Overstap aardgasvrij
Gepubliceerd op: 29-04-2019
Geprint op: 21-01-2020
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/overstap-aardgasvrij/
Spring naar het artikel

Het jaar 2050 lijkt nog ver. Toch moeten we nu al aan de slag om tegen die tijd aardgasvrij te kunnen zijn.

Gemiddeld moeten er per jaar 8.000 huizen en gebouwen van het gas af. Dat vraagt om veranderingen in onze energie-infrastructuur. Gasnetten maken plaats voor warmtenetten en zwaardere elektranetten. Huizen zijn (beter) geïsoleerd en voor de cv-ketel en het gasfornuis komen aardgasvrije alternatieven.

Slim en soepel

De gemeente Rotterdam wil zo snel mogelijk beginnen met de overstap. Maar we draaien natuurlijk niet zomaar de gaskraan dicht. Wél maken we het Rotterdammers zo makkelijk mogelijk. Door per wijk te werken, kunnen we de overstap zo goedkoop mogelijk maken. De gemeente werkt bovendien samen met woningbouwcorporaties en netbeheerders om efficiënt te zijn. We beperken de overlast door werkzaamheden slim te plannen. In sommige nieuwbouwwijken kunt u direct al voor aardgasvrij kiezen.

'Ik woon nu een tijdje aardgasvrij op Katendrecht. Heerlijke vloerverwarming, geen lelijke radiatoren meer en koken op inductie gaat perfect. Je eten is razendsnel warm.'

Martin Schaap (38)

Startpunt voor gesprek

In de geselecteerde gebieden kijkt de gemeente samen met bewoners, eigenaren en marktpartijen per wijk naar welke oplossing het meest voor de hand ligt als het gaat om een alternatief voor aardgas. De vraag is steeds: welk alternatief past het beste bij een wijk of een bepaald type woning? Om daar een idee van te krijgen, heeft de gemeente een zogenoemde WAT-kaart gemaakt: een globale schets van alle wijken waarin staat wat – met de kennis van nu –per wijk het goedkoopste alternatief voor aardgas is.

Niets staat nog vast

De WAT-kaart brengt de kansen voor de overgang naar een aardgasvrij Rotterdam in beeld; de verdeling op de kaart staat nog niet vast, maar wordt naar verwachting nog regelmatig aangepast door nieuwe technologische kennis en inzichten. Op dit moment zien we door de gunstige ligging ten opzichte van de haven grote kansen voor restwarmte in Rotterdam. Warmte die normaal verloren zou gaan, wordt nu gebruikt om onze huizen en gebouwen te verwarmen.

Wanneer?

Naast de WAT kaart  is een WANNEER kaart in ontwikkeling. Het doel van de WANNEER kaart is huiseigenaren, bewoners en gebruikers van gebouwen inzicht te geven in wat er is gedaan in de stad, welke initiatieven en projecten er nu spelen en welke initiatieven er de komende jaren worden genomen. Deze kaart is net als de WAT kaart dynamisch: elk initiatief en nieuwe aardgasvrije wijk zal hierop zichtbaar worden. Dit biedt de mogelijkheid om van deze kansen te profiteren en voor eigenaren om hun eigen plannen af te stemmen op de ontwikkelingen in de stad.

\