Gezonde stad
Gepubliceerd op: 15-04-2019
Geprint op: 20-05-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/omgevingsvisie-gezond/
Spring naar het artikel
Foto: Rotterdam Branding Toolkit/Beeldbank gemeente Rotterdam

Rotterdam maakt gezond leven in de stad mogelijk.

Veel mensen wonen in de stad en in de toekomst worden dat er alleen maar meer. Naar verwachting telt Rotterdam in 2037 zo’n 700.000 inwoners. Zij moeten hier gezond kunnen leven, wonen en werken. Een schoon leefmilieu, genoeg beweging, geestelijk welzijn, ruimte voor ontmoeting en contact, genoeg daglicht, gezonde voeding, goed onderwijs en goede gezondheidszorg zijn daarvoor de voorwaarden.

Daarom zetten we ons in voor schonere lucht en een betere balans tussen rust (stilte) en reuring (stedelijkheid en drukte). Ook werken we aan slimme oplossingen om ons voor te bereiden op klimaatverandering en ons te beschermen tegen veiligheidsrisico’s.

Daarnaast kunnen Rotterdammers door fysieke aanpassingen aan de leefomgeving makkelijker meer bewegen en sporten. Een veilig en comfortabel netwerk van fiets- en wandelroutes en groenvoorzieningen in de omgeving dragen bij aan de gezondheid. Verder zijn ruimte voor ontmoeting, sport en spel en vloeiende overgangen tussen binnen en buiten belangrijk voor zowel het geestelijk als lichamelijk welzijn van mensen.

Kernwaarden

  • Nabijheid: Elke bewoner heeft groen, sport en zorg (georganiseerd en ongeorganiseerd) in de directe omgeving.
  • Milieukwaliteit: In Rotterdam streven we naar een hoog kwaliteitsniveau van lucht, oppervlaktewater en naar een gezonde bodem.
  • Vitaliteit: In de stad worden mensen uitgenodigd om te bewegen.
  • Klimaatbestendig: Rotterdam is voorbereid op de toename van neerslag en de stijging van de zeespiegel en temperatuur.
  • Rust en Reuring: In Rotterdam kun je de stedelijke drukte opzoeken, maar is ook ruimte om tot rust te komen. Thuis en buiten.
  • Bewustwording en bescherming: Rotterdammers zijn zich bewust van, en worden waar nodig beschermd tegen, gezondheids- en veiligheidsrisico’s in de fysieke leefomgeving.

Waarom een gezonde stad?

Een betere levensverwachting

De levensverwachting in Rotterdam stijgt, maar is gemiddeld lager dan in andere grote steden. In een kwart van de wijken ervaren mensen hun gezondheid als slecht. Een van de problemen is obesitas. Rotterdamse kinderen ontwikkelen vaker overgewicht dan kinderen in de rest van Nederland (een op de vier versus een op de zeven).

Daarom zetten we in op een gezonde schoolomgeving met rookvrije schoolpleinen waar kinderen op de fiets of wandelend naartoe kunnen; op kwalitatief goede sportvoorzieningen, zoals gymzalen en andere mogelijkheden voor sporten, spelen, bewegen en ontmoeten dichtbij huis.

Schonere lucht

In Rotterdam wonen 11.600 Rotterdammers aan straten waar de luchtkwaliteit niet of maar net aan de Europese norm voldoet. Roet is de grootste boosdoener. Dit komt vooral vrij bij de verbranding van diesel en benzine in motoren van personenauto’s, vrachtwagens en scooters.

Goede routes voor langzaam verkeer en betere openbaar vervoersverbindingen moeten ervoor zorgen dat mensen de auto laten staan. Maar ook de uitstoot van auto’s zelf zal de komende jaren afnemen door in te zetten op elektrische voertuigen. Dit komt allemaal ten goede aan betere luchtkwaliteit.

Balans tussen rust en reuring

De haven en het verkeer dragen voor een groot deel bij aan de geluidsoverlast in de stad. Geluid is een groeiend gezondheidsprobleem dat vooral zorgt voor stress en vermoeidheid door verstoorde nachtrust. Zeker voor de mensen die aan of rondom hoofd- en toegangswegen en drukke straten wonen. Daarom zorgen we voor een balans tussen rust en reuring.

Voorbereiden op klimaatverandering

Wereldwijd verandert het klimaat en ook dicht bij huis zijn de gevolgen voelbaar. Zo is de gemiddelde temperatuur in Nederland sinds 1800 met 1,7 graad gestegen. Doordat gebouwen, anders dan groene gebieden, warmte vasthouden, is de temperatuurstijging in Rotterdam nog hoger. Hittestress op extreem warme dagen is voor oudere en zwakkere inwoners erg gevaarlijk.

Een ander kenmerk van de klimaatverandering is de toename van neerslag. Het regent niet per se vaker, maar vooral harder, waarbij in korte tijd soms veel neerslag valt. Riolen kunnen dit moeilijk aan: parkeergarages, wegen en pleinen lopen onder en singels stromen over. Waterberging is een belangrijke oplossing om de stad leefbaar te houden.

Rotterdam wil klimaatvriendelijker bouwen door vergroening van de woningvoorraad

Ook dieren en planten in de stad krijgen aandacht. Zo experimenteren we met bruine daken: daken waar puin op ligt en waar begroeiing op komt bieden plaats aan diverse insecten en vogels. Uiteraard blijft de waterveiligheid een belangrijk onderwerp, gezien de stijgende zeespiegel. Het gaat daarbij zowel om kwaliteit van waterkeringen als om hoe we omgaan met het buitendijks gebied. In Rotterdam liggen bijvoorbeeld het hele havengebied en een groot deel van de Kop van Zuid buitendijks.

Een beter buitenleven

Naar buiten gaan en genoeg bewegen is essentieel voor de gezondheid. De afgelopen tien jaar is het fietsgebruik in Rotterdam met 60% gestegen. Daarnaast gaan veel (recreatieve) sportievelingen er graag op uit in de stad en het buitengebied. Rotterdam heeft een tekort aan wandel-, hardloop- en fietsmogelijkheden. Kwalitatief goede openbare speel- en sportplekken zijn er ook niet genoeg.

Daarom zetten we in op logische en herkenbare routes en voorzieningen om wandelen, hardlopen, skeeleren, fietsen makkelijker te maken. In buurten komen gevarieerd ingerichte openbare speel- en sportplekken met meer mogelijkheden voor ontmoeting. Fietsers krijgen vaker groen licht, zodat ze door kunnen rijden. We willen de bestaande groenstructuur versterken en verbinden met de regio.

Voor een goed vestigingsklimaat

De stad groeit door zowel meer geboorten als door immigratie, maar ook door binnenlandse verhuizingen. Drijvende kracht is de overtuiging van bedrijven en bewoners dat Rotterdam een goede stad is om je te vestigen. Daarbij is een gezonde leefomgeving steeds vaker een factor waarmee rekening wordt gehouden. Menig stad laat zich internationaal zien als dé plek waar de gezonde leefstijl optimaal aan bod komt. Dit om aan het bedrijfsleven te tonen hoe goed de leefomstandigheden zijn voor hun (toekomstige) werknemers.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de pagina over de Omgevingswet; voor alle perspectieven en overige informatie op de webpagina Omgevingsvisie Rotterdam.
Vragen over de omgevingsvisie? Mail naar omgevingsvisieSO@rotterdam.nl.