Vijf perspectieven van de omgevingsvisie
Gepubliceerd op: 21-02-2020
Geprint op: 17-04-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/omgevingsvisie-5-perspectieven/
Ga naar de hoofdinhoud

De vijf perspectieven kun je niet los zien van elkaar. De ene is niet belangrijker dan de andere.

We willen dat het in Rotterdam ook in de toekomst fijn is om te zijn. Daarom bouwen we woningen, leggen we wegen en fietspaden aan, is er ruimte voor bedrijven en voor cultuur en werken we aan een gezond milieu. Om voorbereid te zijn op de toekomst hebben we vijf perspectieven ontwikkeld. Op die manier kunnen we het hele grondgebied van Rotterdam in samenhang met elkaar invullen.

De vijf perspectieven zijn:

Cirkel met vijf perspectieven: compact, productief, circulair, inclusief, gezond.

Meer informatie

De vijf perspectieven worden uitgebreid beschreven in de  ‘Verkenning Omgevingsvisie’ (pdf Notubiz). Dit document is besproken in de gemeenteraadsvergadering van 27 maart 2019 (Notubiz, klik rechts in de agenda op 'Bouwen en Wonen'). Zie ook Collegebrief (pdf Notubiz).