Spring naar het artikel

Prinsenland is wijds, groen en vriendelijk. De wijk bestaat uit meer dan 8.000 woningen met ruim 19.000 inwoners. Elke buurt in Prinsenland heeft zijn eigen karakter.

De ene buurt heeft veel laagbouw en eengezinswoningen, de andere wat meer hoogbouw en appartementen.

Verenigingen

Prinsenland telt diverse verenigingen. Naast bewonersverenigingen op buurt en straatniveau zijn dat ook verenigingen voor scouting, schaken, klaverjassen, judo, handbal, duiken, basketball en tafeltennis. Net buiten de wijk zijn enkele sportaccommodaties gelegen met verenigingen voor voetbal, hockey, korfbal en tennis.

Bewoners

Prinsenlanders zijn vaak tevreden over hun woning en het wonen in deze tuinstad. Het is een fijne wijk om in te leven. Aan de buitenruimte is veel aandacht besteed. In de wijk zijn verschillende typen scholen voor de basisvorming: een rooms-katholieke Montessorischool, een vrije school, een protestants-christelijke basisschool en een openbare school.

Voorzieningen

Midden in de wijk ligt een grote plas, de Ringvaartplas. In het Prinsenpark kunnen jonge kinderen zich vermaken in avonturenspeeltuin Pietje Bell. Voor jongeren is er een skatepark en het Cruyff Court. Aan de andere kant van de snelweg ligt het Kralingse Bos dat binnen een paar minuten fietsen is te bereiken. Prinsenland heeft zijn eigen winkelcentrum aan het Mia van IJperenplein.

Actief

Bewegen is de basis voor een goede gezondheid. Gratis sportfaciliteiten in de buurt stimuleren mensen om (meer) in beweging te komen. Ook in het Prinsenpark is een fitnessparcours aangelegd. En aan de Palladiostraat is een jeu de boulesbaan, kom gezellig een spelletje spelen.

Jeugdnetwerk

Professionals die werken met jeugd, werken samen in het jeugdnetwerk om uitval van jongeren op welk manier dan ook te voorkomen. Speerpunten in de wijk zijn:
• gezinsmanagement en opvoed- en opgroeiondersteuning
• bevorderen gezonde leefstijl
• verstevigen van de samenwerking

Woonzorgcentrum Romanohof

Bewoners, schooldirecties en professionals hebben een beheerconvenant voor het woonzorgcentrum Romanohof opgesteld. Bent u of wordt u bewoner in de directe omgeving van het woonzorgcentrum en wilt u deelnemen in de klankbordgroep, dan kunt u zich aanmelden bij Franka Boudewijn. Met vragen over het woonzorgcentrum neemt u contact op met Theo Zierikzee van Bouman GGZ, telefoon (088) 230 38 00.

Bramante- en Berninitoren

Op dit moment worden de stukken gereed gemaakt waarmee een ontwikkelaar wordt gezocht voor de ontwikkeling van de Bramantetoren en Berninitoren nabij het Prinsenpark.

Een belangrijk criterium voor de keuze van het bouwbedrijf is de wijze waarop de omgeving wordt betrokken bij de bouw. Zo worden de inschrijvende partijen gevraagd na te denken over hoe er rekening wordt gehouden met het gebied, de omwonenden en toekomstige bewoners bij het ontwerp en de bouw van het project. Andere belangrijke criteria zijn onder andere de kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid. Naar verwachting wordt er niet eerder gestart met de bouw van de torens dan de eerste helft van 2020.  

Nachtopvang De Brug

Bij metrostation Capelsebrug beheert het Leger des Heils een nachtopvangvoorziening voor dak- en thuislozen. Momenteel worden er zogenaamde 'medisch geïndiceerde, niet-uitzetbare illegalen' opgevangen. De gemeente heeft een zorgplicht voor deze zieke mensen. Als deze mensen herstellen dan zijn zij uitzetbaar. Ook voor deze opvang is een afsprakendocument opgesteld. Heeft u vragen over de doelgroep en de nachtopvang? Neem dan contact op met het Leger des Heils, telefoon (010) 222 98 88.

Een klankbordgroep, met ook vertegenwoordigers van omwonenden, ziet toe op het naleven van de afspraken. Met vragen over de klankbordgroep kunt u contact opnemen met Franka Boudewijn.