.'

De nimf en de god

Volgens Amanda Wams is het helemaal niet vreemd dat weinig mensen de nimf en de god kennen. 'Vroeger stonden ze wel afgebeeld op de Delftsche Poort, een stadspoort, werden ze bezongen in de jubelpoëzie van Dirk Smits of afgebeeld op een erehaag speciaal ontworpen voor de komst van Napoleon. Maar dat is allemaal wel heel lang geleden'.

Mysterieuze kant van de stad

In 2020 was het 750 geleden dat er een dam in de Rotte werd gelegd, dat vormde een mooie gelegenheid om het verhaal van de Rottenimf en Maasgod te reconstrueren, opnieuw te vertellen en terug te brengen in het geheugen van Rotterdammers. 'Rotterdam staat bekend als een stad van hard werken, heipalen en havens, maar ik wil hiermee ook laten zien dat de stad een zachtere en mysterieuze kant heeft, die kant zien we niet vaak', aldus de auteur.

Meer informatie

In 2020 was het 750 jaar geleden dat de dam in de Rotte werd gelegd en Rotterdam ontstond. Om dit te vieren was er een gevarieerd programma aan activiteiten. Eén van die activiteiten was een bibliotheekcollege over Rivier de Rotte, de longen van Rotterdam. Bekijk de video van dit college.

In Rotterdam kan nog veel meer worden gedaan om de natuur onder water een boost te geven, zo blijkt uit een studie (gepubliceerd op 22 maart 2021). Doordat de Nieuwe Maas en de zee elkaar ontmoeten in deze havenstad, is Rotterdam een essentieel gebied voor trekvissen zoals de zalm, schelpdieren en bijzondere waterplanten. Met een keur aan soms kleine maatregelen kunnen we deze soorten nog meer de ruimte geven. De komende maanden wordt besloten welke maatregelen in deze gebieden kunnen worden toegepast. Zo wordt Rotterdam ook onder water weer een stukje wilder en natuurlijker.