Proeftuin gezond gewicht
Gepubliceerd op: 15-07-2020
Geprint op: 30-07-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/proeftuin-gezond-gewicht/
Ga naar de hoofdinhoud

Gezond leven is belangrijk. U zit prettig in uw vel, heeft meer energie en meer plezier in de dingen die u doet. Maar soms lukt het niet om in je eentje een gezonde gewicht te krijgen. Nu kunt u hulp krijgen in de Proeftuin Gezond Gewicht.

De gemeente Rotterdam en partners in de wijk organiseren sinds september 2019 de Proeftuin Gezond Gewicht. Die proeftuin is bedoeld voor inwoners met overgewicht of obesitas, eventueel in combinatie met een andere aandoeningen, zoals diabetes type 2, hart- en vaataandoeningen, luchtwegproblematiek of artrose. Zij kunnen begeleid worden naar de juiste ondersteuning in de wijk. Denk bijvoorbeeld aan de huisarts, leefstijlcoach of sportaanbieder.

Video 'Proeftuin Gezond Gewicht Rotterdam - Ketenaanpak Overgewicht' (september 2020)

Achterliggende oorzaken van overgewicht

De oorzaak van overgewicht heeft niet altijd (alleen) te maken met uw leefstijl, maar kan ook veroorzaakt worden door medische of psychosociale factoren. Bijvoorbeeld door medicijngebruik of een vervelende ervaring in het verleden. Samen met een begeleider, de zorgcoördinator, wordt naar uw eigen situatie gekeken. Wat is er bij u aan de hand en welk aanbod past daarbij?

Plan op maat

In 2021 gaat de proeftuin weer van start. De datum wordt later bekend gemaakt. Als deelnemer werkt u onder begeleiding aan een persoonlijk plan dat past bij uw wensen en behoeften op het gebied van voeding, beweging en welzijn.

Tijdens het programma gaat een zorgcoördinator met u in gesprek over de leefstijl. Wat eet u op een dag? Wat doet u aan beweging? Zijn er ook andere redenen waarom een gezond gewicht krijgen niet lukt? Zoals te weinig slapen, stress, medicatiegebruik, of signalen die mogelijk kunnen duiden op een genetische afwijkingen. Samen maken met de zorgcoördinator maakt u een plan om een gezonde leefstijl te bereiken. De zorgcoördinator brengt u in contact met andere professionals die u daarbij kunnen helpen.

In de buurt

Het programma is heel laagdrempelig. In het programma staat de deelnemer centraal. U bepaalt uiteindelijk wat er gaat gebeuren, de zorgcoördinator adviseert en ondersteunt. Het programma is vaak dichtbij huis. De Proeftuin organiseren we in Kralingen-Crooswijk, het Oude Noorden, Beverwaard en Oude Westen/Delfshaven. We werken samen met partners in die wijken, zoals huisartsen, leefstijlcoaches, fysiotherapeuten en sport- of beweegaanbieders.

Meedoen?

In 2021 gaat de proeftuin weer van start. De datum wordt later bekend gemaakt. Meedoen is gratis. Als u meedoet, volgt er ook een onderzoek. Op die manier kunnen wij het programma steeds weer verbeteren. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar een van de zorgcoördinatoren. De gegevens van de betrokken wijken:

Proeftuin Gezond Gewicht

De Proeftuin Gezond Gewicht is een programma van de gemeente Rotterdam, en past binnen de ambities van Gezond010: het akkoord. De proeftuin is een samenwerking met Partnerschap Overgewicht Nederland (PON), artsen uit een (academisch) ziekenhuis en partners in de wijk. In de proeftuin wordt onderzocht of deze lokale manier van werken effectief is voor deelnemers en op welke manier betrokken professionals het beste kunnen samenwerken. Dit programma is een onderdeel van de ontwikkeling van de Ketenaanpak Overgewicht en Obesitas Volwassenen.

Meer informatie

Bent u professional, en wilt u nog meer weten over de proeftuin? Neem dan contact op met projectleider Monique Liet via amw.liet@rotterdam.nl.