Oud Mathenesse - Witte Dorp
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 27-11-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/oud-mathenesse/
Ga naar de hoofdinhoud

De wijken Oud Mathenesse en het Witte Dorp worden vaak in één adem genoemd. Ze liggen vlak tegen elkaar aan tussen de Tjalklaan en de Schiedamse weg. Bewoners vormen ook samen één wijkcomité.

Wie er oog voor heeft, ziet heel wat verborgen pareltjes en kansen in Oud Mathenesse. Die verdienen ondersteuning. Veel woningen zijn particulier bezit. Bewoners namen het initiatief om andere bewoners te adviseren over hun woningonderhoud. De gemeente en Woonbron ondersteunen daarbij.

Nieuwe huurders op de woningmarkt vinden in Oud Mathenesse relatief snel een plek. Er wonen zo'n 7.000 mensen. Het Witte Dorp telt rond de 550 bewoners. Sportcomplex Vreelust en kinderboerderij De Bokkesprong zijn goed bezochte voorzieningen.

Oud Mathenesse werd vroeger 'De Put' genoemd, omdat de wijk onderaan de dijk van de Schiedamseweg ligt. Oudere bewoners noemen het nog steeds zo. Ook het Huis van de Wijk in de Pinkstraat heet nog altijd De Put. De huidige wijk werd gebouwd op de weilanden tussen Rotterdam en Schiedam vanaf de jaren dertig in de vorige eeuw. Een eeuw eerder was Oud Mathenesse samen met Nieuw Mathenesse nog een zelfstandige gemeente.

Het Witte Dorp werd regelmatig bedreigd in haar bestaan. De karakteristieke witte huisjes van architect Oud waren rond 1922 bedoeld als tijdelijk arbeidersdorp. De saamhorigheid in de wijk en verzet van de bewoners zorgden ervoor dat sloop niet doorging. Wel kreeg het Witte Dorp in de jaren tachtig nieuwbouw. Het oorspronkelijke stratenplan bleef bestaan.

Een grote kans voor Oud Mathenesse en het Witte Dorp is de ontwikkeling in het aangrenzende Merwede/Vierhavengebied (M4H). Een oud haventerrein aan de Maas krijgt hier een nieuwe bestemming met woningen en creatieve bedrijven. De kunst is om Oud Mathenesse en het Witte Dorp te verbinden met deze ontwikkelingen. Het maatschappelijk initiatief 'Mathenesse aan de Maas' houdt zich bezig met community building om dit te bereiken. Veel bewoners willen iets betekenen voor hun wijk.

Niet alle bewoners weten de weg naar voorzieningen. Op het Pinasplein zit de gemeente daarom tijdelijk in een pandje om die weg te wijzen. In 2023 is Oud Mathenesse aan de beurt om het riool te vervangen. De gemeente benut dat moment om dan ook de buitenruimte te verbeteren, bijvoorbeeld rond de Franselaan.

Bewoners vormen een klein maar sterk netwerk. De gemeente stimuleert jongeren om zich daarbij aan te sluiten. Nieuwe energie en meer onderlinge samenwerking doen de wijk goed.

Bijzonder aan Oud Mathenesse en het Witte Dorp is het wijkcomité. Dit zijn bewoners die per loting zijn benoemd. Het wijkcomité adviseert het stadsbestuur. Voorlopig is dit een experiment voor vier jaar (tot 2022). De andere wijken in gebied Delfshaven hebben samen een gebiedscommissie die bewonersbelangen behartigt.

Het wijkcomité ziet Oud Mathenesse - het Witte Dorp als een leefbare en fijne wijk om in te blijven wonen en vertaalt dit in zes doelen:

  • Een zichtbare overheid, voldoende voorzieningen en ontmoetingsplekken
  • Goede ontwikkelingskansen voor de jeugd
  • Een sterke thuisbasis, met hulp aan gezinnen die dat nodig hebben
  • Kapitaal benutten van actieve bewoners en vakmanschap in de wijk
  • Stimuleren verbeteren woningvoorraad
  • Een schone, hele en veilige buitenruimte.

Meer informatie over de wijkdoelen vindt u op Wat doet de gemeente.

Contact

Wilt u iets melden of heeft u een vraag aan de gemeente? U kunt ons altijd bereiken:

U kunt het wijkcomité bereiken via e-mail, telefoon 14 010 of per brief: Wijkcomité Oud Mathenesse-Witte Dorp, Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam.

U kunt de wijkcomitéleden ook persoonlijk benaderen:

Orkun Durmaz

Orkun Durmaz

Wijkcomitélid (mei 2018)

Telefoon 14 010

E-mail o.durmaz@wijkcomiterotterdam.nl

Slavcho Gogov

Slavcho Gogov

Wijkcomitélid (mei 2018)

Telefoon 14 010

E-mail sv.gogov@wijkcomiterotterdam.nl

Martin Segedy

Martin Segedy

Wijkcomitélid (mei 2018)

Telefoon 14 010

E-mail m.segedy@wijkcomiterotterdam.nl

Eunike Ulmasenbum

Eunike Ulmasenbum

Wijkcomitélid (mei 2018)

Telefoon 14 010

E-mail o.ulmasenbum@wijkcomiterotterdam.nl

Meer informatie

Kijk voor meer informatie zoals de leden van de gebiedscommissie en vergaderstukken op de webpagina Delfshaven.