Oordeel niet
Gepubliceerd op: 31-10-2022
Geprint op: 07-12-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/oordeel-niet/
Ga naar de hoofdinhoud
Speel video af

Met sexting is niks mis. Met online shaming (exposen) en victim blaming wel! Ben jij slachtoffer of getuige hiervan? Weet dat er hulp en advies is.

Werd je slachtoffer van online shaming, van exposen? Of ben je er getuige van en wil je advies? Via Oordeelniet.nl kom je terecht bij hulpverleners van het Centrum Seksueel Geweld (CSG Rotterdam).

Je kunt gratis en anoniem chatten en bellen via het landelijke telefoonnummer 0800 01 88.
Of surf voor meer informatie naar Sexting en online seksueel geweld | Centrum Seksueel Geweld.

Campagne Oordeel niet

De gemeente Rotterdam en het Centrum Seksueel Geweld (CSG Rotterdam) voeren samen campagne tegen online shaming en victim blaming. Deze campagne heet Oordeel niet.

Veel Rotterdamse jongeren hebben positieve ervaringen met sexting. Het maakt onderdeel uit van de seksuele ontwikkeling. Met sexting zelf is ook niks mis, maar het ongevraagd doorsturen van iemands (seksueel getinte) berichten, foto's of video’s is een vorm van seksueel geweld. En is ook strafbaar. Dus diegene die zo maar de beelden doorstuurt zit fout. Het is nooit de schuld van het slachtoffer. Het Centrum Seksueel Geweld en de gemeente Rotterdam laten dit ook weten in de campagne Oordeel niet.

Wat is online shaming (exposen)?

Het via social media verspreiden van (seksueel getinte) foto’s of video’s om een persoon in een kwaad daglicht te zetten, te exposen. Deze vorm van (cyber)pesten kan ook door zomaar een (naakt)foto te verspreiden en iemands naam daaraan te koppelen.

Maar jongeren exposen ook als ze vinden dat iemand iets doet wat volgens hen 'niet kan en mag'. Als ze vinden dat iemand volgens bepaalde normen als 'ongepast' bestempeld gedrag laat zien. Bijvoorbeeld iemand draagt haar hoofddoek niet goed of iemand rookt of drinkt.

In de campagne Oordeel niet richt de gemeente Rotterdam zich vooral op shame sexting. Maar in de aanpak is er ook oog voor andere vormen van online shaming.

Wat is victim blaming?

Slachtoffers van (seksueel) geweld de schuld geven van wat er is gebeurd. 'Had je maar geen foto van jezelf naar je vriendje moeten sturen.' Of 'had je daar maar niet moeten zijn'.

Ook slachtoffers van online shaming worden vaak geconfronteerd met deze negatieve, veroordelende reacties van familieleden, leeftijdsgenoten en professionals. Dit zorgt voor extra schadelijke gevolgen voor slachtoffers.

Van 'victim blaming' naar 'victim supporting'

Met de campagne willen de gemeente Rotterdam en het CSG Rotterdam dat jongeren, ouders en professionals zich meer bewust worden van de ernst van deze problematiek, maar ook van hun eigen rollen als deler en (ver)oordelaar. Alleen dan kunnen we online shaming en victim blaming voorkomen.

Door respectvol (online) gedrag te promoten. Door elkaar te leren aanspreken op het ongewenst delen. En door een open, niet veroordelende houding aan te nemen naar de slachtoffers.

Samen moeten we zorgen voor ander klimaat. Namelijk van 'victim supporting', dus steun aan het slachtoffer. In plaats van victim blaming, veroordeling van het slachtoffer. Zo zorgen we ervoor dat jonge (toekomstige) slachtoffers zich gehoord voelen, zodat zij eerder durven te praten en de hulp kunnen ontvangen die zij nodig hebben.