Oosterflank-Noordoost
Gepubliceerd op: 22-05-2017
Geprint op: 17-07-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/oosterflank-noordoost/
Spring naar het artikel
Foto: gemeente Rotterdam

De gemeente start half juni 2019 met de tweede fase van de rioolvervanging en herinrichting van Oosterflank Noordoost tussen de Varnasingel en de Evenaar. De werkzaamheden worden in vier fasen uitgevoerd en duren tot en met eind 2019.

Het gaat om de herinrichting van de buitenruimte, rioleringswerkzaamheden en het vervangen van de waterleiding. Tegelijk met de bestrating en de riolering wordt ook veel van het groen vernieuwd.

Fasering

  • Fase 1 (blauw) start half juni - half juli 2019
  • Fase 2 (rood) start half juli - half september 2019
  • Fase 3 (roze) start half september - eind oktober 2019
  • Fase 4 (groen) start oktober 2019 - eind december 2019

De aannemer werkt door tijdens de bouwvakperiode (zomer). Slecht weer of andere omstandigheden kunnen het werk belemmeren. In dat geval is het mogelijk dat de planning wijzigt of de werkzaamheden langer duren dan voorzien.

Nutsbedrijven

Stedin, Evides en Ziggo voeren tegelijk met de gemeente werkzaamheden uit. Hierdoor hoeft de straat niet opnieuw open. Bewoners ontvangen tijdig een brief wanneer zij werkzaamheden uitvoeren in hun straat. Voor deze werkzaamheden hoeven bewoners niet thuis te zijn.

Rioolaansluiting en ophogen tuin

Vanwege de vele verzoeken tijdens de informatieavonden gaat de gemeente het hoofdriool inclusief uw huisaansluiting tot aan de erfgrens vervangen. De gemeente vervangt daarmee al het riool in het openbaar gebied. Let op: de gemeente vervangt dus niet het gedeelte van uw huisaansluiting op uw eigen terrein. Mocht u bezwaar hebben tegen de vervanging van een deel van uw huisaansluiting door de gemeente, dan moet u dat tijdig melden.

Vervangen huisaansluiting op eigen terrein

Wanneer u het deel van uw huisaansluiting op uw eigen terrein wilt vervangen, kunt u dat zelf uitvoeren of daarvoor een eigen aannemer inhuren.

Inloopspreekuur

Tijdens het gehele project heeft u de mogelijkheid om op donderdag van 13.00 tot 14.00 uur met de gemeente over de (geplande) werkzaamheden in gesprek te gaan in de bouwkeet vlakbij het parkeerterrein van de Algiersstraat. Als de locatie van de bouwkeet wijzigt dan kunt u dat deze pagina lezen.

Overlast

Er wordt gewerkt van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 16.00 uur. Soms kan er langer doorgewerkt worden. Voor de werkzaamheden hebben is een bemaling nodig om het grondwater in het werkgebied tijdelijk af te voeren. Hiervoor worden pompen ingezet van maandag tot en met vrijdag, 24 uur per dag. In het weekend worden de pompen uitgezet. De werkzaamheden en de pompen veroorzaken (geluids)overlast. De hinder wordt zoveel mogelijk beperkt.

Inloopspreekuur

Gedurende het gehele project heeft u de mogelijkheid om op donderdag van 13.00 tot 14.00 uur met de gemeente over de (geplande) werkzaamheden in gesprek te gaan in de bouwkeet nabij het parkeerterrein van de Algiersstraat.

Nieuwsarchief

Als de riolering wordt vervangen en de bestrating en het groen worden vernieuwd, betekent dit meestal ook dat de grond wordt opgehoogd en dat dit gevolgen heeft voor de aanliggende particuliere grond. Particulieren zijn hier zelf verantwoordelijk voor. Wanneer er sprake is van een huurwoning is de eigenaar hiervoor verantwoordelijk. Dit betekent vaak dat hekken en schuttingen, die op de erfscheiding staan (tijdelijk) zullen moeten worden weggehaald. Wij gaan er van uit dat de buurt er na deze groot-onderhoudsbeurt weer veel beter uit ziet. De buurt kan er nóg beter uit gaat zien wanneer een aantal schuttingen en hekwerken zouden worden vervangen of 'aangekleed' door groen.

Als u overweegt om de huidige erfafscheiding te vervangen en/of een nieuwe neer te zetten, kies dan voor een groene erfafscheiding. Voor het straatbeeld is het mooier als er alleen hagen in plaats van schuttingen worden neergezet, maar wij beseffen dat dit niet altijd realistisch is, omdat bewoners privacy willen en het een tijdje duurt voordat een haag volgroeid is. Er zijn echter ook erfscheidingen mét groen en je kunt groen tegen een schutting aan zetten.

Binnenkort benaderen wij een aantal bewoners, omdat wij zien dat er op een aantal plekken een aanmerkelijke winst kan worden behaald als de bestaande schutting vervangen word door een groen exemplaar.

Hieronder enkele voorbeelden:

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de werkzaamheden? Neem dan contact op met Michelle Groeneweg.

Algemene informatie over rioolvervanging vindt u op de pagina van het Waterloket.