Compacte stad
Gepubliceerd op: 15-04-2019
Geprint op: 20-05-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/omgevingsvisie-compact/
Spring naar het artikel
Foto: Rotterdam Branding Toolkit/Beeldbank gemeente Rotterdam

Rotterdam ontwikkelt zich als een compacte, aantrekkelijke stad aan de rivier.

In een compacte stad woon je in de buurt van werk, winkels, openbaar vervoer en andere voorzieningen. Dit kan alleen wanneer er op een plek genoeg mensen wonen, er voldoende draagkracht voor voorzieningen is en het voor bedrijven aantrekkelijk is zich er te vestigen. Door compact ruimtegebruik in de haven en industrie blijft er elders ruimte voor woningbouw, natuur en andere functies.

In de compacte stad moet de beschikbare ruimte zo goed mogelijk worden benut, bijvoorbeeld door deze op verschillende manieren te gebruiken. De stadsbewoners moeten zich er ook kunnen verplaatsen. Om te voorkomen dat het vervuilend autoverkeer toeneemt, is een sterk netwerk van openbaar vervoer en fiets- en wandelpaden belangrijk. Daarnaast moet er genoeg ruimte zijn voor ontmoeting, sport en spel.

Kernwaarden

  • Nabijheid: Een stad waar zoveel mogelijk passende voorzieningen voor iedereen op loop- en fietsafstand aanwezig zijn.
  • Binnenstad als City Lounge: De binnenstad ontwikkelt zich als een hoogwaardige plek voor ontmoeting, verblijf en cultuur.
  • Rauwheid en dynamiek: De compacte stad bouwt voort op het unieke karakter van Rotterdam: rauw en dynamisch.
  • Architectuurstad: Bij de verdichting van de stad hebben we oog voor de kwaliteit van de architectuur en de waarde van cultuurhistorie.
  • Mix stad en groen: De verdichting en vergroening van Rotterdam gaan hand in hand.
  • Knooppunt in internationaal netwerk: Rotterdam is een aantrekkelijk knooppunt in een internationaal netwerk van stedelijke regio’s en havens.

Waarom een compacte stad?

Behoefte aan een (passend) woningaanbod

in de afgelopen tien jaar is Rotterdam al compacter en aantrekkelijker geworden. Toch is er een tekort aan woningen, vooral voor bepaalde doelgroepen. Er is meer vraag naar studentenhuisvesting, grotere studio’s, kindvriendelijke appartementen, zorggeschikte woningen voor ouderen en grondgebonden eengezinswoningen. Vooral onder huishoudens met een modaal of hoger inkomen, sociale stijgers en ‘young professionals’ neemt de vraag naar een passende woning toe. Rotterdam heeft zowel een gebrek aan centrum-stedelijke als aan groen-stedelijke woonwijken. Hierdoor trekken veel jonge gezinnen weg uit de stad.

Behoefte aan rust

naast de stedelijke levendigheid hebben Rotterdammers ook behoefte aan groene en aantrekkelijke plekken: om te spelen, te bewegen, elkaar te ontmoeten en om rust te vinden. Hoewel Rotterdam relatief veel groen heeft per inwoner, is dit niet altijd goed bruikbaar en ligt het ook niet altijd op een logische plek. Rotterdam ziet kansen om langs de Nieuwe Maas een nieuwe structuur van water en groen te ontwikkelen die het centrum en de wijken verbindt met de rivier. Groene en aantrekkelijke plekken zijn er ook langs de Nieuwe Waterweg, de Rotte en de Schie.

Ruimte voor openbaar vervoer en de fiets

het autogebruik neemt af en Rotterdammers stappen steeds vaker op de fiets of gaan met het openbaar vervoer. Wonen en werken zouden zich meer moeten concentreren rond bestaande (metro)stations zoals Melanchtonweg, Kralingse Zoom, Prins Alexander en ook nieuw te ontwikkelen stations (Stadionpark, Spaanse Polder). Ook zijn goede fietsverbindingen tussen de verschillende stadskernen van belang.

Nieuwe economie

Digitalisering, de omvorming naar schonere energie, en toenemend hergebruik van afval als grondstof, hebben en grote invloed op de Rotterdamse economie. Daarom moeten we inspelen op de behoeften van nieuwe en opkomende economische sectoren. Er liggen vooral kansen in slimme verbindingen en samenwerkingsverbanden tussen diverse sectoren. Rotterdam wil daarom rondom toplocaties fysieke plekken creëren waar verschillende bedrijven elkaar kunnen ontmoeten die samen nieuwe diensten of producten kunnen ontwikkelen. Op deze manier ontstaat er naast de oude economie een nieuwe, met nieuwe niches en werkgelegenheid als resultaat.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de pagina over de Omgevingswet; voor alle perspectieven en overige informatie op de webpagina Omgevingsvisie Rotterdam.
Vragen over de omgevingsvisie? Mail naar omgevingsvisieSO@rotterdam.nl.