Prins Alexander
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 13-11-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/prins-alexander/
Spring naar het artikel
Foto: Arnoud Verhey

Prins Alexander telt bijna 95.000 inwoners verdeeld over acht wijken: Het Lage Land, Kralingseveer, Nesselande, Ommoord, Oosterflank, Prinsenland, 's-Gravenland en Zevenkamp.

De inwoners van de wijken Nesselande en Zevenkamp worden vertegenwoordigd door gelote wijkcomités. De gebiedscommissie bestuurt de overige wijken in het gebied Prins Alexander en gaat over opgaven die de wijk overstijgen.

De leden van gebiedscommissie en de wijkcomités zijn de ogen en oren van het gebied voor het stadsbestuur. Hun vergaderingen zijn openbaar.

Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van de gebiedscommissies en wijkcomités? Kijk dan op de pagina Gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités.

Nieuws

De duim is een vrijwilligersprijs van gebiedscommissie Prins Alexander. Iedereen kan een vrijwilliger nomineren. Kent u een bijzondere vrijwilliger? Meld hem of haar dan aan. De uitreiking is in december.

Met de duim toont de gebiedscommissie haar waardering voor vrijwilligers. Die mensen zijn onmisbaar bij onder andere sportverenigingen, zorginstellingen, Huizen van de Wijk of in hun eigen woonomgeving.

Inschrijfformulier ‘De Duim van 2019’

Met het inschrijfformulier hieronder kunt u tot maandag 25 november iemand anders voordragen voor de Duim van 2019. Die ander moet vrijwilligerswerk doen in Prins Alexander.

Vul hieronder uw eigen gegevens in

Wie wilt u voordragen?

Meer lezen over privacy en hoe gemeente Rotterdam met persoonsgegevens omgaat? Kijk op rotterdam.nl/privacy

Gemeente Rotterdam en de Verkeersonderneming doen in Prinsenland en Het Lage Land onderzoek naar mobiliteit.

Hoe verplaatsen we ons in de toekomst? Hebben alle bewoners voldoende mogelijkheden om ergens naar toe te gaan? En wat vindt u belangrijk? Laat het ons weten!

Vul de vragenlijst in!

De Verkeersonderneming heeft een vragenlijst ontwikkeld over hoe u reist. Dit noemen we de MobiliteitsGeluksTest. U kunt de vragenlijst invullen als u in Prinsenland en Het Lage Land woont. Door de vragenlijst in te vullen zien wij wat de bewoners van Prinsenland en Het Lage Land nu en in de toekomst willen. Zo kunnen wij betere keuzes maken en maatregelen nemen. U kunt de vragenlijst invullen via de website:

Privacy

Het onderzoek geeft alleen resultaten op straat- en wijkniveau. De gegevens zijn dus niet terug te leiden naar individuen. Voor vragen over MobiliteitsGeluksTest kunt u terecht bij info@verkeersonderneming.nl. De MobiliteitsGeluksTest is onderdeel van Prinsenland/Het Lage Land: wijken van de toekomst.

Contact

Wilt u iets melden of heeft u een vraag aan de gemeente? U kunt ons altijd bereiken:

U kunt de gebiedscommissie bereiken via e-mail, telefoon 14 010 of per brief: Gebiedscommissie Prins Alexander, Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam.

U kunt de gebiedscommissieleden ook persoonlijk benaderen. In het document hieronder staan de leden met hun contactgegevens.

Bewonersinitiatieven

Heeft u een goed idee voor uw straat, buurt of wijk? En wilt u dat samen met medebewoners realiseren? Dan kunt u een financiële bijdrage aanvragen bij uw gebiedscommissie.

Nieuwsarchief en achtergrondinformatie

Zo’n honderd bewoners van Ommoord en Zevenkamp gingen vrijdag 19 oktober in gesprek met het college van burgemeester en wethouders. Er kwamen onderwerpen aan bod als veiligheid, woningbouw, de toekomst van De Romeynshof en de bereikbaarheid van en de verkeersveiligheid in de wijk. Ook voorzieningen en activiteiten voor kinderen en de zorg voor de vele ouderen in de wijken werden besproken. Lees hier het verslag van het collegebezoek.

In de eerste helft van juni 2018 konden Oosterflankers hun mening geven over hun wijk. De plannen voor De Evenaar waren de aanleiding voor deze meningspeiling door de gebiedscommissie.

Het eindrapport van de enquête is nu beschikbaar, bekijk de resultaten (pdf).


De Evenaar is een voormalig verzorgingshuis. Humanitas Zorg, Bavo Europoort en Centrum Voor Dienstverlening (CVD) willen er een multifunctioneel woongebouw van maken. Momenteel wonen er negentien ouderen die zorg nodig hebben. Het plan is om er een mix van doelgroepen te huisvesten waaronder 35 personen met een lichte psychische aandoening die geen zeden- of geweldsdelict hebben begaan. De gebiedscommissie Prins Alexander is gevraagd om hierover advies te geven aan het college van burgemeester en wethouders. De gebiedscommissie wilde deze mogelijkheid benutten om te vragen hoe alle bewoners Oosterflank ervaren. De antwoorden gebruikt de gebiedscommissie ook voor het opstellen van de wijkagenda, waarin de vijf doelen voor de wijk worden vastgelegd.

Het college van B&W heeft voor belangrijke onderwerpen op het gebied van stadsbeheer, stadsontwikkeling, maatschappelijke ontwikkeling en veiligheid een uitvoeringsplan gemaakt. De uitvoeringsplannen geven aan hoe er in de gebieden wordt gewerkt aan de in de gebiedsplannen gestelde prioriteiten en inspanningen. In het uitvoeringsplan is rekening gehouden met vragen en behoeften in de gebieden. De plannen zijn voor advies voorgelegd aan de gebiedscommissie.