Oud IJsselmonde
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 24-06-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/oud-ijsselmonde/
Ga naar de hoofdinhoud

Oud-IJsselmonde bestaat uit twee buurten: Oud-IJsselmonde (de oude dorpskern) en De Veranda. De wijk heeft ongeveer 5.900 inwoners.

De leeftijdscategorie 45 tot met 64 jaar is in deze wijk met 31 procent het sterkst vertegenwoordigd. Oud-IJsselmonde wordt doorsneden door de rijksweg A16 en de Van Brienenoordbrug.

De huidige kern is de dorpskern van het oorspronkelijk dijkdorp IJsselmonde. Hier herinneren authentieke gebouwen en karakteristieke straten aan het hoe het dorp vroeger as. Eind jaren 90 is het woningbouwplan Waterside 1 gerealiseerd. Dit bestaat uit ongeveer 300 woningen en appartementen die buitendijks liggen. Waterside 2 en 3 zijn in voorbereiding.

In het westelijk deel van de wijk ligt sinds 1997 De Veranda, gelegen op het voormalige terrein van de NV Machinefabriek en Scheepswerf van P. Smit Jr. Er staan zeven wooncomplexen met een maximale hoogte van 15 verdiepingen met ongeveer 1.200 woningen.

Oud-IJsselmonde heeft geen winkelstraten. Voor dagelijkse boodschappen moeten bewoners naar Feijenoord of Groot-IJsselmonde. Op de Veranda vindt u een uitgaansgebied met een bioscoopcomplex, diverse restaurants en een politiebureau. Recreëren kan onder andere op het Eiland van Brienenoord.

Voordat er sprake is van een nederzetting IJsselmonde werd rond het jaar 1064 in opdracht van de bisschop van Utrecht, Willem I van Utrecht, een versterking aan de monding van de Hollandse IJssel gebouwd. Dit latere kasteel werd gebruikt om tol te heffen op voorbijkomende schepen en ter bescherming van de waterwegen van en naar Utrecht en heette Islemünde. In 1899 werd besloten het kasteel af te breken, maar het in 1662 gebouwde koetshuis bleef bestaan; het is in 2004 samen met de Adriaen Janszkerk opgeknapt.

De eerste bekende vermelding van een nederzetting IJsselmonde is in een oorkonde uit het jaar 1072, maar een echt dorp is het dan waarschijnlijk nog niet en de gronden stroomden regelmatig over. In 1076 vond de slag bij IJsselmonde plaats. Hierbij werd het leger van de bisschop van Utrecht, Koenraad van Zwaben, ondanks het versterkte kasteel van IJsselmonde, verslagen door graaf Dirk V van West Frisa, het latere graafschap Holland. In Oud-IJsselmonde is een straat naar Koenraad van Zwaben genoemd.

Na de Sint-Elisabethsvloed van 1421 wordt gestart met dijkaanleg waardoor de nog steeds bestaande structuur van een Boven- en Benedenstraat ontstaat. De polder Oud-IJsselmonde is in 1437 bedijkt.

Het dorp IJsselmonde is in 1941 door Rotterdam ingenomen en sindsdien is Rotterdam IJsselmonde ontstaan en werd het dorp Oud IJsselmonde, de wijk Oud-IJsselmonde. De grote veranderingen kwamen in de jaren 1958-59 met het bijbouwen van sociale huurwoningen.

Stadionpark is een grootse gebiedsontwikkeling op Rotterdam Zuid. Van een nieuw voetbalstadion voor Feyenoord aan de Maas tot een prachtig heringericht Park de Twee Heuvels en van nieuwe sportvoorzieningen voor profs en amateurs op de Sportcampus tot een prettiger woon- en ondernemersklimaat op de Veranda: Stadionpark wordt het kloppende hart van Rotterdam waar wonen, sporten en beleven samenkomt.

De rivieroevers veranderen in een aangenaam verblijfsgebied, op het Eiland van Brienenoord komt een prachtig getijdenpark, het bedrijvenpark Stadionweg wordt flink opgeknapt en de monumentale Kuip krijgt een tweede leven. Het recreatieve Rondje van Stadionpark verbindt alle gebieden met elkaar. Er worden in totaal ongeveer 4.500 woningen gebouwd in Stadionpark, het merendeel wordt gebouwd in het deelproject Feyenoord City. Een slim mobiliteitsplan zorgt ervoor dat het gebied goed bereikbaar is, ook op dagen dat er grote evenementen zijn.

Feyenoord City is een belangrijke deelontwikkeling van het project Stadionpark. Het is een private ontwikkeling waarvoor Feyenoord verantwoordelijk is, maar die wel in nauwe samenwerking met de gemeente plaatsvindt.

U kunt hier meer lezen over Feyenoord City en het Stadionpark.

Rond De Veranda is de aanleg van een nieuwe oeververbinding (brug of tunnel) nodig, over of onder de Maas tussen IJsselmonde/Feijenoord en Kralingen, om de drukte op de A16 tegen te gaan. Hiermee kunnen ook Zuidplein en de Erasmus Universiteit beter met elkaar worden verbonden voor auto’s, fietsers en openbaar vervoer per metro of tram.

Meer informatie vindt u op oeververbindingen.nl.

Het Eiland van Brienenoord is een bijzonder eiland vol ontdekkingen met bos, grasvlakten, open water en poelen. Een deel van het eiland krijgt natuurvriendelijke oevers en ruimte voor getijdennatuur. Er worden ook twee nieuwe bruggen aangelegd naar het eiland. De werkzaamheden worden tussen februari 2020 en zomer 2021 uitgevoerd.

Aan zowel de west- als oostkant van het eiland komt meer getijdennatuur. Het eiland gaat onderdeel uitmaken van het Rondje Stadionpark, een recreatieve route van vijf kilometer op Rotterdam-Zuid. Twee bruggen (de huidige wordt vervangen en er komt een hele nieuwe brug bij) die toegang geven tot het eiland maken dit mogelijk.

Meer informatie vindt u op de pagina Getijdenpark Brienenoord.

Meer informatie

Heeft u vragen, ideeën of opmerkingen of bent u op zoek naar informatie dan kunt u contact opnemen met de wijkmanager of wijknetwerker.