Onderzoek meeuwenoverlast
Gepubliceerd op: 02-07-2021
Geprint op: 17-05-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/onderzoek-meeuwenoverlast/
Ga naar de hoofdinhoud

In delen van het centrum is er de afgelopen jaren overlast door meeuwen ontstaan. Dat komt omdat er steeds meer meeuwen in de stad gaan broeden.

Platte (grind)daken in de stad zijn namelijk geschikte en veilige broedplekken voor Kleine Mantelmeeuwen en Zilvermeeuwen. 

Wat is het probleem?

Meerdere bewoners geven aan dat ze overlast ervaren van krijsende meeuwen. De nachtrust wordt erdoor verstoord. Ook voeren broedende meeuwen soms schijnaanvallen uit om het nest te beschermen. Meerdere steden in het westen van Nederland hebben hiermee te maken. De oplossing voor dit regionale probleem is helaas niet simpel. Meeuwen zijn beschermde diersoorten en hun nesten mogen niet verstoord worden. 

Ontwikkelingen in Rotterdam en de regio

De gemeente Rotterdam onderzoekt of een ontheffing van de provincie voor nestbeheer mogelijk is. Dat vraagt om een goede onderbouwing van het aantal klachten en het aantal nesten. En daarbij hebben we ook uw hulp nodig!

Vragenlijsten

Om een goed beeld te krijgen van de ernst van de overlast en de exacte locaties, gaan we het komende broedseizoen een digitale peiling organiseren. Iedereen in uw buurt die zich aanmeldt, krijgt de komende twee maanden meerdere keren een korte vragenlijst toegestuurd via de app Gemeentepeiler Rotterdam

De informatie die wij hiermee verzamelen levert een belangrijke bijdrage aan het proces om een eventuele ontheffing voor nestbeheer te verkrijgen. 
We zien graag dat zoveel mogelijk bewoners deelnemen aan deze peilingen.

U wordt van harte uitgenodigd om uw ervaringen met de meeuwen te delen, ook als u misschien (nu nog) niet zoveel overlast ervaart door de aanwezigheid van meeuwen. 

Dat kan door de app te downloaden en elke twee weken een korte vragenlijst in te vullen. Dat kost u slechts enkele minuten van uw tijd. 

Doet u ook mee?  

Preventieve maatregelen

Een mogelijkheid om overlast te voorkomen is het ongeschikt maken van uw dak voor broedende meeuwen. Informatie over wering van meeuwen vindt u in Meeuwenwering op daken (pdf) of kijk op de webpagina Meeuwen.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op via het e-mailadres r.ramdajal-ramdhiansing@rotterdam.nl.