Proef met geluidssensoren Kruiskade en Lijnbaan
Gepubliceerd op: 17-09-2018
Geprint op: 19-02-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/proef-geluidssensoren/
Spring naar het artikel

In het kader van wetenschappelijk onderzoek plaatste de gemeente in totaal twintig geluidssensoren in de omgeving van de Kruiskade en de Lijnbaan. Het gaat om een proef.

Deze sensoren meten het algemene geluidsniveau in de omgeving en detecteren afwijkende pieken hierin. De proef duurt tot januari 2019. Daarna worden de sensoren weer verwijderd.

Bij harde geluiden, denk aan getoeter of geschreeuw, wordt een geluidsopname gemaakt van ongeveer 12 seconden. De medewerkers van de meldkamer van de gemeente krijgen een signaal dat er een geluid wordt opgenomen.

Wetenschappelijk onderzoek

Het doel van de pilot is het verzamelen van data die kan worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Daardoor kan een bijdrage worden geleverd aan de verbetering van het cameratoezicht in de stad en daarmee de openbare orde en de veiligheid.

Geen individuele gesprekken!

Geluiden die naar individuen herleidbaar zijn worden door de medewerkers van de meldkamer verwijderd. Deze geluidsopnamen worden dus niet beschikbaar gesteld voor wetenschappelijk onderzoek, andere geluidsopnamen wel.

Evaluatie

Na de evaluatie van de proef zal in overleg met alle betrokkenen gekeken worden of en zo ja, op welke wijze vervolg gegeven kan worden aan de proef. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het plaatsen van de sensoren in andere gebieden van de gemeente.

Meer informatie

Heeft u vragen over deze proef? Neem dan contact op met Ferry de Groot, projectleider bij de gemeente Rotterdam, via pilotgeluidssensor@rotterdam.nl.