Spring naar het artikel

Prins Alexander telt bijna 95.000 inwoners verdeeld over zeven wijken: Het Lage Land, Kralingseveer, Nesselande, Ommoord, Oosterflank, Prinsenland en Zevenkamp.

De inwoners van de wijken Nesselande en Zevenkamp worden vertegenwoordigd door gelote wijkcomités. De gebiedscommissie bestuurt de overige wijken in het gebied Prins Alexander en gaat over opgaven die de wijk overstijgen.

De leden van gebiedscommissie en de wijkcomités zijn de ogen en oren van het gebied voor het stadsbestuur. Hun vergaderingen zijn openbaar.

Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van de gebiedscommissies en wijkcomités? Kijk dan op de pagina Gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités.

Contact

U kunt de gebiedscommissie bereiken via:

U kunt de gebiedscommissieleden ook persoonlijk benaderen. In het document hieronder staan de leden met hun contactgegevens.

Bewonersinitiatieven

Heeft u een goed idee voor uw straat, buurt of wijk? En wilt u dat samen met medebewoners realiseren? Dan kunt u een financiële bijdrage aanvragen bij uw gebiedscommissie.

Het college van B&W heeft voor belangrijke onderwerpen op het gebied van stadsbeheer, stadsontwikkeling, maatschappelijke ontwikkeling en veiligheid een uitvoeringsplan gemaakt. De uitvoeringsplannen geven aan hoe er in de gebieden wordt gewerkt aan de in de gebiedsplannen gestelde prioriteiten en inspanningen. In het uitvoeringsplan is rekening gehouden met vragen en behoeften in de gebieden. De plannen zijn voor advies voorgelegd aan de gebiedscommissie.