Oosterflank-Noordoost
Gepubliceerd op: 22-05-2017
Geprint op: 17-05-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/oosterflank-noordoost/
Spring naar het artikel
Foto: gemeente Rotterdam

De gemeente start in het najaar van 2018 met de rioolvervanging en herinrichting van Oosterflank Noordoost. De werkzaamheden worden in fasen uitgevoerd en duren in totaal naar verwachting tot en met eind 2019.

Het gaat om de herinrichting van de buitenruimte, rioleringswerkzaamheden en het vervangen van de waterleiding. Tegelijk met de bestrating en de riolering, vernieuwen we ook veel van het groen.

Gemeente Rotterdam en Evides starten in juni 2019 met de werkzaamheden in Oosterflank Noordoost fase 2 tussen de Varnasingel en de Evenaar.

Tijdens eerdere bijeenkomsten waren er veel vragen over huisaansluitingen, grondwater en het ophogen van de tuinen. Wij nodigen u daarom van harte uit om naar de inloop te komen, waar u uw vragen aan ons kunt stellen.

Er is geen centrale presentatie, u kunt binnenlopen wanneer het u uitkomt. De bijeenkomst wordt gehouden op maandag 20 mei 2019 tussen 18.30 en 20.00 uur in Huis van de Wijk Oriënt aan de Kobehof 5, Rotterdam.

Kunt u niet komen maar heeft u wel vragen? Neem dan contact met de contactpersoon onderaan deze pagina.

Fasering

De werkzaamheden worden in twee fasen uitgevoerd:

  • Fase 1 tussen de Hoofdweg en Varnasingel. Uitvoeringsduur half oktober 2018 tot en met eind april 2018
  • Fase 2 tussen de Varnasingel en de Evenaar. Uitvoeringsduur tweede kwartaal 2019 tot en met eind 2019

Nutsbedrijven

Stedin, Evides en Ziggo voeren tegelijk met de gemeente werkzaamheden uit. Hierdoor hoeft de straat niet opnieuw open. Bewoners ontvangen tijdig een brief wanneer zij werkzaamheden uitvoeren in hun straat. Voor deze werkzaamheden hoeven zij niet thuis te zijn.

Fasering werkzaamheden Fase 1

De werkzaamheden worden met twee rioolploegen tegelijk uitgevoerd.

De werkzaamheden zijn gestart in de Algiersstraat en Varnasingel en eindigen met de kruising Djeddalaan-Hoofdweg. In de week voorafgaand aan de start van de werkzaamheden voert de aannemer voorbereidende werkzaamheden uit op diverse plekken in de wijk.

Planning (onder voorbehoud)
Fase 2 Algiersstraat half oktober 2018 - half februari 2019
Fase 3.1 Varnasingel half oktober 2018 - eind november 2018
Fase 10 Hoofdweg begin november 2018 - half februari
Fase 3.2 Varnasingel eind november 2018 - half januari
Fase 4 Basrastraat begin december 2018 - half februari
Fase 13 Hoofdweg half januari - half maart
Fase 5 Adenstraat half februari - eind maart
Fase 8 Djeddalaan half januari - half maart
Fase 6 Alexandriëstraat half februari - half maart
Fase 9 Valettastraat half februari - half april
Fase 7 Kenitrastraat begin maart - half april
Fase 11 Djeddalaan half maart - half april
Fase 12 Djeddalaan half maart - half april
Fase 14 Djeddalaan begin april - eind april
Fase 1 Kruising Djeddalaan begin april - eind april

Wij streven ernaar om de werkzaamheden op de genoemde data uit te voeren, maar slecht weer of andere omstandigheden kunnen het werk belemmeren. In dat geval is het mogelijk dat de planning wijzigt of de werkzaamheden langer duren dan voorzien.

Fase 2: bomen rooien

In het voorjaar van 2019 start de gemeente met de herinrichting van het project Oosterflank Noordoost fase 2. Hiervoor zijn in de week van 14 januari 2019 door de gemeente bomen en lage beplanting gerooid in dit deel van de wijk. Dit is om ruimte te maken voor de nieuwe inrichting. Voordat de uitvoering start worden de bewoners geïnformeerd over de overige werkzaamheden.

Rioolaansluiting en ophogen tuin

Gezien de vele verzoeken tijdens de informatieavonden gaat de gemeente het hoofdriool inclusief uw huisaansluiting tot aan de erfgrens vervangen. De gemeente vervangt daarmee al het riool in het openbaar gebied. Let op: de gemeente vervangt dus niet het gedeelte van uw huisaansluiting op uw eigen terrein. Mocht u bezwaar hebben tegen de vervanging van een deel van uw huisaansluiting door de gemeente, dan vragen wij u dat tijdig te melden.

Vervangen huisaansluiting op eigen terrein

Wanneer u het deel van uw huisaansluiting op uw eigen terrein wilt vervangen, kunt u dat zelf uitvoeren of daarvoor een eigen aannemer inhuren. U kunt ook een offerte op maat aanvragen bij de aannemer die voor de gemeente werkt, Fa. Lindeloof, Roland Martinus.

Inloopspreekuur

Gedurende het gehele project heeft u de mogelijkheid om op donderdag van 13.00 tot 14.00 uur met de gemeente over de (geplande) werkzaamheden in gesprek te gaan in de bouwkeet nabij het parkeerterrein van de Algiersstraat.

Overlast

Er wordt gewerkt van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 16.00 uur. Incidenteel kan er langer doorgewerkt worden. Voor de werkzaamheden hebben wij ook een bemaling nodig om het grondwater in het werkgebied tijdelijk af te voeren. Hiervoor worden pompen ingezet van maandag tot en met vrijdag, 24 uur per dag. In het weekend worden de pompen uitgezet. Het werk en de pompen veroorzaken enige (geluids)overlast. Wij zullen de hinder zoveel mogelijk beperken.

Inloopspreekuur

Gedurende het gehele project heeft u de mogelijkheid om op donderdag van 13.00 tot 14.00 uur met de gemeente over de (geplande) werkzaamheden in gesprek te gaan in de bouwkeet nabij het parkeerterrein van de Algiersstraat.

Nieuwsarchief

Als de riolering wordt vervangen en de bestrating en het groen worden vernieuwd, betekent dit meestal ook dat de grond wordt opgehoogd en dat dit gevolgen heeft voor de aanliggende particuliere grond. Particulieren zijn hier zelf verantwoordelijk voor. Wanneer er sprake is van een huurwoning is de eigenaar hiervoor verantwoordelijk. Dit betekent vaak dat hekken en schuttingen, die op de erfscheiding staan (tijdelijk) zullen moeten worden weggehaald. Wij gaan er van uit dat de buurt er na deze groot-onderhoudsbeurt weer veel beter uit ziet. De buurt kan er nóg beter uit gaat zien wanneer een aantal schuttingen en hekwerken zouden worden vervangen of 'aangekleed' door groen.

Als u overweegt om de huidige erfafscheiding te vervangen en/of een nieuwe neer te zetten, kies dan voor een groene erfafscheiding. Voor het straatbeeld is het mooier als er alleen hagen in plaats van schuttingen worden neergezet, maar wij beseffen dat dit niet altijd realistisch is, omdat bewoners privacy willen en het een tijdje duurt voordat een haag volgroeid is. Er zijn echter ook erfscheidingen mét groen en je kunt groen tegen een schutting aan zetten.

Binnenkort benaderen wij een aantal bewoners, omdat wij zien dat er op een aantal plekken een aanmerkelijke winst kan worden behaald als de bestaande schutting vervangen word door een groen exemplaar.

Hieronder enkele voorbeelden:

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de werkzaamheden? Neem dan contact op met Michelle Groeneweg.

Algemene informatie over rioolvervanging vindt u op de pagina van het Waterloket.