Oudeland
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 23-02-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/oudeland/
Spring naar het artikel
Foto: gemeente Rotterdam

De wijk Oudeland is gebouwd in de periode 1961-1964 en ligt in Hoogvliets oudste, gelijknamige polder. De wijk biedt veel, nu en ook in de toekomst met nieuw woningaanbod, groen en voorzieningen.

Op het gebied van het voormalige 'waterschip' (een gedeelte land dat onder water kon worden gezet als er geen water gespuid kon worden op de rivier) werd in de jaren '80 de Fledermausbuurt gerealiseerd. Een deel van de woningen is vervangen door nieuwbouw en er liggen nog plannen voor nieuwbouw in de toekomst. De straatnamen in Oudeland verwijzen naar opera's en operettes, zoals de Othelloweg, de Marthalaan en het Sadkopad.

Voorzieningen

Oudeland heeft veel groen. Tussen de rijksweg A15 en de wijk ligt het Oudelandse park. En de drukbezochte kinderboerderij De Oedenstee ligt in de buurt. In het midden van de buurt ligt het winkelcentrum Wilhelm Tell. Ook heeft de wijk een multifunctioneel centrum: Villa Vonk, de spil van de wijk. In dit prachtige gebouw zijn basisscholen gevestigd, een peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang. Er is een huiskamer, een jongerenruimte, een woonkeuken, een ontmoetingsruimte, een gymzaal en andere lokalen. De ruimten zijn te huur en kunnen voor allerlei doeleinden worden gebruikt.

Herinrichting Oudeland

Rotterdam pakt Oudeland aan om er weer een groene en ruime woonwijk te maken. Een woonwijk waar het fijn wonen en leven is voor verschillende mensen. Bijvoorbeeld met nieuwe woningen, het opknappen van straten, meer speelplekken voor kinderen, het aanpakken van groen en de aanleg van meer water moeten daarvoor gaan zorgen. Het onderstaande ruimtelijk kader vormt de basis voor de verdere invulling van de herinrichting.

Parelvissersstraat, Marthalaan, Troubadourlaan, Fideliolaan

Voor de Parelvissersstraat, Marthalaan, Troubadourlaan en Fideliolaan zijn inrichtingsplannen gemaakt. De gemeente heeft met (toekomstige) bewoners bepaald hoe de wijk er uit gaat zien.

De herinrichting wordt gefaseerd tussen 2018 en 2021 gerealiseerd. Op de faseringstekening staat de planning in grote lijnen.

De Marthalaan is opnieuw bestraat voor het zware verkeer dat woningen gaat bouwen. Zo kunnen zij het bouwterrein goed bereiken, met minder overlast voor de omgeving. Na afronding van de bouwwerkzaamheden, legt de gemeente de definitieve weg en bestrating aan.

Woonrijp maken van bouwblok De Parelvisser is klaar. Zodra het bouwbedrijf klaar is met de bouw van de woningen, zorgt de gemeente samen met de nutbedrijven (Stedin, Nuon en Evides) dat alle kabels en leidingen worden aangelegd. Nadat alle voorzieningen zijn aangelegd, wordt de buitenruimte ingericht. Denk aan de bestrating, bomen, groenstroken en verlichting.

De Fideliolaan wordt vernieuwd. Het riool wordt vervangen en straten en trottoirs worden opgehoogd. De bewoners hebben hierover een nieuwsbrief ontvangen. De werkzaamheden duren tot en met maart 2019.

Zodra de woningen gereed zijn en er geen zwaar bouwverkeer meer in de wijk komt, start het woonrijp maken. Dit houdt in dat de kabels en leidingen door Stedin en Evides en de riolering door de gemeente worden aangelegd. Daarna worden straten en trottoirs bestraat en wordt het openbare gebied ingericht: groen, verlichting, enzovoort.

Tijdens de werkzaamheden is de normale route voor de bus gestremd. De gemeente legt een tijdelijke weg aan zodat de bus wel door Oudeland kan rijden.

De Troubadourlaan wordt tussen de Marthalaan en de Parelvissersstraat opnieuw ingericht. Bestrating, verlichting en groen worden aangelegd zoals is vastgelegd in het inrichtingsplan.

De kruising tussen de Troubadourlaan en de Parelvissersstraat wordt opnieuw ingericht. Bestrating, verlichting en groen worden aangelegd zoals is vastgelegd in het inrichtingsplan.

De Parelvissersstraat wordt opnieuw bestraat.

De Troubadourlaan wordt tussen de Parelvissersstraat en de Fideliolaan opnieuw ingericht. Bestrating, verlichting en groen worden aangelegd zoals is vastgelegd in het inrichtingsplan.

De Troubadourlaan wordt tussen de Fideliolaan en de Oudelandseweg opnieuw ingericht. Bestrating, verlichting en groen worden aangelegd zoals is vastgelegd in het inrichtingsplan.

De Marthalaan wordt tussen de Troubadourlaan en de Othelloweg opnieuw ingericht. Bestrating, verlichting en groen worden aangelegd zoals is vastgelegd in het inrichtingsplan.

Hart van Oudeland

Op dit moment worden de plannen voor de ontwikkeling van Hart van Oudeland uitgewerkt. Naar verwachting worden deze aansluitend aan de eerder genoemde werkzaamheden uitgevoerd.

Sloop diverse flats en gebouwen

In Oudeland wordt nog een aantal flats en gebouwen gesloopt. Wat hier precies voor terug komt is nog niet duidelijk. Hier worden gesprekken over gevoerd met vastgoedbedrijven en ontwikkelaars.

Samenwerking met andere partijen

De afgelopen jaren zijn veel woningen en flatgebouwen gesloopt, maar door de economische crisis is de daarop volgende nieuwbouw stil komen te liggen. De ontwikkeling van de wijk is daardoor tot vertraagd. Met het aantrekken van de economie komt ook de ontwikkeling van Oudeland weer op gang.

De gemeente Rotterdam werkt nauw samen met ontwikkelaars, woningcorporaties en de nutsbedrijven (Evides en Stedin) zodat de bouwwerkzaamheden en het werk aan kabels en leidingen, riolering en buitenruimte goed op elkaar aansluiten.

Meer informatie

Meer informatie over de uitvoering van de projecten vindt u op de pagina's Marthalaan en Troubadourlaan en Fideliolaan.

Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met Ilse van den Berg, telefoon 06 18 29 40 15.