Participatie
Gepubliceerd op: 27-01-2017
Geprint op: 16-07-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/participatie/
Spring naar het artikel
Foto: gemeente Rotterdam

In Rotterdam kan iedere Rotterdammer meedenken, meedoen en meebeslissen over de toekomst van stad, buurt en straat. Een stad waar uw mening ertoe doet en waar ruimte is om eigen ideeën en initiatieven voor de stad te realiseren.

Wilt u meedenken of meedoen? Sluit aan bij bestaande initiatieven of start iets nieuws.

Is de manier waarop u benaderd of gehoord bent bij inspraak- en participatietrajecten niet gelopen zoals u had verwacht? Hebt u hierover een klacht of verbetersuggestie? Of wenst u gebruik te maken van de mogelijkheid tot een 'recall' (een tweede kans)? Maak dan gebruik van het reactieformulier, uw melding nemen wij in behandeling.

Ik wil meedoen!

In Rotterdam bruist het van de goede ideeën. Ideeën voor bijvoorbeeld uw eigen straat of de wijk waar u woont. Misschien heeft u wel dromen voor de stad die u graag werkelijkheid wil zien worden. Er zijn verschillende mogelijkheden om ideeën te realiseren.

Benieuwd wat er in uw wijk speelt? Of wilt u een bijdrage leveren aan een initiatief? Doe net als andere bewoners in uw omgeving mee!

Zelfbeheer: bepaal zelf hoe uw woonomgeving eruit ziet

Bij zelfbeheer zorgt u zelf voor een deel van uw directe woonomgeving. Dat kan een stukje groen zijn, maar ook het schoon en veilig houden van een deel van uw straat of buurt. Door zelfbeheer bepaalt u zelf hoe uw woonomgeving eruit ziet. Lees meer op de pagina zelfbeheer.

Buurt bestuurt: er kan meer dan u denkt

Met Buurt Bestuurt maken bewoners samen een Top-3 van zaken die aangepakt moeten worden in de buurt. Politie, Stadsbeheer en welzijns- of jongerenorganisaties geven vervolgens aan hoe die problemen kunnen worden aangepakt. Kijk op Buurt bestuurt voor meer informatie en alle initiatieven.

Gebiedscommissies: invloed uitoefenen in uw wijk

Via de gebiedscommissies kunnen alle Rotterdammers invloed uitoefenen op het wel en wee van hun wijken. Iedereen kan zich verkiesbaar stellen als gebiedscommissielid. Een commissie bestaat uit negen tot vijftien leden, afhankelijk van de grootte van het gebied. De leden hoeven niet aangesloten te zijn bij een politieke partij. Lees meer op de pagina Gebiedscommissies.

Burgerinitiatief: uw voorstel op de agenda van de raad

Heeft u een goed idee voor Rotterdam? Leg uw voorstel op tafel met het burgerinitiatief. Met een burgerinitiatief komt uw voorstel op de agenda van de raad. Lees meer op de pagina burgerinitiatief.

Buurtpreventie

Een buurtpreventieteam bestaat uit een groep van actieve bewoners die toezicht houden in de wijk. Dat doen ze door een aantal keer per maand gezamenlijk door de wijk te lopen. Samen met de gemeente en de politie zijn ze de extra oren en ogen van de buurt. Lees meer op de pagina Buurtpreventie.

Wil je als sociaal ondernemer mensen aan werk of op weg naar werk helpen? Er zijn verschillende manieren om dit aan te pakken. Ben je een re-integratiebedrijf of bied je trajecten aan om mensen aan betaald werk te helpen? Wil je mensen in dienst nemen met een arbeidshandicap of die langdurig werkloos zijn? Wil je werkgever zijn voor jongeren uit Rotterdam? Hieronder vind je de plekken waar je informatie kunt vinden of contact kunt leggen.

Initiatievenplatform Rotterdam

Heeft u een voorstel om mensen aan werk te helpen of mee te laten doen in de stad? Het InitiatievenPlatform Rotterdam (IPR) is het coördinatiepunt om samenwerking op het gebied van werk en arbeidsontwikkeling te organiseren.

Ondersteuning voor bedrijven die duurzaam sociaal willen ondernemen

Goed personeel is een voorwaarde voor succes. Hoe organiseert u dit? En hoe geeft u invulling aan de banen in het kader van de wet banenafspraak (garantiebanen)? WerkgeversServicepunt Rijnmond kijkt samen met u naar uw personeelsplanning of het nu om vast, tijdelijk, of juist flexibel personeel gaat.

Concrete stageplekken, garantiebanen en vacatures voor jongeren

Werkgeversservicepunt Rijnmond Jong is er voor alle jongeren met als doel de jongeren snel aan het werk te helpen. WSPR Jong zorgt ervoor dat de jongerendoelgroep bij de werkgever in beeld komt en de jongeren zo vroeg mogelijk, nog voordat ze aankloppen voor een uitkering, te matchen op een vacature.

Dynamisch Aankoopsysteem (DAS)

Cluster Werk en Inkomen van Gemeente Rotterdam heeft voor Ontwikkeling naar Werk een DAS (Dynamisch Aankoopsysteem) ingericht. Dit Dynamisch Aankoopsysteem is geïnitieerd vanuit afdeling Prematching. Deze afdeling begeleidt werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De inschatting is dat werkzoekenden van deze afdeling maximaal 2 jaar nodig hebben om deze afstand te overbruggen.

Gemeente Rotterdam werkt graag samen met zowel grote als kleine aanbieders. Door het instellen van de DAS wil de gemeente ruimte creëren om bij elke volgende uitvraag de leereffecten van de voorgaande uitvragen mee te nemen. Op basis van het resultaat van uitgevoerde trajecten en ontwikkelingen aan de aanbodzijde kan gedurende de looptijd van de DAS het beleid verder ontwikkeld worden. Volgende uitvragen kunnen aangepast worden naar aanleiding van deze ontwikkelingen. 

Een DAS bestaat uit 2 fases:

 1. Toelating tot het systeem
  Als er voldaan wordt aan de gestelde eisen kan de aanbieder zicht inschrijven. Dit kan op ieder moment en wordt door afdeling Inkoop en Prematching beoordeeld. De gemeente heeft geprobeerd de administratieve last voor inschrijving zoveel mogelijk te beperken.
 2. Publicatie
  De gemeente publiceert een uitvraag, deze is zichtbaar voor alle toegelaten aanbieders in de DAS. In de uitvraag kunnen aanvullende eisen gesteld worden waar de aanbieder aan moet voldoen om voor beoordeling in aanmerking te komen.  

De gemeente beoordeelt elke inschrijving en de best scorende aanbieder(s) zullen gegund krijgen.

Het staat de gemeente vrij om geen verdere uitvraag meer te doen, er kunnen dan ook geen verdere rechten op opdrachten worden ontleend aan toelating tot het systeem.

Wilt u uw plan werkelijkheid laten worden? Initiatieven uitvoeren en ondernemen vraagt om investeren. Er zijn verschillende mogelijkheden voor subsidies, regelingen en fondsen.

CityLab010 voor innovatieve plannenmakers

CityLab010 is hét Rotterdams laboratorium voor maatschappelijke innovatie. CityLab010 geeft ruimte voor uw initiatief. Heeft u een idee? Dit is uw kans. Pak de ruimte en ga ervoor! Lees meer op de pagina CityLab010.

Right 2 Challenge: gemeentetaken zelf doen

Right 2 Challenge is voor Rotterdammers die zien dat zaken in hun eigen buurt of wijk beter en efficiënter opgepakt kunnen worden voor hetzelfde geld. Meerdere initiatiefnemers bundelen de krachten en expertises om een challenge in te dienen. Lees meer op de pagina Right 2 Challenge.

Opzoomer Mee helpt uw idee te realiseren

Opzoomer Mee voert sinds jaar en dag de Opzoomercampagne uit in Rotterdam en biedt service aan gebiedscommissies en Rotterdammers als het gaat om bewonersinitiatieven. Heeft u een idee voor uw buurt, wijk of stad? Kijk dan snel op de website Opzoomermee.nl.

Heeft u een goed idee voor uw straat, buurt of wijk? En wilt u dat samen met medebewoners realiseren? Vraag dan subsidie aan bij uw gebiedscommissie! Lees meer op de pagina Bewonersinitiatieven.

Ik wil meedenken!

Wie weet beter wat de stad nodig heeft dan de Rotterdammer zelf? Iedere Rotterdammer kan en mag meedenken. Dat kan gaan over onderwerpen in uw eigen gebied maar u kunt ook meedenken over beleid van de stad. Met uw kennis en ervaring maken we de stad nog beter.

Ga in gesprek met wethouders en/of de burgemeester over verschillende onderwerpen. Uw oordeel en adviezen gaan mee in de uitvoering van het beleid van de stad.

Het college de wijk in: in gesprek over de buurt

Het college wil in gesprek over wat er in de buurt speelt en beter kan. De komende maanden gaan zij op vrijdagochtend de wijk in.

Benieuwd wanneer ze waar langskomen? Bekijk het op de pagina College de wijk in.

Young010: een leukere, mooiere en betere stad voor jongeren

Young010 is een nieuw, fris collectief van jongeren tussen de 12 en 23 jaar dat als doel heeft de stad leuker, mooier en beter te maken voor jongeren. Kijk voor meer informatie op de website van Young010.

Het verhaal van de stad: Rotterdam in 2037

Hoe ziet Rotterdam er in 2037 uit, als de Rotterdammer het voor het zeggen heeft? Ruim 9.000 gesprekken met Rotterdammers zijn vertaald in één verhaal. Dat is te lezen in een nieuw magazine en op de website Verhaal van de Stad.

Verkiezingen: uw stem telt

Bij een verkiezing kiest u in grote lijnen welke kant het land of de gemeente op gaat. Om ervoor te zorgen dat uw mening écht gehoord wordt, is stemmen belangrijk. Met het systeem dat we in Nederland hanteren, kan zelfs één stem het verschil maken tussen wél of geen zetel. Lees meer op de pagina verkiezingen.

Meedenken met de gemeenteraad

Wilt u uw zorgen of ideeën over een onderwerp persoonlijk delen met en toelichten aan de raadsleden? Lees meer op de pagina Denk mee met de gemeenteraad.

Burgerpanel: onafhankelijk, kritisch en Rotterdams

Het Burgerpanel Rotterdam geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders. Bent u ook een kritische Rotterdammer en vindt u het belangrijk om uw stem te laten horen richting de gemeente? Ga dan naar de website Burgerpanel Rotterdam.

Ik wil ontmoeten

Er zijn diverse netwerken en bijeenkomsten waar u uw mening kunt geven en nieuwe mensen kunt ontmoeten. Let op:  sommige netwerken zijn in het Engels.

In Rotterdam kan iedere Rotterdammer meedenken, meedoen en meebeslissen over de toekomst van stad, buurt en straat. Een stad waar uw mening ertoe doet en waar ruimte is om eigen ideeën en initiatieven voor de stad te realiseren.

Agenda CityLab010

Alle dromers, denkers en doeners van Rotterdam zijn van harte welkom bij het eerstvolgende event van CityLab010. Houd de agenda in de gaten.

BlueCity

De lineaire economie heeft haar beste tijd gehad. Onze grondstoffen raken op en we kampen met afvalproblemen. Produceren, consumeren en afval weggooien – het is een onhoudbaar systeem. Om op ‘n prettige manier met 10 miljard mensen samen te leven, moeten we op zoek naar andere oplossingen. Die oplossingen liggen in het sluiten van de kringlopen. Denk mee en kijk op de website BlueCity.

Erasmus Centre for Entrepreneurship

Speeding up innovation through developing entrepreneurial talent. Turn your idea into a startup in 10 weeks through mentoring, workshops and more. Visit our website Erasmus Centre for Entrepreneurship

Impacthub010

Impact Hub Rotterdam is a place where change goes to work. We are a locally rooted, globally connected social enterprise with the ambition to connect, inspire and support. More informatie on the website impacthub010.nl.

MAEX Rotterdam

MAEX Rotterdam is er voor alle Rotterdammers en in Rotterdam gevestigde organisaties en bedrijven. Samen zijn zij de Kracht van Rotterdam. Via dit platform kunnen zij investeren in initiatieven en samenwerken aan de grote maatschappelijke uitdagingen in de stad zoals. Kijk op de website van MAEX Rotterdam.

Ondernemen010

Rotterdam onderneemt, de economie draait op volle toeren. Met grote, kleine, innovatieve en creatieve ondernemers/projecten werken we aan een economische sterke stad: een Rotterdam om trots op te zijn. Lees meer op Ondernemen010 en op LinkedIn.

Venture Café

We have a weekly gathering every Thursday from 15.00-20.00 full of interesting programs – all in English. Feel free to drop by any time on any Thursday! Check out the website Venture Café Rotterdam.

Ik wil in contact komen

Bent u op zoek naar informatie die te maken heeft met inspraak en invloed,  maar kunt u het niet vinden? Wij hebben de meest belangrijke contactgegevens op een rij gezet.

U kunt altijd bellen met het algemene telefoonnummer van de gemeente Rotterdam via 14 010. Maar:

 • Binnen de gebieden zijn de wijkregisseurs het eerste aanspreekpunt
 • Heeft u zelf een goed idee? Of wilt u meepraten over de dingen die u belangrijk vindt? Bespreek het met de gebiedscommissie van uw eigen buurt of wijk (onderaan de pagina staat een link naar de commissie per gebied).
 • Bent u op zoek naar informatie die te maken heeft met inspraak en invloed, maar kunt u het niet vinden? Mail ons dan via inspraakenparticipatie@rotterdam.nl.
 • Heeft u een goed plan voor de stad en wilt u weten of u hier subsidie voor kunt krijgen? Neem dan eens contact op met het team van CityLab010.
 • Gemeentelijke taken in eigen hand nemen? Neem contact op met het team van Right 2 Challenge voor vragen.
 • Voor vragen over bedrijfshuisvesting, vergunningen, subsidies of wet- en regelgeving kunt u terecht bij de Ondernemersbalie. Zij kunnen u ook helpen met persoonlijk advies, bemiddeling of praktische informatie.
 • Wilt u in contact komen met raadsleden of burgerleden? Contact raadsleden.

 

Ik wil inspiratie

Verhalen van burgers voor burgers als voorbeeld wat je met participatie bereiken kunt.

De Lichtjesavond in Hoek van Holland werd in november 2015 voor de eerste keer georganiseerd. Het was een avond om samen te herdenken. De begraafplaats van Hoek van Holland was prachtig verlicht met meer dan 100 verlichte ballonnen en fakkels. Er waren ongeveer 250 bezoekers aanwezig. Het was een avond vol muziek, gedichten en mooie ontmoetingen

Bij CityLab010, de werkplaats voor de stad van morgen, worden meerdere keren per jaar netwerkevents georganiseerd onder de naam CityLab010 On Tour. In februari was CityLab010 op de Hogeschool te gast. Neem een kijkje bij deze On Tour.

CityLab010 is de plek waar innovatieve plannenmakers hun droom waar kunnen maken. Een van die enthousiaste plannenmakers is Angelique van de Venne met haar plan Broodnodig. BroodNodig maakt van broodafval een grondstof voor duurzame energie.

De Schepenstraat in Rotterdam is een mooi voorbeeld van een Rotterdams Right 2 Challenge project. Een aantal bewoners heeft de handen ineengeslagen om meer invloed te krijgen over nieuwe de inrichting van hun straat.

150 Rotterdammers komen 2 keer per jaar bij elkaar. Op deze momenten legt de gemeente een aantal onderwerpen voor die actueel zijn in de stad. Het oordeel en adviezen van de jury worden meegenomen in nieuw beleid of bijstelling van het bestaande beleid.