Spring naar het artikel

Noord telt ruim 51.000 inwoners, verdeeld over zes wijken: Agniesebuurt, Bergpolder, Blijdorp, Het Oude Noorden, Liskwartier en Provenierswijk.

De inwoners worden vertegenwoordigd door de wijkraden in Noord. Elke wijk heeft zijn eigen wijkraad. Zij zijn de ogen en oren van het gebied voor het stadsbestuur en hun vergaderingen zijn openbaar.

Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van de wijkraden, kijk dan op de pagina Gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités.

Contact

Wilt u iets melden of heeft u een vraag aan de gemeente? U kunt ons altijd bereiken:

Heeft u een vraag aan de wijkraad? Kijk op de pagina van de wijk:

Binnenkort is het weer mogelijk om een idee voor uw wijk handen en voeten te geven. Via 'Initiatiefrijk Noord' hoort u snel of u uw plan haalbaar is en er geld voor is. Tenminste, als het een bewonersinitiatief is dat aan alle voorwaarden voldoet. U kunt hiervoor terecht bij uw wijkraad.

Inspiratie opdoen, of weten waaraan een bewonersinitiatief moet voldoen? Kijk op opzoomermee.nl/#bewonersinitiatieven.

Bewonersinitiatieven

Heeft u een goed idee voor uw straat, buurt of wijk? En wilt u dat samen met medebewoners realiseren? Dan kunt u een financiële bijdrage aanvragen.

Het college van B&W heeft voor belangrijke onderwerpen op het gebied van stadsbeheer, stadsontwikkeling, maatschappelijke ontwikkeling en veiligheid een uitvoeringsplan gemaakt. De uitvoeringsplannen geven aan hoe er in de gebieden wordt gewerkt aan de in de gebiedsplannen gestelde prioriteiten en inspanningen. In het uitvoeringsplan is rekening gehouden met vragen en behoeften in de gebieden en de plannen zijn voor advies voorgelegd aan de gebiedscommissie.