Oedevlietsepark
Gepubliceerd op: 17-09-2020
Geprint op: 06-03-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/oedevlietsepark/
Ga naar de hoofdinhoud

Eind jaren negentig is in Hoogvliet gestart met een grootschalige herstructurering. De ontwikkeling van het Oedevlietsepark is onderdeel van deze herstructureringsopgave.

Tijdens de crisis heeft het proces nagenoeg stilgelegen, maar onder andere door het aantrekken van de economie gaat de gemeente door met de ontwikkeling van het Oedevlietsepark en daarmee de woonbuurten Parkbuurt, Zuiderbaken en een deel van de Dijkzone en Rietkamers.

Masterplan

Het geldende bestemmingsplan maakt woningbouw in de verschillende woonbuurten mogelijk. De veranderde woningmarkt na de crisis vraagt om een nieuwe visie op de woningbouwontwikkeling in het Oedevlietsepark. Hierbij is het van belang dat we richting geven aan de samenhang tussen de verschillende woonbuurten. Hiervoor is een masterplan opgesteld. De komende jaren ontwikkelt het Oedevlietsepark zich steeds verder tot een kindvriendelijke wijk voor kleine huishoudens en gezinnen. In het masterplan Oedevlietsepark zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd:

  1. Wonen in een park:
    De parkachtige atmosfeer is sprekend en overal voelbaar.
  2. Collectief wonen:
    Ontmoeting en collectieve plekken staan centraal.
  3. Verbonden met de omgeving:
    Buurten geven antwoord op omliggende bebouwingsstructuren en de vloeiende parkachtige omgeving; die gevormd worden door de groene voegen en groene gordel.

U kunt het masterplan per e-mail opvragen via hoogvlietSO@rotterdam.nl.

Nieuws

Het lijkt alweer heel lang geleden dat de eerste heipaal voor fase 1 op 24 februari 2020 de grond in ging. Inmiddels is ook fase 2 gestart met de bouw! Lees meer in het bericht Start bouw Parkbuurt (parkbuurt010.nl)

Overzichtskaartje Oedevlietspark

Klik op de afbeelding voor een uitvergroting.

Legenda:
1: Rietkamers (linksboven), 2: Dijkzone fase 2 (linksonder), 3: Parkbuurt (midden), 4: Zuiderbaken (rechtsonder).

Projecten

De projecten Oosterbaken, Hofeiland, Noorderbaken en Dijkzone (fase 1) zijn al afgerond. Parkbuurt is inmiddels in aanbouw. Op dit moment wordt er gewerkt aan de planvorming voor de projecten Zuiderbaken en Dijkzone (fase 2).

Parkbuurt bestaat uit 137 koopwoningen verdeeld over 5 hofjes. De voorzijde van de woningen hebben een veranda en zijn direct verbonden met het Oedevlietsepark. Het park in de voortuin maakt het een fijne plek waar je niet alleen woont, maar samen. Een plek waar nieuwe herinneringen worden gemaakt. De achtertuinen zijn royaal en liggen besloten.

Parkbuurt bestaat uit diverse typen eengezinswoningen, herenhuizen en twee-onder-één-kapwoningen. De woningen worden energiezuinig gebouwd, aangesloten op stadsverwarming, voorzien van slimme besturing en monitoring en er is veel aandacht voor het groen en de natuur. Op de plek waar Parkbuurt wordt gebouwd stonden tot jaren geleden portiekflats. De nieuwbouw zorgt nu voor een verdere vergroening en invulling van het park

De realisatie van het project is in handen van Heijmans Vastgoed. De oplevering van de woningen in fase 1 staat gepland voor eind 2020. Inmiddels zijn ook fasen 2 en 3 van dit project van start, waarvan de woningen naar verwachting half 2021 worden opgeleverd. Lees meer op www.parkbuurt010.nl.

Half 2021 wordt een start gemaakt met de buitenruimte rondom de nieuwbouw van parkbuurt en de herinrichting van de Baarsweg. De plannen zijn gereed. Zodra de werkzaamheden van start gaan wordt dat op deze pagina vermeld en worden omwonenden geïnformeerd.

Binnen het project Zuiderbaken worden ongeveer 37 eengezinswoningen gerealiseerd rondom een gezamenlijke binnenruimte. De koopwoningen komen beschikbaar in het 'hoge segment' van Hoogvliet (van 350.000 euro tot 395.000 euro). Het project wordt gerealiseerd door vastgoedontwikkelaar Heijmans, die de woningen zal verkopen als Parkbuurt fase 3. De start van de bouw is gepland voor de 2e helft van 2021. Vanaf september 2020 kunnen omwonenden op de bouwvelden mensen tegenkomen die (voor)onderzoek doen of de locatie inspecteren. Ook worden oude heipalen in het gebied ingekort, dit kan enige overlast veroorzaken. Als er meer bekend is over het project Zuiderbaken zullen wij die informatie hier publiceren en omwonenden tijdig informeren. Kijk voor meer informatie op www.parkbuurt010.nl.

Binnen het project Dijkzone fase 2 worden ongeveer 24 twee-onder-een-kap woningen en 6 rijwoningen gebouwd. De bebouwing zal in stijl en kleur zoveel mogelijk aansluiten op de bestaande bebouwing in de Dijkzone. Voor dit project is er veel aandacht voor duurzaamheid (klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen). De koopwoningen komen beschikbaar in het 'dure en top segment' van Hoogvliet (van 350.000 euro tot 550.000 euro).

Op dit moment is beoogde ontwikkelaar bezig met de planvorming en ontwerpen. Vooralsnog staat de start bouw gepland voor 2e helft van 2021. Vanaf september 2020 wordt er gestart met (voor)onderzoek, metingen en inspecties. Zodra meer bekend over dit project zullen wij die informatie hier publiceren en omwonenden tijdig informeren.

Bewoners en omwonenden worden begin 2021 uitgenodigd voor een (eventueel digitale) participatiebijeenkomst over de inrichting van de buitenruimte in deze gebieden.

Op dit moment wordt ook de laatste stand van zaken van de projecten in Oedevlietsepark gedeeld.

Dit betreft het laatste bouwveld in het Oedevlietsepark. De ontwikkeling bevindt zich nu in initiatieffase, waarbij wordt gewerkt aan een Nota van Uitgangspunten volgens het masterplan Oedevlietsepark. Zodra meer bekend over dit project zullen wij die informatie hier publiceren en omwonenden tijdig informeren.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over de ontwikkelingen van het Oedevlietsepark? Stuur dan een e-mail naar hoogvlietSO@rotterdam.nl.