Oudeland
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 23-09-2020
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/oudeland/
Ga naar de hoofdinhoud

De wijk Oudeland is gebouwd in de periode 1961-1964 en ligt in Hoogvliets oudste, gelijknamige polder. De wijk biedt veel, nu en ook in de toekomst met nieuw woningaanbod, groen en voorzieningen.

Op het gebied van het voormalige 'waterschip' (een gedeelte land dat onder water kon worden gezet als er geen water gespuid kon worden op de rivier) werd in de jaren '80 de Fledermausbuurt gerealiseerd. Een deel van de woningen is vervangen door nieuwbouw en er liggen nog plannen voor nieuwbouw in de toekomst. De straatnamen in Oudeland verwijzen naar opera's en operettes, zoals de Othelloweg, de Marthalaan en het Sadkopad.

Voorzieningen

Oudeland heeft veel groen. Tussen de rijksweg A15 en de wijk ligt het Oudelandse park. En de drukbezochte kinderboerderij De Oedenstee ligt in de buurt. In het midden van de buurt ligt het winkelcentrum Wilhelm Tell. Ook heeft de wijk een multifunctioneel centrum: Villa Vonk, de spil van de wijk. In dit prachtige gebouw zijn basisscholen gevestigd, een peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang. Er is een huiskamer, een jongerenruimte, een woonkeuken, een ontmoetingsruimte, een gymzaal en andere lokalen. De ruimten zijn te huur en kunnen voor allerlei doeleinden worden gebruikt.

Herinrichting Oudeland

Rotterdam pakt Oudeland aan om er weer een groene en ruime woonwijk te maken. Een woonwijk waar het fijn wonen en leven is voor verschillende mensen. Bijvoorbeeld met nieuwe woningen, het opknappen van straten, meer speelplekken voor kinderen, het aanpakken van groen en de aanleg van meer water moeten daarvoor gaan zorgen. Het onderstaande ruimtelijk kader vormt de basis voor de verdere invulling van de herinrichting.

Parelvissersstraat, Marthalaan, Troubadourlaan, Fideliolaan

Voor de Parelvissersstraat, Marthalaan, Troubadourlaan en Fideliolaan zijn inrichtingsplannen gemaakt. De gemeente heeft met (toekomstige) bewoners bepaald hoe de wijk er uit gaat zien.

De herinrichting wordt gefaseerd tussen 2018 en 2021 gerealiseerd. Op de faseringstekening staat de planning in grote lijnen.

De Marthalaan is opnieuw bestraat voor het zware verkeer dat woningen gaat bouwen. Zo kunnen zij het bouwterrein goed bereiken, met minder overlast voor de omgeving. Na afronding van de bouwwerkzaamheden, legt de gemeente de definitieve weg en bestrating aan.

Nadat het bouwbedrijf klaar was met de bouw van de woningen, heeft de gemeente samen met de nutbedrijven (Stedin, Nuon en Evides) dat alle kabels en leidingen aangelegd. Nadat alle voorzieningen zijn aangelegd, is de buitenruimte ingericht: bestrating, bomen, groenstroken en verlichting.

De Fideliolaan is vernieuwd. Het riool is vervangen en de buitenruimte is opnieuw aangelegd (bestrating, verlichting, groen). De werkzaamheden zijn tussen september 2018 en april 2019 uitgevoerd.

Zodra de woningen gereed zijn en er geen zwaar bouwverkeer meer in de wijk komt, start het woonrijp maken. Dit houdt in dat de kabels en leidingen door Stedin en Evides en de riolering door de gemeente worden aangelegd. In april 2019 is gestart met het definitief bestraten van de Marthalaan.

Tijdens de werkzaamheden is de normale route voor de bus gestremd. De gemeente legt een tijdelijke weg aan zodat de bus wel door Oudeland kan rijden.

De Troubadourlaan wordt tussen de Marthalaan en de Parelvissersstraat opnieuw ingericht. Bestrating, verlichting en groen worden aangelegd zoals is vastgelegd in het inrichtingsplan.

De kruising tussen de Troubadourlaan en de Parelvissersstraat wordt opnieuw ingericht. Bestrating, verlichting en groen worden aangelegd zoals is vastgelegd in het inrichtingsplan.

De Parelvissersstraat wordt opnieuw bestraat.

De Troubadourlaan wordt tussen de Parelvissersstraat en de Fideliolaan opnieuw ingericht. Bestrating, verlichting en groen worden aangelegd zoals is vastgelegd in het inrichtingsplan.

De Troubadourlaan wordt tussen de Fideliolaan en de Oudelandseweg opnieuw ingericht. Bestrating, verlichting en groen worden aangelegd zoals is vastgelegd in het inrichtingsplan.

De Marthalaan wordt tussen de Troubadourlaan en de Othelloweg opnieuw ingericht. Bestrating, verlichting en groen worden aangelegd zoals is vastgelegd in het inrichtingsplan.

Hart van Oudeland

Tussen de Othelloweg en de Troubadourlaan wordt begin 2020 een nieuw park aangelegd. Het ontwerp is tot stand gekomen met inbreng van Oudelandse kinderen. In dit park is ruimte om te recreëren, sporten en spelen.

  • Er komt een speel- en sportveld voor diverse buitensporten.
  • Er wordt een nieuwe singel aangelegd aan de kant van de Fallstafstraat. Deze singel zorgt ook voor een betere afvoer van regenwater.
  • Natuurspeeltuin Ravottuh verhuist naar de andere kant van de Othelloweg, naar het plein van Villa Vonk.
  • Door het park loopt straks een fietspad.
  • De Othelloweg wordt tussen de Falstaffstraat en Wilhelm Tellplaats afgesloten voor autoverkeer (en wordt ook fietspad) zodat spelende kinderen veilig van Villa Vonk naar het park kunnen.
  • In de Fallstafstraat wordt het ook riool vervangen. De bewoners van de Fallstafstraat worden hierover apart geïnformeerd.

Met deze veranderingen ontstaat een groen hart voor Oudeland, waar het prettig en rustig verblijven is.

Sloop diverse flats en gebouwen

In Oudeland zijn in de afgelopen jaren flats en gebouwen gesloopt; in de komende jaren volgen er meer. Wat hier precies voor terug komt is nog niet duidelijk. Hier worden gesprekken over gevoerd met vastgoedbedrijven en ontwikkelaars.

Samenwerking met andere partijen

De afgelopen jaren zijn veel woningen en flatgebouwen gesloopt, maar door de economische crisis is de daarop volgende nieuwbouw stil komen te liggen. De ontwikkeling van de wijk is daardoor tot vertraagd. Met het aantrekken van de economie komt ook de ontwikkeling van Oudeland weer op gang.

De gemeente Rotterdam werkt nauw samen met ontwikkelaars, woningcorporaties en de nutsbedrijven (Evides en Stedin) zodat de bouwwerkzaamheden en het werk aan kabels en leidingen, riolering en buitenruimte goed op elkaar aansluiten.

Meer informatie

Meer informatie over de uitvoering van de projecten vindt u op de pagina's Marthalaan en Troubadourlaan en Fideliolaan.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met het team Oudeland via oudeland@rotterdam.nl. Uw vraag kunt u ook via 14 010 stellen.

\