Oud Crooswijk
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 16-07-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/oud-crooswijk/
Spring naar het artikel

Vanaf 2019 voeren de gemeente samen met Stedin en Evides een groot aantal onderhoudsprojecten uit. Het gaat om werk aan riolering, straten, het groen en elektriciteits-, gas- en waterleidingnet in het zuidwestelijk deel van Oud Crooswijk.

De werkzaamheden vinden plaats in de

  • Isaäc Hubertstraat
  • Hendrik de Keyserstraat
  • Frederikdwarsstraat
  • Rubroekstraat
  • 2e Crooswijksedwarsstraat
  • Crooswijksestraat (het voetpad tussen Linker Rottekade en 1e Crooswijksedwarstraat).

De gemeente wil voorkomen dat onderhoud aan riolering, straten, groen en gasleidingnet voor terugkerende overlast zorgt. Daarom worden deze werkzaamheden zoveel mogelijk gelijktijdig uitgevoerd. De buurt kan er dan weer jaren tegen.

Planning

Het plan is om begin 2019 met de werkzaamheden te starten. Verwacht wordt dat de werkzaamheden half 2020 klaar zijn. Voordat de werkzaamheden in uw straat van start gaat wordt u hierover geïnformeerd.

Werkzaamheden

Het riool in de buurt is oud en verzakt en aan vervanging toe. Dit zogenaamde gemengde rioolstelsel voert zowel het afvalwater van huishoudens als het regenwater af naar de afvalwaterzuivering. Het riool kan lek zijn waardoor ook het grondwater via het riool wegstroomt.

Bent u eigenaar van uw huis of pand? Dan bent u verantwoordelijk voor de huisaansluiting op het riool. Een rioolhuisaansluiting is het deel van de riolering vanaf uw huis of pand tot op het hoofdriool. De pandeigenaar kan deze aansluiting voor eigen rekening laten vervangen als de straat open is. Pandeigenaren ontvangen over enige tijd een brief van de gemeente met informatie over de mogelijke vervanging van de rioolhuisaansluiting.

Om het riool te kunnen vervangen worden de rijbanen en de stoepen opgebroken. Nadat het riool is vervangen wordt de straat opgehoogd en weer in de originele staat teruggebracht.

De groenvakken worden opgehoogd tot het nieuwe straatniveau en worden daarom zoveel mogelijk leeggemaakt. Na de ophoging met vruchtbare aarde worden de groenvakken weer van beplanting voorzien.

De gemeente streeft ernaar zoveel mogelijk bomen te laten staan. Het ophogen zorgt voor meer druk op de boomwortels, sommige bomen kunnen daar slecht tegen. Dit hangt af van de boomsoort en de kwaliteit van de boomwortels. En van de aanwezigheid van kabels en leidingen die de wortels mogelijk in de weg zitten. Het is nu nog niet duidelijk welke bomen de ophoging verdragen en welke niet. Daar wordt nog verder onderzoek naar gedaan. Bomen die de ophoging niet overleven worden gerooid en vervangen door nieuwe bomen.

Voorafgaand aan de werkzaamheden van de gemeente voert Stedin voorbereidende werkzaamheden uit aan de huisaansluitingen op het gasleidingnet.

Hiervoor is het soms nodig dat een monteur in uw woning moet werken. U wordt hierover tijdig door Stedin geïnformeerd. Zo kan er een afspraak gemaakt kan worden op het moment dat u thuis bent. Gelijktijdig met de werkzaamheden van de gemeente vervangt Stedin het gasleidingnet in de straat.

Vóór de gemeente met haar werkzaamheden begint, vervangt waterbedrijf Evides de waterleiding in uw straat.

De openbare verlichting wordt waar nodig vervangen. Dat bespaart energie en is goed voor de sociale veiligheid.

De water- en elektriciteitsleidingen in het gebied kunnen nog jaren mee. Wel worden de leidingen, als het nodig is, op de juiste hoogte gebracht.

Achtergrondinformatie Oud Crooswijk

Crooswijk is een van de oorspronkelijk Rotterdamse buurten. In tegenstelling tot veel andere buurten die oorsprong zelfstandige dorpen waren. De wijk wordt sterk geassocieerd met de ‘echte’ Rotterdammer en het Rotterdams dialect.

Oud Crooswijk ligt tussen Kralingen en het centrum van Rotterdam en op een steenworp afstand van het Kralingse Bos.

Vroeger stond Crooswijk bekend als échte Rotterdamse wijk met zijn veemarkt, het slachthuis en de Heineken brouwerij. Deze bedrijvigheid is in de loop der jaren uit de wijk verdwenen. Daarvoor in de plaats zijn honderden woning gekomen, waarin oud en nieuwe Rotterdammers samen gestalte geven aan het nieuwe Rotterdam. Statige singels en monumenten geven Oud Crooswijk een interessante historische uitstraling.

Dit gebied heeft een groot aantal kleine huishoudens. Er wonen vooral veel jongeren en ouderen. Oud Crooswijk heeft een mix van leefstijlen, een relatief groot deel van de inwoners is van Marokkaanse afkomst. 1.313 mensen werken, voornamelijk in de sector advisering en onderzoek en gezondheid- en welzijnswerk. Het gemiddeld besteedbaar inkomen per huishouden is € 23.300,00.

Oud Crooswijk telt op dit moment meer dan 8.000 inwoners. De Crooswijkseweg is een van de belangrijkste winkelstraten. Van bakker tot groenteboer en van slager tot drogist. Het nieuwe Marnixplein is voor de kleinere bewoners van Oud Crooswijk een leuke plek om te spelen, met verschillende speeltoestellen.

Meer informatie

Heeft u vragen over de uitvoering van de werkzaamheden van de gemeente? Neem dan contact op met Philip Stolk.
Heeft u vragen over de werkzaamheden van Stedin? Neem dan contact op met Lukas Nöllen.