Places for People
Gepubliceerd op: 30-06-2017
Geprint op: 19-04-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/places-for-people/
Spring naar het artikel
Foto: gemeente Rotterdam

PARK(ing) Day, Happy Streets, fietsvlonders of het Flying Grass Carpet. Allemaal voorbeelden van aanpassingen waarbij steeds een tijdelijk ander gebruik van een plein, een straat of een parkeerplaats centraal staat.

Deze projecten zijn onderdeel van het Places for people experimenten programma. Plekken in de Rotterdamse Binnenstad verbeteren, daar gaat het om. De experimenten laten op korte termijn de effecten van nieuwe situaties zien en testen de mogelijkheden voor de toekomst.

Samen de stad maken

Bij alle projecten is er sprake van samenwerking. Geen opgelegde plannen vanuit de gemeente. De plannen komen samen, daar waar actieve bewoners, ondernemers en de gemeente elkaar ontmoeten en samen de stad maken. Daarbij gaat het niet alleen om de (middel)lange termijn ambitie van de gemeente. Maar om de ‘energie’ uit de stad. Waar willen bewoners of ondernemers zelf aan de slag?

Langetermijndoelen en kortetermijnacties

Het is de Rotterdamse aanpak om deze experimenten mogelijk te maken: Make it Happen, maar we experimenteren nooit zomaar. De veranderingen zijn altijd gekoppeld aan de langetermijndoelen van de gemeente. Zoals de Binnenstad als City Lounge en het Stedelijk Verkeersplan. Mensen staan centraal, met steeds meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Het verbeteren van de luchtkwaliteit, verkeersveiligheid en prettige routes spelen een belangrijke rol. Een Binnenstad als prettige plek om te zijn, waarbij we gaan voor meer levendigheid en leefbaarheid.

Projecten

Laat je inspireren door de onderstaande experimenten. Neem contact met ons op als je een goed idee hebt voor jouw straat of wijk in de Binnenstad! We staan altijd open voor nieuwe ideeën.

Happy Streets; straten waar je blij van wordt. Inclusieve, duurzame mobiliteit en beter gebruik van openbare ruimte.

Met Happy Streets wordt door verschillende Rotterdammers ingezet op tijdelijk ander gebruik van straten. Dat kan variëren van een experiment van een dag tot een weekend of een half jaar. Samen met lokale partijen worden de ideeën uitgewerkt en getest. Samen met DRIFT/ Erasmus Universiteit en de stichting Happy Streets onderzoeken we draagvlak en potentie in een selectie van straten in de Binnenstad.

Happy Streets Rotterdam

In 2016 heeft de eerste Happy Streets plaatsgevonden op de Goudsesingel – Mariniersweg – Burgemeester van Walsumweg, dit was een interventie van 1 dag. In 2017 zijn van de West-Kruiskade en de Schiedamsevest een maand lang een Happy Street gemaakt.

Het doel van Happy Street is:

  • Rotterdammers laten ervaren hoe prettig het is om straten anders te gebruiken en andere mobiliteitsoplossingen ter beschikking te stellen
  • het anders gebruiken van straten laten ervaren door Rotterdammers en zo kennis te laten maken met toekomstige straten
  • via dit experiment leren over participatie, tijdelijkheid en het versnellen van transities
  • Rotterdam verder positioneren als innovatieve stad op het gebied van actieve mobiliteit en ander gebruik van de publieke ruimte.

Er is bij beide straten onderzocht in hoeverre de experimenten bijdragen aan een ander gedrag of perceptie van de buitenruimte van de Rotterdammers. Daarnaast is ook stilgestaan bij de veranderingen die de gemeentelijke organisatie moet doorvoeren om op deze tijdelijke manier samen met Rotterdammers te werken aan de stad van de toekomst. De resultaten van het onderzoek zijn terug te vinden in de onderstaande documenten.

Experimenteren met fietsvlonders startte in 2015 in de Hoogstraat. De vlonder werd ontwikkeld na een groeiende vraag van bewoners en ondernemers naar extra stallingsruimte voor hun fiets.

Parkeer plekken tijdelijk inrichten met fietsvlonders met als resultaat minder geparkeerde auto’s en meer plek op trottoirs voor voetgangers. Het past in de gedachte van de mobiliteitstransitie die op dit moment gaande is in Rotterdam. In lijn met deze transitie laat ook het Fietsplan 2016-2018 Fietsen heeft voorrang (pdf) zien dat we vanuit de gemeente inzetten op de groei in fietsgebruik. De vlonders liggen gemiddeld drie tot zes maanden op één plek. Zodra het experiment is geslaagd is er daarna aanleiding om permanent meer fietsplekken toe te voegen in de straat en worden de vlonders verplaatst naar een nieuwe locatie.

De fietsvlonders wonnen op het nationaal fietscongres de tour de force innovatieprijs. De vakjury was van mening dat fietsvlonders zich relatief eenvoudig laten realiseren. Bovendien is het effect groter dan alleen uitbereiding van het aantal fietsparkeerplaatsen in de stad. Je kunt het met recht een democratische maatregel noemen, omdat iedereen tijdens een proefperiode zijn zegje kan doen.

Ook een fietsvlonder in uw straat?

De fietsvlonders zijn als experiment ingezet in de Rotterdamse Binnenstad. Steeds vaker krijgen wij de vraag of er ook fietsvlonders buiten het centrum ingezet kunnen worden. Gemeente Rotterdam heeft besloten dit mogelijk te maken, hier zijn echter wel nog veranderingen voor nodig. Zo zetten wij een eenduidige aanvraagprocedure op voor de een fietsvlonder. Daarnaast werken wij ook aan een helder afwegingskader om te bepalen of een experiment succesvol is. In de afgelopen jaren zijn er voldoende experimenten met de fietsvlonders uitgevoerd om dit te kunnen opstellen. De verwachting is dat in 2019 elke bewoner of ondernemer van Rotterdam een fietsvlonder in zijn straat kan aanvragen. Niet in elke situatie is een fietsvlonder een geschikte oplossing, de aanvraag wordt beoordeeld op basis van enkele randvoorwaarden en de situatie ter plaatse.

Momenteel werken wij hard aan het opstellen van bovenstaande aanvraagprocedure, helaas kunnen er tot die tijd geen fietsvlonders worden aangevraagd. Via deze site blijft u op de hoogte van de voortgang, zodra vlonders beschikbaar zijn kunt u via een link uw aanvraag indienen.

Op dit moment rouleren 27 fietsvlonders verspreid over de Binnenstad en daarbuiten.

PARK(ing)Day is een jaarlijks evenement. Bewoners burgers, ondernemers en creatieven wereldwijd maken één dag lang kleine publieke parken van parkeerplekken.

 De derde vrijdag in september is wereldwijd uitgeroepen tot Park(ing) Day. In 2014 vond de eerste Rotterdamse editie van PARK(ing)Day plaats en is daarna ieder jaar herhaald. PARK(ing) Day ontstond in 2005 in San Francisco op initiatief van design studio Rebar Group. Onder het mom van ‘reclaiming public space’ is voor twee uur lang geld in de parkeermeter gegooid. Ze rolden een grasmat uit op een parkeerplaats en zo legden zij hun eigen miniparkje aan.

Inmiddels is PARK(ing) Day uitgegroeid tot een wereldwijd jaarlijks evenement waar al meer dan 160 steden aan meedoen. Feed the meter?! In Rotterdam is dat niet nodig. Met PARK(ing) Day geeft de gemeente voor één dag toestemming om straatparkeerplaatsen tussen 7.00 en 22.00 uur in te richten als minipark.

PARK(ing) Day wordt vergunningsvrij mogelijk gemaakt. Hierbij gelden dezelfde regels als op een andere stukje openbare ruimte in de stad. Het is niet commercieel bedoeld dus er mag geen verkoop plaatsvinden. Het is niet toegestaan op:

  • plaatsen voor een in-/uitrit
  • laad- en losplaatsen
  • gehandicaptenplaatsen
  • gereserveerde parkeerplaatsen autodelen of elektrische auto’s.

Verder is alles is mogelijk! Van een filmvertoning tot een diner met de buren. Of van een expositie tot yogaworkshop in het groen. Kijk voor inspiratie en meer informatie op happystreets.nl.

PARK(ing) Day sluit als experiment perfect aan bij de gemeentelijke doelstellingen voor de binnenstad als City Lounge. Dé plek voor ontmoeting, verblijf en vermaak met meer ruimte voor groen. Samen maken we stad!

Uit een analyse van loopstromen in de Binnenstad blijkt dat er voor voetgangers nog een groot aantal verkeersbarrières is. Dit belemmert de oversteekbaarheid en de verbinding tussen de diverse stadskwartieren.

Daarom wordt op deze plekken geëxperimenteerd om dit te verbeteren. Daarnaast is lopen goed voor de gezondheid en wil de gemeente Rotterdam lopen meer bevorderen. Met de Creative Crosswalk op de Westblaak wordt de voetganger letterlijk op een voetstuk gezet: ‘Stand Straight – Walk Proud’. Met de lessen en successen wordt een vervolg gegeven aan deze aanpak op andere plekken.

Superzebra

In 2014 is een voorloper van de Creative Crosswalk geopend op de Binnenrotte. De superzebra was een kunstzinnig zebrapad dat 380 meter lang is. Het pad liep van de Mariniersweg naar de oostelijke zijde van de Hoogstraat. Het moest meer bezoekers trekken naar het Hoogkwartier.

Door de nieuwe inrichting van de Binnenrotte is een groot gedeelte van de Superzebra inmiddels verdwenen. In de nieuwe bestrating is de route van de Hoogstraat richting het Hoogkwartier duidelijker zichtbaar gemaakt met tegels in een andere kleur.

We zetten in op een tijdelijk ander gebruik van parkeerplaatsen. En een betere benutting van de parkeergarages in de stad. Voor een betere verblijfskwaliteit op straat.

Dit kan met experimenten op initiatief van bewoners / ondernemers of juist als experiment voor een herinrichting. De parkeerdruk van een straat of buurt wordt wel altijd meegenomen in het experiment. Er zijn drie mogelijkheden; terrasvlonders, fietsvlonders en Parklets.

Terrasvlonder

Het experiment met de terrasvlonders begon in 2014. Horecaondernemers konden in de zomer tijdelijk één of meerdere parkeerplaatsen voor de zaak te gebruiken als extra terras door er vonders op te plaatsen en deze in te richten. De afgelopen jaren is de belangstelling voor deze terrasvlonder gegroeid. Dat heeft ertoe geleid dat het experiment inmiddels vast onderdeel is van het horecabeleid.  
Het ‘terrasvlonder seizoen’ is ieder jaar van 15 mei tot 15 oktober. Vanaf 1 april kan een aanvraag worden ingediend, waarbij een behandeltermijn van twee weken geldt. Er geldt een aantal randvoorwaarden voor de terrasvlonder, deze zijn opgenomen in de Horecanota Rotterdam 2017 – 2021, op pagina 29.

Fietsvlonder

Voor meer informatie zie hierboven.

Parklet

Derde mogelijkheid voor tijdelijke invulling zijn de Parklets. Dit is een experimentele manier om parkeerplekken om te vormen tot een tijdelijke openbare zit- en groenvoorziening. In 2017 is een proef met 2 locaties. De ervaringen van deze 2 pilot-cases leveren input die weer gebruikt kan worden voor een, nog te maken, algemene Parklet-aanpak.

Contactpersoon: Claudia van Zwieten, projectmanager.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Monique Zwinkels, programmamanager Binnenstad.