Ovonde Hoek van Holland
Gepubliceerd op: 20-10-2021
Geprint op: 17-05-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/ovonde-hoek-van-holland/
Ga naar de hoofdinhoud

De gemeente bouwt op tal van plekken aan de toekomst van Hoek van Holland als aantrekkelijke en levendige vierseizoenenbadplaats. Zo krijgt Metro aan Zee steeds meer vorm en is metrostation Haven al vergevorderd.

Een verkeerscirculatieplan draagt eraan bij dat De Hoek bereikbaar blijft voor bewoners, bezoekers en de hulpdiensten, nu en in de toekomst. Belangrijk onderdeel hierbij is de aanleg van een ovale rotonde -een ovonde- bij de kruising Badweg / Strandweg / Strandboulevard.

Huidige situatie

Het huidige kruispunt is een belangrijk knooppunt in de verkeerscirculatie. De situatie is nu op dit moment onoverzichtelijk. En op drukke stranddagen loopt het verkeer hier nog wel eens vast. Door de aanleg van Metro aan Zee en de spoorwegovergang kunnen we de verkeersveiligheid hier ook verbeteren. Zo kunnen we het in- en uitgaande autoverkeer bij topdrukte beter sturen.

Wat gaan we doen?

Er zijn verschillende varianten onderzocht en een ovale rotonde (ovonde) bleek de beste oplossing te zijn. We leggen zijn daarom gestart met het aanleggen van deze ovonde bij de kruising Badweg / Strandweg / Strandboulevard / Koningin Emmaboulevard. De vier zijwegen komen hierop uit, waardoor automobilisten hun vaart automatisch zullen moeten minderen. In het midden van de ovonde komt een eiland van groen in de sfeer van het omliggende duinlandschap.

Planning

De werkzaamheden starten begin november 2021. Naar verwachting is alles in april 2022 klaar. De feestelijke opening volgt dan samen met de opening van de metro en het Strandplein.

Wat merkt u ervan?

We hebben ruimte nodig om ons werk te kunnen doen. Een aantal wegen wordt daarom tijdens de bouw deels afgesloten. Wij doen er uiteraard alles aan om de overlast zo klein mogelijk te houden. Voetgangers, fietser en automobilisten zullen wel iets van de werkzaamheden merken, maar met omleidingen blijft alles bereikbaar. Het bouwdepot wordt geplaatst op het parkeerterrein aan de Strandweg. Hierdoor zijn er tijdelijk minder parkeerplekken beschikbaar.

Bereikbaarheid

Door de bouw in fases op te delen, zorgen we ervoor dat het verkeer van en naar het strand over de Badweg altijd mogelijk is. Ook houden we voldoende loopruimte vrij, zodat de restaurants bereikbaar blijven. De rest van het gebied en de aangrenzende woonwijken blijven zo ook bereikbaar.

Het bestemmingsverkeer naar de Koningin Emmaboulevard wordt tijdens de werkzaamheden aan de kruising van de Koningin Emmaboulevard met de Strandweg (nabij Ina’s Snackpaleis) omgeleid.

Met duidelijke borden en het inzetten van verkeersregelaars bij aangepaste rijwegen, fiets- en wandelpaden zorgen we ervoor dat alle weggebruikers veilig het werkgebied kunnen passeren.

De doorgang voor hulpdiensten over de Badweg naar de Zeekant blijft tijdens de werkzaamheden mogelijk.

Meer informatie

Meer informatie en de laatste ontwikkelingen over de aanleg van de metro tot op het strand is te vinden op de projectpagina Ovonde | Hoekselijn Metro Aan Zee (mrdh.nl).