Overlast
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 19-04-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/overlast/
Spring naar het artikel

In een stad komen veel vormen van overlast voor. Als er veel mensen bij elkaar wonen leidt dit soms tot ergernissen. Gelukkig kunnen die vaak in onderling overleg worden opgelost.

Er is sprake van woonoverlast als een individuele bewoner zich regelmatig of structureel zodanig gedraagt, dat hij of zij daarmee omwonenden in hun woongenot stoort en/of in hun vrijheid belemmert en daarnaast eventueel ook zichzelf schade toebrengt. Bekijk de pagina woonoverlast om te zien wat u hieraan kunt doen.

Overlast in openbare gebieden

Ook in de openbare ruimte kunnen mensen overlast veroorzaken. Om dit te voorkomen en tegen te gaan kan de gemeente een aantal maatregelen inzetten:

  • Cameratoezicht
    Om geweldpleging, straatroof, drugshandel en andere overlast op straat tegen te gaan hangen op tal van plaatsen in Rotterdam camera's: op het Stadhuisplein en de Coolsingel, op en rond het Centraal Station, de West Kruiskade, het Saftlevenkwartier, bij de metrostations Delfshaven en Marconiplein, de wijk Spangen, op de boulevard Zuid (Beijerlandselaan en omgeving), de Crooswijkseweg, het Couwenburg, Charlois, Zuidplein en de Dordtselaan. Met een positief resultaat: bewoners voelen zich veiliger, het aantal incidenten van geweld, straatroof en diefstal neemt af, er is veel minder overlast en politie en justitie kunnen effectiever optreden. Bovendien worden er met behulp van de camerabeelden veel meer misdrijven opgelost. 
  • Preventief fouilleren
    Preventief fouilleren is het fouilleren van personen, in een gebied dat de burgemeester aanwijst (veiligheidsrisicogebied). Er is op dat moment geen verdenking tegen de betreffende persoon. Het doel is het wapenbezit in Rotterdam terug te dringen. En zo de veiligheid te verbeteren. De burgemeester bepaalt wanneer de politie preventief mag fouilleren. En wanneer. Hij doet dit op grond van artikel 151b van de Gemeentewet.

Wijk- of gebiedsverbod

Personen die structureel overlast veroorzaken en daarmee de openbare orde verstoren en het veiligheidsgevoel ondermijnen, kunnen een wijk- of gebiedsverbod opgelegd krijgen. Het gaat hierbij om personen die herhaaldelijk strafbare feiten plegen in een bepaald gebied. Denk aan het verhandelen of gebruiken van drugs, (openlijke) geweldpleging of het aanbrengen van vernielingen. De burgemeester is bevoegd om een wijk- of gebiedsverbod op te leggen. Een wijk- of gebiedsverbod betekent dat de overlastgever voor een bepaalde tijd niet in een deel van de stad mag verblijven. Als deze persoon zich in die periode wel in dat deel van de stad begeeft, wordt hij aangehouden door de politie.
 

Meer informatie

Ervaart u overlast? U kunt dat met dit formulier melden.