Parkeren wijk Feijenoord
Gepubliceerd op: 01-05-2020
Geprint op: 23-09-2020
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/parkeren-wijk-feijenoord/
Ga naar de hoofdinhoud

Vanaf 1 juli 2020 geldt in de wijk Feijenoord betaald parkeren. Door de invoering van betaald parkeren komt meer parkeerruimte vrij voor bewoners en ondernemers van de wijk Feijenoord.

Heeft u een auto en bent u bewoner van de wijk of heeft u er een bedrijf? Vraag dan uw parkeervergunning met uw DigiD aan. Hiermee kunt u vanaf 1 juli 2020 parkeren op alle openbare parkeerplaatsen in parkeersector 38. Op de parkeerplattegrond ziet u de locatie van parkeersector 38 (380).

Om als bewoner uw bezoek te laten parkeren voor een lager bedrag kunt u ook een bezoekersparkeervergunning aanvragen.

Het betaald parkeren geldt van maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 18.00 uur. Meer informatie zoals de voorwaarden, vindt u op de pagina Parkeervergunning.

Waarom betaald parkeren?

De gemeente ontvangt sinds een aantal jaar meldingen van bewoners over een hoge parkeerdruk in Feijenoord. Bewoners gaven aan dat soms lang gezocht moet worden naar een parkeerplaats in de buurt van de woning. De oplossing die de gemeente biedt voor deze problematiek is de invoering van het betaald parkeren.

Betaald parkeren Feijenoord

De invoering van het betaald parkeren op het Noordereiland heeft ook effect gehad op de parkeerdruk. Forensen en bewoners van Noordereiland stallen hun auto nu gratis in de wijk Feijenoord. De parkeerdruk is hierdoor vooral in het noordelijke gedeelte van de wijk toegenomen.

Daar komt bij dat de gemeente hier het Hefkwartier ontwikkelt en er sinds het draagvlakonderzoek nieuwe bewoners bij zijn gekomen. Begin januari heeft de gemeente, vooral van bewoners uit het Hefkwartier, meer dan 50 meldingen ontvangen over de toegenomen parkeerdruk in de wijk. Auto’s worden geparkeerd op de stoep, op fietspaden of op invalideplekken. Een nieuwe parkeertelling, die de gemeente in januari heeft laten uitvoeren, laat een nachtelijke parkeerdruk van boven de 90 procent zien in bijna de gehele wijk.

Adviezen wijkraad

De wijkraad Feijenoord heeft in het gevraagd advies in november 2019 geadviseerd nog geen betaald parkeren in te voeren. Zij ontvingen wisselende signalen uit de wijk en hebben daarom de uitslag van het draagvlakonderzoek als maatgevend aangenomen. Wel gaven ze aan wellicht anders te adviseren na de invoering van het betaald parkeren op het Noordereiland.

De wijkraad heeft in januari, na de invoering van het betaald parkeren op het Noordereiland, een ongevraagd advies gestuurd waarin zij de nieuwe problematiek schetsen en vragen om een oplossing. Zij vragen hierbij om de invoering van het betaald parkeren in het noordelijke gedeelte van de wijk van maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur. Omdat een gedeeltelijke invoering de problematiek kan verschuiven naar een klein overgebleven gedeelte van de wijk heeft het college besloten in de hele wijk Feijenoord betaald parkeren in te voeren.

Meer informatie

Bewoners en ondernemers van de wijk Feijenoord krijgen binnenkort een brief en folder met informatie.

Kijk voor meer informatie over parkeren op rotterdam.nl/parkeren.

\