Platostraat
Gepubliceerd op: 19-02-2019
Geprint op: 21-10-2020
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/platostraat/
Ga naar de hoofdinhoud

Eind 2018 heeft de gemeente een begin gemaakt met het vervangen van de riolering in de Platostraat en omgeving. Dit was nodig in verband met de zeer slechte onderhoudstoestand van de riolering.

In 2020 start de gemeente met een omvangrijk riool- en straatvernieuwingsproject in de Platostraat en omgeving. De voorbereidingen hiervoor zijn begin 2019 gestart.

Bij het project wordt niet alleen de riolering vervangen, ook de buurt krijgt een opknapbeurt. Bewoners worden in de loop van dit jaar uitgenodigd om over eventuele verbeteringen in hun buurt mee te praten en te denken. Het project duurt tot eind 2021.

Informatiemarkt

In mei 2019 werd voor bewoners van de Platostraat en omgeving een informatiemarkt georganiseerd over de werkzaamheden die volgend jaar van start gaan. Het maken van de plannen moet nog beginnen. Er is daarom nog veel onbekend. De infomarkt bood bewoners de ruimte om vragen te stellen en ideeën en wensen achter te laten. Die ideeën en wensen helpen om een goede start en een beter plan te maken. Uiteraard konden er ook vragen worden gesteld. De informatiemarkt werd druk bezocht en zeer gewaardeerd door de bewoners. Bekijk het filmpje:

Tuincoach helpt bij (her)inrichten tuin

Door de ophoging van de straat zullen tuinen en achterpaden niet meer goed aansluiten op de straat. Om dit beter te laten verlopen is de gemeente in gesprek met Stichting Havensteder om dit gezamenlijk op te pakken. De bewoners van de Platostraat kunnen bij het (her)inrichten van hun tuin advies krijgen van tuincoach John Verkerke.

John deelt graag zijn kennis over bodem, water, ophoging, materialen, beplanting, hoe om te gaan met water en het beheer van een tuin. De tuinen moeten natuurlijk ook passen bij de huidige tijd. Daarom houdt de tuincoach in zijn advies rekening met de klimaatverandering. Hij gaat ook in op de wens van groenere tuinen en een veiligere buurt. Maar de tuincoach wil vooral bereiken dat de bewoners gelukkig zijn op de plek waar ze wonen.

In de wijk Groenenhagen is de inzet van de tuincoach al een succes. Bekijk het filmpje (Youtube).

Circulair

Een mogelijkheid om wateroverlast te voorkomen is het beperken van verharding in de tuinen. Ook worden bewoners gestimuleerd om materialen als stoeptegels te hergebruiken in plaats van nieuwe aan te kopen.

In 2030 moet circulair de maatstaf zijn in Rotterdam. Dat wil zeggen dat we met elkaar betere producten moeten gaan gebruiken, met een langere levensduur, producten hergebruiken waar dat kan en nieuwe producten maken van ‘afval’. 2030 lijkt nog ver weg, maar in de Vergiliusstraat proberen we het circulaire ideaal vast te verwezenlijken!

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Ilse van den Berg, telefoon 06 - 182 940 15.

\