Oude Noorden Noord
Gepubliceerd op: 05-03-2019
Geprint op: 17-07-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/oude-noorden-noord/
Spring naar het artikel

In het Oude Noorden Noord onderzoekt gemeente Rotterdam de staat van onderhoud van de openbare voorzieningen en de wensen en behoeften die er op dit vlak leven in de wijk.

Op basis van de uitkomsten wil de gemeente samen met partners in de wijk tot gezamenlijke onderhoudsplannen komen. Die partners zijn bijvoorbeeld het Hoogheemraadschap, Stedin, Eneco, Evides en woningcorporaties. Maar eerst vraagt de gemeente bewoners en ondernemers om mee te denken over hoe het handiger, beter en mooier kan in het Oude Noorden Noord. Waar mogelijk wordt dat meengenomen in de plannen.

Bent u betrokken bij uw wijk?

De onderhoudsplannen moeten nog vorm krijgen, maar het staat vast dat ze gevolgen kunnen hebben voor woningen en bewoners. Daarom betrekt de gemeente bewoners en huiseigenaren in een vroeg stadium bij de planvorming en vraagt hen te participeren in het zoeken en vinden van behoeften en knelpunten in de wijk en de mogelijke oplossingen daarvoor.

Nieuws

Op donderdagavond 11 juli is er weer een informatieavond over wat er gebeurt in het Oude Noorden. Vanaf 17.00 uur in huis van de wijk Het Klooster. Er is een kopje soep met brood voor de aanwezigen.

De vorige informatieavond was op 28 maart 2019.

Meedenken?

Op verschillende manieren betrekt de gemeente Rotterdam de bewoners bij de plannen voor de wijk. Door een enquête die huis aan huis verspreid werd bijvoorbeeld, en door bijeenkomsten waarin bewoners kunnen meedenken. De gemeente is ook aanwezig bij wijkbijeenkomsten.

Een onderdeel van het onderzoeken van de wijk en de behoeften was een huis-aan-huis enquête. Meer dan 110 bewoners hebben deze ingevuld. Uit de resultaten komen vier belangrijke thema’s naar voren die spelen in het Oude Noorden Noord, die gemeente Rotterdam samen met u wil aanpakken:

  • Inrichting van de straten
  • Afval in de wijk
  • Veiligheid in de wijk
  • Water(overlast) in de wijk

Wilt u zich opgeven om mee te denken over een van deze thema’s, stuur de gemeente Rotterdam dan een mail met daarin vermeld uw telefoonnummer.

Resultaten van de enquête
 

'Ik voel mij veilig'
'Ik voel mij niet veilig in de wijk'

Veel mensen vinden de wijk veilig en leuk om in te wonen, maar er zijn ook verschillende incidenten waardoor deze veiligheid in het geding komt. Vooral drugsproblemen, dealers en rondhangende jongeren bevorderen deze onveiligheid. Een aantal plaatsen rond het Ruivenplantsoen, het Zwaantje en de skatebowl lijkt, zeker in de avond, vaak deze mensen aan te trekken, met overlast tot gevolg. Soms leidt dit tot intimidatie. Er is ook een aantal winkels die bijzonder volk aantrekken en een onveilig gevoel geven.

Samen werken aan veiligheid

De gemeente gaat met bewoners, de wijkraad, ondernemers, veilig Rotterdam, de gebiedsorganisatie en politie aan de slag om te werken aan de veiligheid in het Oude Noorden Noord. Door verschillende activiteiten of acties te organiseren rondom veiligheid willen we overlast terugdringen en een veiliger gevoel in de wijk creëren.

'Het pand van de Correct laat de entree van de wijk er uitzien als een spookstad.'

Een aantal gebouwen in de wijk is vervallen. Het Correct-gebouw en rondom het Ruivenplantsoen. Dat is een doorn in het oog van veel bewoners. Ook het onderhoud aan sommige plantsoenen is soms achterstallig wat bij elkaar kan leiden tot een slechte uitstraling van bepaalde gebieden.

'Ik ben geen Rotterdammer maar ik voel me er wel eentje en ben trots op Rotterdam. Ik laat trots vrienden Rotterdam zien, maar ik schaam me voor het vele afval overal.'

Afval is een groot probleem in deze wijk. Door verschillende oorzaken ligt er overal door de wijk afval. Afvaltoerisme door bouwbedrijfjes, grofvuil in de containers proberen te gooien waar dit niet voor bedoeld is, supermarkten waar afval wegwaait en passanten die broodzakjes weggooien. Gevolg is ongedierte-overlast, naast plaatsing van afval en een algeheel slechte aanblik van de wijk. Een aantal mensen heeft aangegeven graag meer afval te scheiden, maar vinden dit op dit moment erg lastig in de wijk. Er worden meerdere ideeën geopperd om hier iets mee te gaan doen. 

Samen werken aan een schone wijk

De gemeente gaat samen met bewoners, de wijkraad en ondernemers aan de slag om oplossingen te creëren voor het afvalprobleem in de wijk. De informatie uit de enquête wordt doorgegeven aan 'Schone Stad', een gemeenteafdeling die betrokken is bij het zoeken naar oplossingen.

'Ruivenplantsoen verdient een opknapbeurt. Nu is het vooral een hondenuitlaatplaats en hangplek.'

Mensen willen graag meer groen in de straten, maar dan moet het ook onderhouden worden. Op sommige plekken, zoals op de Soetendaalseweg, worden het anders zandvlaktes die niet bepaald sfeer toevoegen aan de straat. Er is ook een aantal mensen die graag een hondenuitlaatplek met losloopgebied zouden willen.

Er is 1 persoon die aangegeven heeft iets te willen gaan doen met een initiatief zoals “Blijstroom”. Verder zijn er 10 mensen die aangegeven hebben betrokken te willen blijven bij energievraagstukken voor de wijk.


'Soms moet ik 20 minuten rondrijden voor een parkeerplaats.'

Verkeer in de wijk is iets wat voor veel overlast zorgt. In de gehele wijk is een parkeerprobleem, wat leidt tot dubbel parkeren en onveilige verkeersituaties. Daarnaast zijn er veel plekken in de wijk waar te hard gereden wordt en het vermoeden bestaat dat de wijk vaak als sluiproute wordt gebruikt. Met name in de ochtendspits, tijdens laden en lossen van vrachtwagens en tijdens schooltijden is de overlast erg hoog. Daarnaast is er een aantal specifieke punten in de wijk die erg onveilig zijn zoals bij het oversteken van de Bergweg/Benthuizerstraat en kruisingen aan de Soetendaalseweg. Qua fietsverkeer zijn er onveilige situaties en is er op veel plekken behoefte aan extra fietsnietjes.

In de planfase zal er een verkeersanalyse en parkeeranalyse gedaan worden in de wijk. Hier wordt gekeken naar mogelijkheden om de snelheid van het verkeer te verlagen en de parkeerdruk te verlichten. Aan de hand van deze analyses wordt er met de wijk samengewerkt om invulling te geven aan de ruimtelijke inrichting.  
 

'De leukste plekken zijn de parkjes. Deze brengen vrolijkheid, levendigheid, sociale cohesie en buurgemeenschapszin.'

Vooral het groen in de wijk, de speelplekken en de weg langs de Rotte worden als erg positief ervaren door de wijk. Dit zijn fijne plekken om te recreëren. Er zijn meerdere mensen die aangeven de wijk ook een hele fijne plek te vinden om te wonen. De horeca maakt de wijk levendig en zorgt voor mensen op straat. Ook het onlangs vernieuwde terrein rond de Hildegardiskerk valt erg in de smaak.

'Buren maken hun tuin dicht met tegels waardoor het water niet meer goed wordt afgevoerd.'

Wateroverlast speelt in de wijk. Van ondergelopen souterrains tot plassen die blijven staan in de tuinen. Het idee heerst dat de wateroverlast steeds erger wordt, het riool kan het water niet meer aan en plassen blijven op straat staan. Er worden al verschillende oplossingen genoemd voor deze problemen.

Samen werken aan water

Een aantal bewoners heeft zich al verenigd in de “watertafel”, dit initiatief houdt zich bezig met water(overlast) in de buurt. Het 'Rotterdams Weerwoord' is een stadsbrede gemeenteorganisatie die aan de slag wil gaan met klimaat adaptieve maatregelen. Door samenwerking met de 'watertafel' wordt toegewerkt naar oplossingen voor waterproblematiek in de wijk.

Over het algemeen is de kwaliteit van de speeltuinen in de buurt erg goed, mits er geen ongewenste types zitten. Het speeltuintje in de heer Kerstantstraat verkeert in slechte staat.

Downloads