Omgevingsvisie NRD
Gepubliceerd op: 07-07-2020
Geprint op: 21-01-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/omgevingsvisie-nrd/
Ga naar de hoofdinhoud

Rotterdam werkt momenteel aan een Rotterdamse omgevingsvisie. Ter onderbouwing van de omgevingsvisie zal onderzoek worden gedaan naar de te verwachten effecten daarvan.

In de omgevingsvisie worden straks kernbeslissingen en gebiedsuitwerkingen gemaakt. Deze zijn het resultaat van een ontwikkeltraject, dat begon met de Verkenning omgevingsvisie Rotterdam in 2018, gevolgd door het gespreksdocument ‘De Veranderstad’ in 2019 (zie hoofdstuk 5). In het effectonderzoek richten we ons op kernbeslissingen en gebiedsuitwerkingen. De resultaten van het effectonderzoek zullen worden beschreven in het Rotterdamse omgevingseffectrapport (het ROER), formeel een PlanMER ter onderbouwing van de omgevingsvisie. Deze Notitie Reikwijdte en Detailniveau is een eerste, formele stap in de procedure voor onderbouwing en vaststelling van de Rotterdamse omgevingsvisie.

Nota Reikwijdte en Detailniveau

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)  is een publicatie waarin de gemeente de reikwijdte en het detailniveau afbakent zodat duidelijk is wat er in het Rotterdamse omgevingseffectrapport (ROER) wordt onderzocht. De NRD is een middel om betrokken bestuursorganen, adviseurs en belanghebbenden te informeren over de opzet van de ROER: waar gaat de ROER over, wat is de reikwijdte. En welke milieueffecten en sociale en economische aspecten gaan we onderzoeken en met welk detailniveau.

Op verschillende momenten in aanloop naar de eerste omgevingsvisie kunt u reageren op officiële publicaties. Een reactie noemen we een zienswijze.

De gemeente Rotterdam heeft iedereen uitgenodigd om op de NRD te reageren. De NRD is een vrij technische aangelegenheid en gaat nog niet over de omgevingsvisie zelf. Deze fase van inspraak is vooral interessant als u het belangrijk vindt om vóóraf mee te denken over waar straks de milieueffectrapportage voor de Rotterdamse omgevingsvisie over moet gaan. De NRD heeft een kader hiervoor bedacht. In dit kader staat waar er straks op gelet gaat worden bij het opstellen van de ROER, de Rotterdamse Effectrapportage. U kunt Rotterdam bijvoorbeeld nu laten weten of u iets mist in dit kader of welke aspecten van dit kader vindt u extra belangrijk?

Waar kunt u over meedenken?

In deze fase van de omgevingsvisie kunt u alleen reageren op de NRD. In het najaar van 2020 is u gevraagd ook mee te denken over het ontwerp van de omgevingsvisie via de Gemeentepeiler app. In 2021 kunt u ook nog een formele zienswijze indienen op de concept omgevingsvisie.

Zienswijzen

Van 10 juli tot en met 18 september 2020 konden de zienswijzen op de NRD worden ingediend. De zienswijzen worden gebruikt bij het opstellen van de ROER. Hieronder vindt u de Nota van Beantwoording en de ingezonden zienswijzen  en adviezen.