Patrimoniumshof
Gepubliceerd op: 09-05-2019
Geprint op: 23-11-2020
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/patrimoniumshof/
Ga naar de hoofdinhoud

Woningcorporatie Vestia gaat de 103 woningen in het Patrimoniumshof renoveren. Dat is noodzakelijk vanwege de bouwtechnische staat van de woningen. De woningen in het Patrimoniumshof verzakken en er ontstaan scheuren in de gevels.

Vestia heeft een bureau ingeschakeld om de woningen te onderzoeken en daaruit is gebleken dat er een absolute noodzaak is om de funderingen te herstellen.

Brandveiligheid speelt ook een rol. Er is namelijk brandoverslag onder het dak mogelijk. Dat betekent dat een brand in één woning onder het dak kan overslaan naar een andere woning. Vestia heeft hier samen met de afdeling Bouw- en Woningtoezicht een tijdelijke oplossing voor gevonden. Er zijn automatisch doorgeschakelde rookmelders geplaatst.

Ten slotte is er dringend herstel van vochtschades van binnenuit de woning noodzakelijk.

Sloop Dahliablok

De gemeente wil het 'Dahliablok' - dat aan de andere kant van de Dahliastraat ligt – slopen. De funderingen onder de woningen moeten gestabiliseerd worden voordat de sloop begint. Anders kan er onherstelbare schade optreden, en dat wil de gemeente en Vestia voorkomen. Om de funderingen aan te pakken moeten alle vloeren op de begane grond verwijderd worden.

Renovatie

Om de funderingen, brandveiligheid en vochtschades te herstellen, is een grote renovatie nodig. Ook komen er voor een deel grotere woningen terug, zodat gezinnen meer kans hebben op een woning in Rotterdam. De renovatie is zo ingrijpend, dat deze niet kan plaatsvinden en de woningen tegelijkertijd bewoond kan blijven. Daarom begeleidt Vestia de huidige bewoners naar een nieuwe woning. De renovatie duurt ongeveer twee jaar en de vernieuwde woningen zullen groter zijn en een hogere huur hebben.

Na de zomer van 2020 zijn medewerkers van Vestia bij de bewoners langsgegaan om uitleg te geven en vragen te beantwoorden over de renovatie. Een groot deel van de bewoners is inmiddels verhuisd. Leegstaande woningen worden tijdelijk anti-kraak verhuurd.

Rijksmonument

De woningen in het Patrimonium’s Hof zijn gebouwd in 1915. In 1992 zijn de woningen gerenoveerd. De woningen en de fontein zijn sinds 2007 een Rijksmonument.