Spring naar het artikel

De gemeente Rotterdam en Evides starten na de zomervakantie van 2018 met werkzaamheden in Oosterflank Noordoost. Door de staat van de riolering en het verzakken van de straten gaat het openbaar gebied in uw buurt op de schop.

Het gaat om de herinrichting van de buitenruimte, rioleringswerkzaamheden en het vervangen van de waterleiding. De werkzaamheden worden in twee fasen uitgevoerd:

  • Fase 1: tussen de Hoofdweg en Varnasingel.
  • Fase 2: tussen de Varnasingel en de Evenaar.

Meer informatie over de werkzaamheden is terug te vinden in de bewonersflyer van maart 2018.

Werkzaamheden starten later

De gemeente is nog niet aan het werk in uw buurt. De start van de herinrichting en rioolvervanging stond gepland in het tweede kwartaal van 2018. De gemeente heeft veel vragen gekregen vanuit de wijk waarom we nog niet gestart zijn. Dit komt doordat de aanbestedingsprocedure langer duurde dan voorzien. De selectie van de aannemers is inmiddels afgerond. De werkzaamheden kunnen na de zomervakantie (eind augustus of september) starten.

Nutsbedrijven

Evides en Ziggo hebben aangegeven tegelijk met de gemeente werkzaamheden te willen uitvoeren. Hierdoor hoeft de straat niet opnieuw open voor het vervangen van de gas- en waterleiding en de uitbreiding van het netwerk van Ziggo.

Erfscheidingen

Als de riolering wordt vervangen en de bestrating en het groen worden vernieuwd, betekent dit meestal ook dat de grond wordt opgehoogd en dat dit gevolgen heeft voor de aanliggende particuliere grond. Particulieren zijn hier zelf verantwoordelijk voor. Wanneer er sprake is van een huurwoning is de eigenaar hiervoor verantwoordelijk. Dit betekent vaak dat hekken en schuttingen, die op de erfscheiding staan (tijdelijk) zullen moeten worden weggehaald. Wij gaan er van uit dat de buurt er na deze groot-onderhoudsbeurt weer veel beter uit ziet. De buurt kan er nóg beter uit gaat zien wanneer een aantal schuttingen en hekwerken zouden worden vervangen of 'aangekleed' door groen.

Als u overweegt om de huidige erfafscheiding te vervangen en/of een nieuwe neer te zetten, kies dan voor een groene erfafscheiding. Voor het straatbeeld is het mooier als er alleen hagen in plaats van schuttingen worden neergezet, maar wij beseffen dat dit niet altijd realistisch is, omdat bewoners privacy willen en het een tijdje duurt voordat een haag volgroeid is. Er zijn echter ook erfscheidingen mét groen en je kunt groen tegen een schutting aan zetten.

Binnenkort benaderen wij een aantal bewoners, omdat wij zien dat er op een aantal plekken een aanmerkelijke winst kan worden behaald als de bestaande schutting vervangen word door een groen exemplaar.

Hieronder enkele voorbeelden:

Inloopavonden

In 2016 zijn er twee inloopavonden gehouden over de plannen voor de buitenruimte van het noordoostelijk deel van Oosterflank. Daar werd de eerste tekening getoond en werden vragen beantwoord. De eerste tekening en de vragen met de antwoorden vindt u hier.

Vragen en antwoorden (november 2016)

Huisaansluitingen

De gemeente voert geen werkzaamheden uit op particulier terrein en ook niet aan particuliere objecten zoals huisaansluitingen.

De gemeente kan adviseren over de uit te voeren werkzaamheden op particulier terrein. Een van de adviezen is om de tuinen op te hogen naar de oorspronkelijke aanleghoogte. Dit om te voorkomen dat de tuinen door de lage ligging gaan functioneren als een soort van wateropvang. De gemeente brengt de buitenruimte weer op de oorspronkelijke aanleghoogte.

Bomen

Er wordt in dit project gekeken naar een optimalisatie van parkeerplaatsen versus bomen en lichtmasten. De verwachting is dat deze boom zal blijven staan, en dat de standplaats voor de boom verbeterd zal worden.

Op dit moment is nog niet bekend wat er met deze bomen gaat gebeuren. De kwaliteit van de bomen is goed.

De kans is groot dat de bestaande bomen in dit deel van de Djeddalaan vervangen worden.

Dit wordt meegenomen. Ook wordt rekening gehouden met het beschikbare assortiment bomen binnen de gemeente.

Hier doet de gemeente niets aan. Particulieren zijn zelf verantwoordelijk voor de bomen in hun tuin.

Op dit moment gaan we er van uit dat deze bomen blijven staan. In de voorbereiding van het project kijkt de gemeente hier nog naar.

Groen

Nieuwsarchief

Om de werkzaamheden in Oostflank Noordoost verder toe te lichten en u de mogelijkheid te geven om vragen te stellen, vindt er op 16 mei een bewonersbijeenkomst plaats. Wij nodigen u daarom van harte uit voor de bijeenkomst, waar wij meer informatie willen geven over de uitvoering van het gedeelte tussen de Hoofdweg en de Varnasingel.

Datum: woensdag 16 mei
Tijd: 19.00 tot 20.30 uur
Locatie: Huis van de wijk Oriënt, Kobe 5, Rotterdam

Tijdens eerdere bijeenkomsten waren er veel vragen over huisaansluitingen, grondwater en het ophogen van de tuinen. Er zijn deskundigen aanwezig waar u met dit soort vragen terecht kunt. Ook is iemand aanwezig om u informatie te geven over zelfbeheer van openbaar groen, onderhoud aan overhangend groen en hoe een bijdrage te leveren aan de vergroening van de wijk. Tevens kunt u vragen stellen aan Evides.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de werkzaamheden? Neem dan contact op met Michelle Groeneweg.

Algemene informatie over rioolvervanging vindt u op de pagina van het Waterloket.