Omgevingsvisie Rotterdam
Gepubliceerd op: 15-04-2019
Geprint op: 21-01-2020
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/omgevingsvisie/
Spring naar het artikel

Vijf perspectieven op de toekomst van Rotterdam. Samen bieden ze richting en vormen ze een geheel.

Een omgevingsvisie is een verhaal, beeld of website waarmee een gemeente laat zien hoe ze de fysieke leefomgeving wil inrichten. Met fysieke leefomgeving wordt alles bedoeld dat nodig is om hier te kunnen hier te leven, wonen, werken, studeren, recreëren enzovoorts. Zoals water, lucht, bodem, natuur, wegen, gebouwen. Rotterdam maakt ook een omgevingsvisie.

Waarom een omgevingsvisie

We moeten rekening houden met ontwikkelingen die van invloed zijn op het gebruik van de ruimte zoals veranderingen van het klimaat, de vergrijzing en de groei van de stad. We wonen nu met zo’n 650.000 mensen in Rotterdam. Dat aantal groeit en daarnaast komen hier iedere dag duizenden mensen naar toe voor werk, studie, vrije tijd of zorg. Dat zijn heel veel ruimtegebruikers. Maar, de ruimte is beperkt. Daarom moeten we ook goed kijken waar je wat kunt doen. Er is bijvoorbeeld ruimte nodig voor groen en water, voor nieuwe woningen en nieuwe vormen van energie, voor afvalinzameling en voor voorzieningen als onderwijs, sport, cultuur, zorg op loop- en fietsafstand.

Waar gaat de Rotterdamse omgevingsvisie over

De Rotterdamse omgevingsvisie gaat over het hele grondgebied van Rotterdam dus ook over het havengebied en over Hoogvliet, Rozenburg, Pernis, Heijplaat en Hoek van Holland. Heel verschillende gebieden die allemaal onder Rotterdam vallen. In het ene gebied is iets anders belangrijk dan in het andere. Maar om welk gebied het ook gaat, we kijken altijd naar het geheel. Zijn er voldoende woningen, is er goed openbaar vervoer, genoeg ruimte om buiten te zijn, is er groen, zijn er voorzieningen voor iedereen op loop- en fietsafstand zoals scholen, bibliotheek en zorg, is de lucht en het water schoon?

Wat staat er in de Rotterdamse omgevingsvisie

We willen dat de fysieke leefomgeving van het hele grondgebied van Rotterdam in samenhang met elkaar wordt ingevuld. Daarvoor hebben we vijf perspectieven ontwikkeld:

  1. Circulaire stad: Rotterdam biedt ruimte voor duurzame energie en recycling
  2. Compacte stad: Rotterdam als compacte, aantrekkelijke stad aan de rivier
  3. Gezonde stad: Rotterdam maakt gezond leven in de stad mogelijk
  4. Inclusieve stad: Rotterdam biedt ruimte voor ontmoeten en meedoen
  5. Productieve stad: Rotterdam biedt ruimte voor de nieuwe economie

Op 27 maart 2019 besprak het college van B&W:

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de pagina over de Omgevingswet.
Vragen over de omgevingsvisie? Mail naar omgevingsvisie@rotterdam.nl.

\