Oude Noorden Noord
Gepubliceerd op: 05-03-2019
Geprint op: 20-05-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/oude-noorden-noord/
Spring naar het artikel

In het Oude Noorden Noord onderzoekt de gemeente de staat van onderhoud van de openbare voorzieningen. Naar aanleiding van de bevindingen wil de gemeente samen met partners in de stad tot gezamenlijke onderhoudsplannen komen.

Die partners zijn bijvoorbeeld het Hoogheemraadschap, Stedin, Eneco, Evides en woningcorporaties. Maar eerst vragen wij bewoners om mee te denken over hoe het handiger, beter en mooier kan in het Oude Noorden Noord. Waar mogelijk nemen we dat dan gelijk mee in het plan.

Openbare voorzieningen

Wat zijn nu die openbare voorzieningen? Ondergronds wordt bekeken hoe het met rioleringen, gas- en waterleiding en kabels gesteld. Bovengronds wordt in kaart gebracht wat er in de straten aanwezig is, zoals bomen, bankjes, containers, prullenbakken, fietshekjes en groenvakken en hoe alles eraan toe is. Dat is de basis voor de planvorming.

Hoewel de onderhoudsplannen dus nog vorm moeten gaan krijgen, staat vast dat onderhoudswerkzaamheden ook gevolgen hebben voor woningen en bewoners. Daarom vindt de gemeente het belangrijk om ook huiseigenaren en bewoners te betrekken bij het plannenmaken voor de buurt.

Denk mee over de wijk

Wij horen graag hoe u over de wijk denkt. Zijn er knelpunten? Welke vragen, wensen en behoeften hebben bewoners? Hoe ‘gebruiken’ zij hun woonomgeving, hoe willen ze er wonen, werken, leven? Welke visie hebben zij op de toekomst van de wijk? Wij vragen iedereen die dat wil, actief mee te denken (en doen), zodat we tot een goede, meer complete aanpak van de wijk kunnen komen.

Hoe ontmoeten wij elkaar?

Door een enquête die huis aan huis verspreid is hoopt de gemeente u en uw ideeën wat beter te leren kennen. Daarnaast gaan we de komende tijd langs deuren, en spreken we mensen in de straat, op het schoolplein en in de supermarkt. Ook zijn we aanwezig bij wijkbijeenkomsten. Wij hopen u ook daar te ontmoeten, of in elk geval met u in contact te komen.

Op donderdag 28 maart is er een informatiemarkt voor bewoners van het Oude Noorden in Het Klooster van 17.00-19.00 uur.

Op 29 januari organiseerde de wijkraad een nieuwjaarsreceptie voor bewoners van het Oude Noorden. Het wijkactieplan werd toegelicht en er waren inspirerende voorbeelden van succesvolle bewonersinitiatieven. Het ONN straatteam van de gemeente was aanwezig om met bewoners te spreken.

Nieuws