Oud Crooswijk
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 17-09-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/oud-crooswijk/
Spring naar het artikel
Foto: gemeente Rotterdam

Vanaf eind augustus 2019 voert de gemeente samen met Stedin en Evides een groot aantal onderhoudsprojecten uit.

Het gaat om werkzaamheden aan riolering, straten, het groen en elektriciteits-, gas- en waterleidingnet in het zuidwestelijk deel van Oud Crooswijk.

De werkzaamheden vinden plaats in fasen in de volgende straten:

  • Fase 1: Frederikdwarsstraat september 2019
  • Fase 2: Rubroekstraat september-oktober 2019
  • Fase 3: 2e Crooswijksedwarsstraat oktober 2019
  • Fase 4: Crooswijksestraat deel 1 (west) oktober-november 2019
  • Fase 5: Crooswijksestraat deel 2 (oost) november-december 2019
  • Fase 6: Hendrik de Keyserstraat deel 1 (oost) januari-februari 2020
  • Fase 7: Hendrik de Keyserstraat deel 2 (west) februari-maart 2020
  • Fase 8: Isaäc Hubertstraat deel 1 (oost) maart-april 2020
  • Fase 9: Isaäc Hubertstraat deel 2 (west) april-mei 2020

De gemeente wil voorkomen dat onderhoud aan riolering, straten, groen en gasleidingnet voor terugkerende overlast zorgt. Daarom worden deze werkzaamheden zoveel mogelijk gelijktijdig uitgevoerd. De buurt kan er dan weer jaren tegen.

Planning

De werkzaamheden starten eind augustus 2019 en zijn halverwege 2020 klaar. Voordat de werkzaamheden in uw straat van start gaan wordt u hierover geïnformeerd.

Werkzaamheden

Het riool in de buurt is oud en verzakt en aan vervanging toe. Dit zogenaamde gemengde rioolstelsel voert zowel het afvalwater van huishoudens als het regenwater af naar de afvalwaterzuivering. Het riool kan lek zijn waardoor ook het grondwater via het riool wegstroomt.

Bent u eigenaar van uw huis of pand? Dan bent u verantwoordelijk voor de huisaansluiting op het riool. Een rioolhuisaansluiting is het deel van de riolering vanaf uw huis of pand tot op het hoofdriool. De pandeigenaar kan deze aansluiting voor eigen rekening laten vervangen als de straat open is. Pandeigenaren ontvangen over enige tijd een brief van de gemeente met informatie over de mogelijke vervanging van de rioolhuisaansluiting.

Om het riool te kunnen vervangen worden de rijbanen en de stoepen opgebroken. Nadat het riool is vervangen wordt de straat opgehoogd en weer in de originele staat teruggebracht.

De groenvakken worden opgehoogd tot het nieuwe straatniveau en worden daarom zoveel mogelijk leeggemaakt. Na de ophoging met vruchtbare aarde worden de groenvakken weer van beplanting voorzien.

De gemeente streeft ernaar zoveel mogelijk bomen te laten staan. Het ophogen zorgt voor meer druk op de boomwortels, sommige bomen kunnen daar slecht tegen. Dit hangt af van de boomsoort en de kwaliteit van de boomwortels. En van de aanwezigheid van kabels en leidingen die de wortels mogelijk in de weg zitten. Het is nu nog niet duidelijk welke bomen de ophoging verdragen en welke niet. Daar wordt nog verder onderzoek naar gedaan. Bomen die de ophoging niet overleven worden gerooid en vervangen door nieuwe bomen.

Voorafgaand aan de werkzaamheden van de gemeente voert Stedin voorbereidende werkzaamheden uit aan de huisaansluitingen op het gasleidingnet.

Hiervoor is het soms nodig dat een monteur in uw woning moet werken. U wordt hierover tijdig door Stedin geïnformeerd. Zo kan er een afspraak gemaakt kan worden op het moment dat u thuis bent. Gelijktijdig met de werkzaamheden van de gemeente vervangt Stedin het gasleidingnet in de straat.

Vóór de gemeente met haar werkzaamheden begint, vervangt waterbedrijf Evides de waterleiding in uw straat.

De openbare verlichting wordt waar nodig vervangen. Dat bespaart energie en is goed voor de sociale veiligheid.

De water- en elektriciteitsleidingen in het gebied kunnen nog jaren mee. Wel worden de leidingen, als het nodig is, op de juiste hoogte gebracht.