Oedevlietsepark
Gepubliceerd op: 17-09-2020
Geprint op: 26-11-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/oedevlietsepark/
Ga naar de hoofdinhoud

Eind jaren negentig is in Hoogvliet gestart met een grootschalige herstructurering. De ontwikkeling van het Oedevlietsepark is onderdeel van deze herstructureringsopgave.

Tijdens de crisis heeft het proces nagenoeg stilgelegen, maar onder andere door het aantrekken van de economie gaat de gemeente door met de ontwikkeling van het Oedevlietsepark en daarmee de woonbuurten Parkbuurt, Zuiderbaken en een deel van de Dijkzone en Rietkamers.

Masterplan

Het geldende bestemmingsplan maakt woningbouw in de verschillende woonbuurten mogelijk. De veranderde woningmarkt na de crisis vraagt om een nieuwe visie op de woningbouwontwikkeling in het Oedevlietsepark. Hierbij is het van belang dat we richting geven aan de samenhang tussen de verschillende woonbuurten. Hiervoor is een masterplan opgesteld. De komende jaren ontwikkelt het Oedevlietsepark zich steeds verder tot een kindvriendelijke wijk voor kleine huishoudens en gezinnen. In het masterplan Oedevlietsepark zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd:

  1. Wonen in een park:
    De parkachtige atmosfeer is sprekend en overal voelbaar.
  2. Collectief wonen:
    Ontmoeting en collectieve plekken staan centraal.
  3. Verbonden met de omgeving:
    Buurten geven antwoord op omliggende bebouwingsstructuren en de vloeiende parkachtige omgeving; die gevormd worden door de groene voegen en groene gordel.

U kunt het masterplan per e-mail opvragen via hoogvlietSO@rotterdam.nl.

Overzichtskaart met actuele ontwikkelingen Oedevlietsepark

Overzichtskaartje Oedevlietspark

Klik op de afbeelding voor een uitvergroting.

Legenda:
1: Parkbuurt fase 1 en 2 (midden), 2: Parkbuurt fase 3-Zuiderbaken (rechtsonder), 3: Parkbuurt fase 4-Dijkzone II (middenonder), 4: Rietkamers (linksboven), 5: Parkbuurt fase 5 Posweg (rechts).

Projecten

De projecten Oosterbaken, Hofeiland, Noorderbaken en Dijkzone (fase 1) zijn al afgerond. Parkbuurt is inmiddels in aanbouw. Op dit moment wordt er gewerkt aan de planvorming voor de projecten Zuiderbaken en Dijkzone (fase 2).

Parkbuurt fase 2 is volop in aanbouw: steigers, stellingen, bouwmaterialen. Eengezinswoningen met patio en lichte kleur stenen.

Langs de Baarsweg wordt op dit moment volop gebouwd aan het project Parkbuurt (zie 1 op de overzichtskaart). De eerste twee fases van Parkbuurt betreffen in totaal 137 koopwoningen verdeeld over vijf hofjes. De voorzijde van de woningen hebben een veranda en zijn direct verbonden met het Oedevlietsepark. Het park in de voortuin maakt het een fijne plek waar je niet alleen woont, maar samen. Een plek waar nieuwe herinneringen worden gemaakt. De achtertuinen zijn royaal en liggen besloten.

Parkbuurt bestaat uit diverse typen eengezinswoningen, herenhuizen en twee-onder-één-kapwoningen. De woningen worden energiezuinig gebouwd, aangesloten op stadsverwarming, voorzien van slimme besturing en monitoring en er is veel aandacht voor het groen en de natuur. Op de plek waar Parkbuurt wordt gebouwd stonden tot jaren geleden portiekflats. De nieuwbouw zorgt nu voor een verdere vergroening en invulling van het park.

De realisatie van het project is in handen van Heijmans Vastgoed. Al eind vorig jaar zijn de eerste woningen van Parkbuurt opgeleverd. De tweede fase is nog in aanbouw en wordt naar verwachting rond deze zomer opgeleverd. Lees meer op www.parkbuurt010.nl.

In januari 2021 hebben de gemeente en Heijmans Vastgoed ook een ontwikkelovereenkomst gesloten voor de nieuwbouwwoningen die wij als ‘Zuiderbaken’ benoemd hadden (zie 2 op de overzichtskaart). Heijmans zet de naam Parkbuurt voort en noemt dit project nu Parkbuurt fase 3. Het gaat om 37 eengezinswoningen in de hogere prijscategorie, met een parkeerplaats op eigen grond. De woningen worden gebouwd rondom een gemeenschappelijke binnentuin, die naadloos overloopt in het park.

Om de bouw van Parkbuurt fase 3 mogelijk te maken zal de grond de komende maanden bouwrijp worden gemaakt. Het is helaas nodig om enkele bomen te kappen. Uiteraard is in de aanplant van nieuwe bomen voorzien. Een aantal vleermuiskasten op de locatie van fase 3 is komen te vervallen. Vleermuizen kunnen terecht in de nieuwe vleermuiskasten bij Parkbuurt fase 1 en 2 en later ook in de kopgevels van fase 3.

In de zomer van 2021 is de bouw van start gegaan. De oplevering is naar verwachting in de tweede helft van 2022. Heijmans heeft ten tijde van de bouw van fase 3 de 'Heijmans Bouwapp' in gebruik, waarmee de bouw gevolgd kan worden. Direct omwonenden kunnen zich met deze app direct op de hoogte stellen van het project. Lees meer op parkbuurt010.nl.

Ook dit project wordt ontwikkeld door Heijmans Vastgoed. Heijmans is op dit moment druk bezig met de planvorming en ontwerpen. De gekozen projectnaam is Parkbuurt fase 4.

In deze fase worden 24 twee-onder-een-kap woningen en 6 parkherenhuizen gebouwd. De twee-onder-een-kap woningen komen in een lang lint te liggen, parallel aan de dijk van de Oude Maas (zie 3 op de overzichtskaart). De woningen krijgen ruime kavels. De bebouwing zal in stijl en kleur zoveel mogelijk aansluiten op de bestaande bebouwing in de Dijkzone. Bij dit project is er veel aandacht voor duurzaamheid (klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen).

Vooralsnog staat de start bouw gepland voor het vierde kwartaal van 2021. Inmiddels is er al wel gestart met (voor)onderzoek, metingen en inspecties. Ook wordt er al gestart met de aanleg van kabels en leidingen. Heijmans heeft ten tijde van de bouw van fase 4 de 'Heijmans Bouwapp' in gebruik, waarmee de bouw gevolgd kan worden. Direct omwonenden kunnen zich met deze app direct op de hoogte stellen van het project. Lees meer op parkbuurt010.nl.

Impressie buitenruime rondom de bouwblokken Parkbuurt fase 1 en 2.

In juni 2021 is de aannemer in opdracht van de gemeente gestart met diverse werkzaamheden in de buitenruimte rondom Parkbuurt fase 1 en fase 2. Er is een werkterrein ingericht en afgezet met bouwhekken. Naast graafwerkzaamheden, het planten van bomen en de aanleg van groen worden ook diverse paden en speelvoorzieningen aangelegd. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd vanaf juni 2021 tot november 2022. De werkvolgorde is gelijk met de volgorde van oplevering van de woningen, namelijk bouwblok 1, 2, 5, 4, 3 (zie afbeelding hierboven).

Als onderdeel van nieuwbouwplannen worden voor omliggende straten inrichtingsplannen gemaakt. Samen met (toekomstige) bewoners bepalen we hoe deze straten en de buitenruimte er uit gaan zien. Vervolgens worden alle nutsvoorzieningen aangesloten en worden de bestrating, verlichting, groen en eventuele speelvoorzieningen gereed gemaakt. Voor Parkbuurt fase 3 en fase 4 is er in maart 2021 een (digitaal) buurtgesprek gehouden voor nieuwe bewoners en direct omwonenden. De uitkomsten worden verwerkt in de uiteindelijke plannen.

Sinds een aantal jaren is de voormalige Brasemschool aan de Posweg niet actief meer in gebruik. De gemeente Rotterdam heeft zich samen met Heijmans Vastgoed ingespannen om de schoollocatie te herontwikkelen tot woningbouw. Heijmans Vastgoed heeft de afgelopen maanden aan deze ontwikkeling gewerkt tot in totaal 23 grondgebonden eengezinswoningen. In juni 2021 zijn de eengezinswoningen in de verkoop gegaan onder de naam Parkbuurt fase 5. Meer informatie hierover is te vinden op parkbuurt010.nl.

Om de ontwikkeling voor woningbouw mogelijk te maken is een omgevingsvergunning aangevraagd. Daarbij wordt ook toestemming gevraagd om af te wijken van de huidige bestemming. De vergunning is op 11 oktober afgegeven en ligt tot 22 november ter inzage voor het indienen van zienswijzen (het geven van reacties). Hierover is meer informatie te vinden op Ruimtelijkeplannen.nl.   

Sloop en bouwrijp maken

De sloop van het schoolgebouw is in oktober 2021 begonnen en duurt tot eind dit jaar. Na de sloop wordt de grond bouwrijp gemaakt door de gemeente. Als alles goed gaat kan de bouw van de woningen begin 2022 beginnen. Direct omwonenden worden goed op de hoogte gehouden.

Het toekomstige bouwproject ‘Rietkamers’ biedt ruimte aan ongeveer 90 woningen in het middeldure en dure segment. Het Masterplan Oedevlietsepark uit 2008 is bepalend geweest voor de langgerekte vormgeving van dit gebied. Er wordt gedacht aan met name appartementen, maar er is ook ruimte voor bijzondere woningtypen zoals maisonnettes en patiowoningen.

In aanloop naar de bouw is de gemeente nu bezig met de 'Nota van Uitgangspunten', dit zijn de vereisten vanuit de gemeente. Vervolgens vindt er in het najaar van 2021 een aanbesteding plaats, dan kunnen ontwikkelaars hun plannen indienen. Als de planning voorspoedig verloopt kan er in het derde kwartaal van 2022 worden gestart met de bouw. Zodra meer bekend over dit project zullen wij die informatie hier publiceren en omwonenden tijdig informeren.

Als slotstuk van alle bouwwerkzaamheden in en om het Oedevlietsepark, worden ook de Baarsweg en de Keizersmantelweg opnieuw ingericht. Het werk zal naar verwachting in 2023 plaatsvinden. Dit zijn belangrijke toegangswegen voor de wijk. Er wordt onder andere gedacht aan meer parkeervakken. Meer informatie volgt begin 2022.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over de ontwikkelingen van het Oedevlietsepark? Stuur dan een e-mail naar hoogvlietSO@rotterdam.nl.