Parkeren Kleiwegkwartier
Gepubliceerd op: 19-11-2020
Geprint op: 16-01-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/parkeren-kleiwegkwartier/
Ga naar de hoofdinhoud

Vanaf 1 februari 2021 geldt in het Kleiwegkwartier (en enkele omliggende straten) betaald parkeren. Door de invoering van betaald parkeren komt meer parkeerruimte vrij voor bewoners en ondernemers van het Kleiwegkwartier.

Heeft u een auto en bent u bewoner van de wijk of heeft u er een bedrijf? Vraag dan zo snel mogelijk uw parkeervergunning met uw DigiD aan. Hiermee kunt u vanaf 1 februari 2021 parkeren op alle openbare parkeerplaatsen in het Kleiwegkwartier. Om als bewoner uw bezoek te laten parkeren voor een lager bedrag kunt u ook een bezoekersparkeervergunning aanvragen. Het betaald parkeren geldt van maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 23.00 uur. Meer informatie zoals de voorwaarden, vindt u op de pagina Parkeervergunning. Bewoners en ondernemers van het Kleiwegkwartier hebben half december 2020 een brief en folder met informatie ontvangen.

Waarom betaald parkeren?

De gemeente ontvangt sinds een aantal jaar meldingen van bewoners over een hoge parkeerdruk in het Kleiwegkwartier. Deze hoge parkeerdruk zorgt ervoor dat veel auto’s fout worden geparkeerd. Het beeld van veel foutgeparkeerde voertuigen wordt bevestigd door de politie, die adviseert het parkeren te reguleren. Ook de brandweer herkent het beeld geschetst door de politie en geeft aan dat de bereikbaarheid in meerdere delen van het Kleiwegkwartier tussen 16.00 uur en 08.00 uur onder druk staat. De oplossing die de gemeente voor deze problematiek biedt is de invoering van betaald parkeren. Betaald parkeren zorgt ervoor dat het aantal geparkeerde auto’s die niet van bewoners in de wijk zijn teruggedrongen wordt.

Het besluit om betaald parkeren in te voeren is een besluit waarin algemene regels zijn vastgesteld die voor iedereen gelden. Dit wordt ook al een algemeen verbindend voorschrift genoemd. Het is niet mogelijk tegen dit besluit in bezwaar te gaan.

Wachtlijsten

De gemeente hanteert een maximumaantal vergunningen per sector. Dit vergunningenplafond wordt een maand na invoering van betaald parkeren vastgesteld. Aanvragen voor een eerste en tweede parkeervergunning, die voldoen aan de voorwaarden, komen tot een maand na invoering niet op een wachtlijst terecht. Het kan zijn dat er na een maand na invoering (maart 2021) een wachtlijst gaat gelden in het Kleiwegkwartier.