Oud-Charlois
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 27-09-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/oud-charlois/
Ga naar de hoofdinhoud

Het vroegere dorp Charlois vormt de sfeervolle historische kern van de wijk Oud-Charlois. De wijk wordt begrensd door de Nieuwe Maas in het noorden, de Dorpsweg in het oosten, de Kromme Zandweg in het zuiden en de Waalhaven in het westen.

De karakteristieke dorpskern is nog steeds de spil waar het leven in Oud-Charlois om draait. De historische bebouwing aan de Charloisse Kerksingel, Kaatsbaan en Zuidhoek verleent het gebied sfeer. De historische uitstraling is rond 2011 nog versterkt met nieuwe bestrating en bijpassend straatmeubilair. De buurten rond het historisch hart hebben een grootstedelijk karakter met bijbehorende problematiek.

Nieuws

Geschiedenis

1462 wordt gezien als stichtingsjaar van Charlois. Toen liet leenheer Karel de Stoute bij akte vastleggen dat het gebied Charollais zou heten. Er moest ook een kerk komen, gewijd aan Sint Clemens. Rond deze kerk groeide het agrarische dorp Charlois. Het werd in 1895 door Rotterdam geannexeerd. Hiermee breidde Rotterdam haar havenactiviteiten op de zuidoever uit. Rond het dorp verrees de huidige stadswijk. Tot de wijk behoort ook het Dokhavengebied. Daar is de bouw van een rioolwaterzuivering in de gedempte Dokhaven gecombineerd met woningbouw en een wijkpark.

Bewoners

De kracht van Oud-Charlois zit in de karaktervolle en groene omgeving. Én in de bevlogen bewoners. Tegenwoordig is de wijk thuishaven voor meer dan 150 kunstenaars en creatieve ondernemers. De wijk telt veel actieve bewonersgroepen die zich inzetten voor hun medebewoners en voor verbeteringen in de wijk. Zij nemen het initiatief voor grote en kleine evenementen rond de Oude Kerk. Bijvoorbeeld Bazar Bizar, Kunstweekend Charlois en het Blommenfesteijn.

Voorzieningen

Het winkelaanbod in Oud-Charlois concentreert zich aan de Wolphaertsbocht, Katendrechtse Lagedijk en Boergoensestraat. Er zijn vier basisscholen. Oud-Charlois telt vijf scholen voor voortgezet onderwijs. Die trekken leerlingen uit heel Rotterdam-Zuid. In wijkgebouw Oud-Charlois worden cursussen en diverse activiteiten georganiseerd. Ook is er een bibliotheek gevestigd. Er zijn twee wijkparken: het Dokhavenpark en het Karel de Stouteplantsoen.