Noord
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 22-10-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/noord/
Spring naar het artikel
Foto: Eric Fecken

Noord telt ruim 51.000 inwoners, verdeeld over zes wijken: Agniesebuurt, Bergpolder, Blijdorp, Het Oude Noorden, Liskwartier en Provenierswijk.

De inwoners worden vertegenwoordigd door de wijkraden in Noord. Elke wijk heeft zijn eigen wijkraad. Zij zijn de ogen en oren van het gebied voor het stadsbestuur en hun vergaderingen zijn openbaar.

Nieuws

In het Coalitieakkoord 2018-2022 is afgesproken dat in gebied Noord extra parkeerplekken komen. Op woensdag 9 oktober is hierover een inloopbijeenkomst. De bijeenkomst is van 17.30 tot 21.00 uur in het Grafisch Lyceum.

  • van 17.30 – 19.00 uur gaat het vooral over stoepparkeren
  • van 19.00 – 21.00 uur over overige zaken (ongebruikte inritten/bushaltes en Bergselaan).

Op dinsdag 31 juli 2018 is er op de Bergweg (kruising Roderijselaan/Zwart Janstraat) een zeer ernstig ongeluk gebeurd. Daarbij waren een automobilist en een voetganger betrokken. De voetganger is als gevolg van dit ongeval overleden.

Het onderzoek naar dit ongeval is nog altijd in volle gang en daarom vindt op maandag 23 september een reconstructie plaats van het ongeval, Hiervoor wordt de Bergweg afgesloten tussen 20.00 en 24.00 uur tussen Schiekade/Schieweg en Zaagmolenstraat.

De Bergweg is voor alle verkeer -behalve hulpdiensten- afgesloten. De stoep is wel beschikbaar voor voetgangers. Oversteken kan alleen via aangewezen oversteekplaatsen. De RET zal via een omleiding rijden. Zij communiceren daarover via hun kanalen.

Wegrijden met auto

Belangrijk: staat uw auto in het afgezette deel en moet u weg? Spreek een verkeersregelaar of een aanwezige politiemedewerker aan. Zij zullen u begeleiden om op een veilig moment weg te kunnen.

Voor de reconstructie zal er op hoge snelheid worden gereden over de Bergweg. Het is voor de veiligheid van groot belang dat u niet zelfstandig wegrijdt.

Reconstructie

Voor de reconstructie van het ongeval zullen er tussen de 20 en 25 referentieritten nodig zijn. De reconstructie wordt uitgevoerd op de door de verdachte gevolgde rijroute. De reconstructie wordt uitgevoerd door medewerkers van het Nederlands Forensisch Instituut in opdracht van het openbaar Ministerie.

14 september 2019: Samen voor Noord, Eudokiaplein van 11 tot 15 uur

Samen voor Noord: ontmoet uw wijkraad en lever uw plan in.
Bekijk hieronder de informatiefolder.

Heeft u een leuk idee voor een activiteit in uw straat, buurt of wijk? Denk aan de aanleg van tuintjes, activiteiten of workshops voor kinderen, jongeren of ouderen, opvrolijken van een saaie muur of festiviteiten om elkaar te leren kennen.

Op zaterdag 14 september staan de wijkraden van de wijken van Noord op het Eudokiaplein. Ze ontmoeten u graag en zijn benieuwd naar uw ideeën. Direct ingediende plannen worden behandeld in de wijkraadsvergadering van oktober. Opzoomer Mee is aanwezig en helpt met tips en bij het invullen van een aanvraagformulier.

Een aantal bewoners vertelt of laat zien hoe hun initiatief werkelijkheid is geworden. Zoals workshops voor jongeren 'More life', 'Blik in de wijk', 'Atelier op wielen', 'Kas voor moestuin' en 'Iedereen Einstein'.  

Wilt u meer weten waaraan uw bewonersinitiatief moet voldoen? Kijk dan op www.opzoomermee.nl
Meer informatie? Stuur een e-mail naar: gebiednoord@rotterdam.nl

Op 19 juli is het Koningsveldeplein geopend. Het programma werd bedacht door de bewonersorganisatie Liskwartier, Gallery Untitled, GroenNoord, de Kok en de Tuinman, de wijkraad Liskwartier en de gemeente.

Nog even over het plein zelf. Het is altijd een puzzel hoe je een plein inricht. Daar waar je een voetbalveldje aanlegt, kun je niet schommelen. En waar je een glijbaan neerzet, kun je niet steppen. Er moet ook meer groen op het plein en als het regent moet het water niet blijven liggen maar netjes afgevoerd worden.

Duizend badkuipen

Samen met het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en de gemeente is een zogenaamde waterberging gemaakt onder het Krajicekcourt. Bij een flinke regenbui kan het regenwater dat op het plein en het oude schoolgebouw valt in ondergrondse kratten stromen. Het water blijft hier tot twee dagen in staan en zakt daarna langzaam de bodem in. Dat is goed voor de bomen en planten en zo komt er minder schoon water in het riool. Er is ruimte voor ruim 120.000 liter water, dat zijn zo’n duizend badkuipen vol.

Het plein is nu weer klaar voor gebruik; spelen, zitten en sporten. In november plant de gemeente de bomen en struiken, want dat is het beste moment om dit te doen.

Meer of minder horeca in de buurt? Dat staat in de herijking van het horecagebiedsplan Noord (pdf). De gemeente stelde dit plan halverwege 2019 vast voor de periode 2019-2021. Bewoners, ondernemers en wijkraden zijn hierover geraadpleegd. Noord is populair bij horecaondernemers. Centraal in het plan: een verantwoorde ontwikkeling die past bij de sfeer van buurten. Belangrijk is een goede balans tussen levendigheid en een fijne woonomgeving.

Burgemeester en wethouders bezochten op vrijdag 28 juni het gebied Noord met zijn wijken Agniesebuurt, Bergpolder, Blijdorp, Liskwartier, het Oude Noorden en Provenierswijk.

Na een gezamenlijk welkom konden bewoners in gesprek met de bestuurders naar hun keuze. Diverse onderwerpen kwamen aan bod. Tijdens de zogenaamde pitch presenteerden vier groepen in Blijdorp zich over ruimtegebrek op de locatie waar ze allen zitten (de camping, manege, scouting en voetbalvereniging).

De adviesgroep Hofbogenpark presenteerde hun advies aan wethouder Wijbenga. Alle actiepunten die uit de tafelrondes naar voren kwamen zijn genoteerd en zullen meegenomen worden. Er volgt nog een verslag van deze bijeenkomst. Na afloop werd nagepraat onder het genot van een lunchbuffet.

De afgelopen maanden heeft een groep bewoners uit de wijken Agniesebuurt, Bergpolder, Liskwartier en Heliport een advies opgesteld over de toekomstige inrichting van het Hofbogendak.

De Hofbogen wordt verkocht door de huidige eigenaar Hofbogen BV. De bewoners uit de wijken waar de Hofbogen doorheen loopt, hebben dit advies gemaakt voor het stadsbestuur van Rotterdam en de nieuwe eigenaar. Het gaat over de inrichting van het dak en over manieren hoe de directe bewoners hierbij betrokken kunnen worden.

Op 12 juni maakte Hofbogen BV bekend dat de nieuwe eigenaar de Dudok Groep uit Dordrecht wordt. De officiële overdracht zal later dit jaar zijn. U kunt het advies hier bekijken.

Alle bewoners uit de betreffende wijken hebben hun mening kunnen geven tijdens een informatiebijeenkomst op 11 juni, via de GemeentePeiler-app of door een schriftelijke enquête in te vullen. Deze meningen zijn verwerkt in het definitieve advies.

Tijdens het bezoek van het college aan het gebied Noord op vrijdag 28 juni 2019 heeft de bewonersgroep het advies aan het college van burgemeester en wethouders aangeboden. Wethouder Wijbenga nam het advies in ontvangst. Dit advies wordt ook nog aan de Dudok Groep aangeboden.

Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van de wijkraden, kijk dan op de pagina Gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités.

Contact

Wilt u iets melden of heeft u een vraag aan de gemeente? U kunt ons altijd bereiken:

Heeft u een vraag aan de wijkraad? Kijk op de pagina van de wijk:

Bewonersinitiatieven

Heeft u een goed idee voor uw straat, buurt of wijk? En wilt u dat samen met medebewoners realiseren? Dan kunt u een financiële bijdrage aanvragen.

Het college van B&W heeft voor belangrijke onderwerpen op het gebied van stadsbeheer, stadsontwikkeling, maatschappelijke ontwikkeling en veiligheid een uitvoeringsplan gemaakt. De uitvoeringsplannen geven aan hoe er in de gebieden wordt gewerkt aan de in de gebiedsplannen gestelde prioriteiten en inspanningen. In het uitvoeringsplan is rekening gehouden met vragen en behoeften in de gebieden en de plannen zijn voor advies voorgelegd aan de gebiedscommissie.