Nieuw in Rotterdam
Gepubliceerd op: 04-12-2019
Geprint op: 07-12-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/nieuw-in-rotterdam/
Ga naar de hoofdinhoud

Komt u uit het buitenland en wilt u werken, wonen of studeren in Rotterdam? Dan wilt nu natuurlijk weten wat u moet regelen en welke rechten en plichten u heeft. Bijvoorbeeld over wonen, werken, belastingen of uw inschrijving.

Deze pagina is bedoeld om (gezins-)migranten zo snel en zo goed mogelijk op weg te helpen bij inburgering en meedoen aan de Rotterdamse samenleving. Wanneer u inburgeringsplichtig bent, moet u binnen drie jaar na aankomst in Nederland alle examenonderdelen voldoende hebben afgesloten. Ook als u niet inburgeringsplichtig bent, kunt u terecht voor ondersteuning bij het vinden van uw weg in Rotterdam.

Expat

Bent u expat? Dan vindt u alle informatie op de website van het Rotterdam Expat Centre. Een expat is iemand die als werknemer van een internationale organisatie langdurig in het buitenland woont.

Voordat u naar Nederland komt

Een wereldbol

In het land waar u vandaan komt kunt u al een aantal zaken regelen voordat u naar Nederland komt. Misschien moet u een visum of verblijfsvergunning aanvragen. Of misschien moet u een inburgeringsexamen doen voordat u naar Nederland komt?

Het kan zijn dat u een visum of verblijfsvergunning moet aanvragen om Nederland binnen te kunnen komen. Maar niet iedereen heeft een visum of verblijfsvergunning nodig. Op de website van de IND vindt u informatie over visa en verblijfsvergunningen.

Misschien moet u het Basisexamen inburgering in uw eigen land doen voordat u een verblijfsvergunning kunt aanvragen. Deze toets gaat over de Nederlandse taal en de Nederlandse samenleving. Op de website Naar Nederland vindt u informatie over het Basisexamen inburgering. Op de website van de IND leest u of u het Basisexamen inburgering moet maken.

Komt u uit een land van buiten de Europese Unie? Dan is inburgeren vaak verplicht.

Komt u uit een land van buiten de EU wilt u werken in Nederland? Dan heeft u meestal een tewerkstellingsvergunning (TWV) of een Gecombineerde Vergunning voor Verblijf en Arbeid (GVVA) nodig.

Meer informatie over vergunningen voor werken in Nederland.

Wat u moet regelen als u in Nederland bent (basis)

De skyline van Rotterdam

Als u in Nederland bent moet u allerlei zaken regelen. Zoals uw inschrijving bij de gemeente en een zorgverzekering voor uw ziektekosten.

Het is belangrijk dat u zich zo snel mogelijk inschrijft in de gemeente Rotterdam. Alleen als u zich officieel inschrijft dan bouwt u rechten op. Bijvoorbeeld op een toekomstige uitkering, zorg of andere voorzieningen. Schrijft u zich niet in, dan bouwt u geen rechten op. En loopt u risico op een boete. U kunt zich alleen inschrijven als u een woonadres heeft. U moet uw kinderen ook inschrijven in de gemeente.

De tijd dat u in Nederland gaat verblijven heeft invloed op uw inschrijving.

Burgerservicenummer (BSN)

Na inschrijving in de gemeente krijgt u een Burgerservicenummer (BSN). Dit nummer is persoonsgebonden en heeft u nodig voor verschillende zaken, zoals werk, een bankrekening, gezondheidszorg en school voor uw kinderen.

Verhuizen

Medische zorg in Nederland is niet gratis. Maar veel zorg wordt wel vergoed via uw zorgverzekering. Daarom moet iedereen die in Nederland woont, werkt of studeert een basisverzekering voor zorg afsluiten. Dit geldt ook als u tijdelijk in Nederland woont, werkt of studeert en/of als u al een zorgverzekering heeft in uw land van herkomst. Heeft u geen Nederlandse zorgverzekering, dan kunt u een boete krijgen. De overheid bepaalt wat er in de basisverzekering zit. Dat is medisch noodzakelijke zorg waar iedereen recht op heeft. Zorgverzekeraars bepalen zelf wat in aanvullende verzekeringen zit. Een aanvullende zorgverzekering is een verzekering voor zorg die niet in de basisverzekering zit. Bijvoorbeeld voor brillen of lenzen. Of voor meer fysiotherapie dan het basispakket vergoedt. Een aanvullende verzekering is niet verplicht. Kijk goed welke overige zorg wordt vergoed vanuit uw zorgverzekering. Dit verschilt per verzekeraar.

Kijk bij Gezondheid, welzijn en gezin voor meer informatie over gezondheidszorg.

Inburgeren en Nederlands leren

Komt u uit een land van buiten de EU? Dan is inburgeren vaak verplicht. Bij inburgeren leert u over Nederland. U leert Nederlands spreken, schrijven, luisteren en lezen. Ook leert u hoe u aan werk kunt komen.

Komt u uit een land buiten de EU? Dan is inburgeren verplicht. Bij inburgeren leert u over Nederland. U leert Nederlands spreken, schrijven, luisteren en lezen. Ook leert u hoe u aan werk kunt komen. U krijgt een brief van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) als u moet inburgeren.

Bekijk ook de speciale pagina over inburgeren.

Kunt u niet inburgeren en heeft u daarvoor een goede reden? Of spreekt en schrijft u al Nederlands? Dan gelden voor u andere regels. Op inburgeren.nl vindt u alle informatie over inburgeren.

Het is belangrijk dat u snel Nederlands leert. Ook als inburgeren voor u niet verplicht is. Als u Nederlands spreekt, heeft u meer mogelijkheden voor werk op uw eigen niveau. U kunt praten met de gemeente Rotterdam, de huisarts, of de school van uw kinderen. Voor uw werkgever is het ook belangrijk dat u goed Nederlands spreekt. Dan begrijpt u de regels en dat is veiliger.

Bekijk de mogelijkheden om Nederlands te leren in Rotterdam | Beterintaal.nu.

Wonen en leven

Er geldt een aantal regels waaraan iedereen zich moet houden in Nederland.

In Nederland moet u zich altijd kunnen identificeren. Daarom moet u altijd uw identiteitsbewijs bij u hebben. Als identiteitsbewijs geldt:

  • een paspoort
  • een Europese identiteitskaart
  • een Nederlands vreemdelingenpaspoort
  • een Nederlands vreemdelingendocument (verblijfsvergunning)
  • een vreemdelingenidentiteitsbewijs tot er een beslissing is over uw asielaanvraag.

Een DigiD is een digitale handtekening waarmee u laat zien wie u bent als u op het internet iets regelt. Dankzij uw persoonlijke DigiD kunt u makkelijk en veilig inloggen op websites van de overheid en de zorg. Bijvoorbeeld om een afspraak te maken in het ziekenhuis, toeslagen aan te vragen, of belastingaangifte te doen. Of om zaken te regelen bij uw zorgverzekering, DUO of de Belastingdienst. Uw persoonlijke gegevens blijven goed beschermd.

U kunt alleen een DigiD aanvragen als u inwoner (ingezetene) bent van Nederland. Voor het aanvragen van een DigiD heeft u een Burgerservicenummer nodig. Geef uw DigiD nooit aan iemand anders.

Vraag een DigiD aan.

De meeste mensen die naar Nederland komen om te werken, huren een woning of een kamer. Een huurwoning in Rotterdam huurt u van een particuliere verhuurder of van een woningcorporatie (sociale huur). Woningcorporaties verhuren hun woningen meestal via Woonnet Rijnmond. Particuliere verhuurders verhuren meestal via advertenties op internet of in de krant. Woningcorporaties verhuren woningen die betaalbaar zijn voor mensen met een laag inkomen. Daarom moeten woningcorporaties zich bij de verhuur houden aan inkomensregels. Deze regels gelden niet voor particuliere verhuurders.

Huurcontract

Zorg altijd dat u een schriftelijk huurcontract krijgt. In het huurcontract staan de afspraken met de verhuurder over uw rechten en plichten als huurder van de woning.

Verhuurdersverklaring

Gaat u een woning huren, of gaat u bij iemand inwonen? Dan is het belangrijk dat u ook een verhuurdersverklaring heeft. Dit document geeft aan dat de verhuurder ermee instemt dat u in de woning gaat wonen. Zonder verhuurdersverklaring kunt u zich niet inschrijven in de gemeente.

Woning kopen

U kunt ook een woning kopen.

Op de pagina Afval leest u alles over waar en wanneer u uw afval kunt weggooien en hoe u uw afval kunt scheiden.

Als u in Nederland woont en werkt, moet u belasting betalen. U moet belasting betalen als u een huis huurt of koopt, als u loon of een uitkering krijgt, als u een auto heeft, of als u een eigen bedrijf heeft. Als u geen belasting betaalt, moet u een boete betalen. Sommige belastingen betaalt u aan de Belastingdienst; andere belastingen betaalt u aan de gemeente.

Toeslagen

In Nederland kunnen mensen met een laag inkomen toeslagen krijgen. Toeslagen zijn financiële tegemoetkomingen in de kosten voor uw zorgverzekering, huur of kind.

Wilt u autorijden als u in Rotterdam woont? Bekijk de website van de Rijksoverheid voor informatie over het rijbewijs en kentekens.

In Rotterdam (en in de rest van Nederland) kunt u goed reizen met het openbaar vervoer. Hiervoor heeft u een OV-chipkaart nodig. Met de OV-chipkaart kunt u reizen met de trein, bus, tram en metro. U kunt een persoonlijke OV-chipkaart online kopen. Ook kunt u een OV-chipkaart kopen op stations, in supermarkten of in tabakszaken. Daar kunt u de kaart ook opwaarderen.

In Nederland worden alle burgers gelijkwaardig behandeld. Dat betekent dat we discriminatie naar geslacht, geloof/levensovertuiging, huidskleur/afkomst, seksuele geaardheid, leeftijd of handicap niet accepteren. Hier mag iedereen denken, doen en zeggen wat hij of zij wil, zolang het niet in strijd is met de Nederlandse wet. Niemand mag bijvoorbeeld discrimineren, aanzetten tot haat of oproepen tot vijandigheid.

Voelt u zich ongelijk behandeld of gediscrimineerd? Bijvoorbeeld op uw werk, op school of op straat? Dan kunt u dit melden bij RADAR. Dat is het bureau voor gelijke behandeling en tegen discriminatie in onder andere Rotterdam. RADAR geeft advies en ondersteuning bij het aanpakken van discriminatie.

Werken

Een man aan het werk.

Als u werkt in Nederland heeft u verschillende rechten en plichten.

Als u wilt werken in Nederland, heeft u een BSN-nummer nodig. Dat krijgt u bij uw inschrijving in de gemeente.

Ook op uw werk moet u zich kunnen identificeren. Uw werkgever maakt een kopie van uw identiteitsbewijs. Maar uw werkgever mag uw identiteitsbewijs niet houden.

U heeft ook een bankrekening nodig. Uw werkgever moet uw loon betalen op uw bankrekening. Een deel van uw loon mag contant of in natura. Een bankrekening in uw land van herkomst kan ook.

Heeft u een opleiding gevolgd in een ander land? En een diploma gehaald? Of had u een beroep waarvoor u een speciale opleiding of training moest volgen? Uw diploma of certificaat is niet automatisch geldig in Nederland. U kunt een diplomawaardering aanvragen via IDW.nl.

In Nederland heeft iedereen die werkt wettelijk recht op dezelfde basis arbeidsvoorwaarden. Bijvoorbeeld minimumloon en vakantiedagen. De afspraken over uw arbeidsvoorwaarden staan meestal in een arbeidscontract. Maar in Nederland mogen mondelinge afspraken over arbeidsvoorwaarden ook. Het is belangrijk dat u een schriftelijke bevestiging van deze afspraken heeft, voor het geval dat uw werkgever de mondelinge afspraken niet nakomt.

Loonstrook

Werkt u voor een Nederlands bedrijf? Dan hoort u een loonstrook te krijgen. Daarop staan zaken over uw loon, zoals uw brutoloon en belastingen.

Uitkering bij ziekte of werkloosheid

Raakt u uw baan kwijt? Of wordt u ziek of arbeidsongeschikt? In bepaalde gevallen heeft u dan recht op een uitkering. Daar zijn wel regels voor. Kijk hier voor informatie over uitkeringen.

Internationale studenten mogen een bijbaan naast hun studie hebben of als zelfstandig ondernemer werken. Sommige studenten hebben hiervoor een werkvergunning nodig. Kijk voor meer informatie op de website Study in Holland.

Het is in Nederland verboden om iemand tot prostitutie te dwingen of daarmee uit te buiten. Kijk op de pagina Prostitutie voor meer informatie over prostitutie in Rotterdam.

Bent u slachtoffer van uitbuiting in de prostitutie? Voor hulp kunt u terecht bij het Expertisecentrum Seksualiteit Sekswerk en Mensenhandel (ESSM). ESSM helpt sekswerkers en slachtoffers van mensenhandel in Rotterdam. ESSM helpt mannen, vrouwen, transgenders, minderjarigen, sekswerkers zonder verblijfsvergunning en sekswerkers die drugs gebruiken.

In Nederland worden alle burgers gelijkwaardig behandeld. Dat betekent dat we discriminatie naar geslacht, geloof/levensovertuiging, huidskleur/afkomst, seksuele geaardheid, leeftijd of handicap niet accepteren. Hier mag iedereen denken, doen en zeggen wat hij of zij wil, zolang het niet in strijd is met de Nederlandse wet. Niemand mag bijvoorbeeld discrimineren, aanzetten tot haat of oproepen tot vijandigheid.

Voelt u zich ongelijk behandeld of gediscrimineerd? Bijvoorbeeld op uw werk, op school of op straat? Dan kunt u dit melden bij RADAR. Dat is het bureau voor gelijke behandeling en tegen discriminatie in onder andere Rotterdam. RADAR geeft advies en ondersteuning bij het aanpakken van discriminatie.

Bent u mogelijk slachtoffer van arbeidsuitbuiting? Meld dit dan bij de Nederlandse Arbeidsinspectie, via Meld Misdaad Anoniem (telefoon 0800 - 70 00), of kijk op deze pagina over arbeidsuitbuiting voor meer informatie.

Onderwijs

Kinderen zitten aan een bureau en schrijven

Onderwijs is belangrijk. Kinderen moeten daarom verplicht naar school.

Schakelklassen

In Rotterdam hebben een paar scholen speciale klassen voor kinderen die nog maar net in Nederland zijn en de taal nog niet zo goed spreken. Dit worden schakelklassen genoemd. Informatie over schakelklassen op de basisschool en de middelbare school.

Naar school

In Nederland gaan de meeste kinderen al naar school als ze 4 jaar zijn. Zij vallen dan nog niet onder de leerplicht. Als uw kinderen tussen de 5 en 16 jaar oud zijn, moeten ze verplicht naar school. Jongeren tussen de 16 en 18 jaar zijn kwalificatieplichtig. U moet ze dan ook inschrijven bij een basisschool of een middelbare school. De gemeente controleert streng op leerplicht. Het is niet toegestaan kinderen buiten de schoolvakanties van school weg te houden. Kinderen en jongeren die zonder toestemming van school wegblijven, worden gecontroleerd door de leerplichtambtenaar, die hiervoor een boete kan geven. De leerplicht begint op de 1e dag van de nieuwe maand nadat het kind 5 jaar is geworden. Vanaf dat moment zijn ouders of verzorgers ook strafbaar als zij hun kind thuis houden.

Inschrijven op een school

U moet uw kind zelf inschrijven op een school. Bekijk het overzicht van alle scholen in de gemeente Rotterdam.

Startkwalificatie

Jongeren tussen 16 en 18 jaar die geen startkwalificatie hebben, hebben een kwalificatieplicht. Een startkwalificatie is (minimaal) een diploma van havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger). Leerlingen die onderwijs hebben gevolgd in het uitstroomprofiel arbeidsmarktgericht of dagbesteding op het voortgezet speciaal onderwijs (vso), hebben geen kwalificatieplicht.

Jongeren die een kwalificatieplicht hebben, moeten volledig dagonderwijs volgen. Ze mogen niet voltijd werken. Volgt een leerling de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het mbo? Dan kan hij leren en werken combineren.

Zoekt u een mbo-, hbo- of wo-opleiding in Rotterdam? Bekijk dan het overzicht van de instellingen voor hoger onderwijs in Rotterdam.

Studeren als vluchteling

Ben je vluchteling en wil je graag studeren in Nederland? Het UAF (Stichting voor Vluchteling-Studenten) is een stichting speciaal voor gevluchte studenten en professionals. Het UAF adviseert, begeleidt en ondersteunt studenten en professionals financieel, bij hun studie en het vinden van een baan. Het UAF werkt samen met onderwijsinstellingen, bedrijven en gemeenten.

Heeft u een opleiding gevolgd in een ander land? En een diploma gehaald? Of had u een beroep waarvoor u een speciale opleiding of training moest volgen? Uw diploma of certificaat is niet automatisch geldig in Nederland. U kunt een diplomawaardering aanvragen via IDW.nl.

Komt u uit een ander land en gaat u een periode in Rotterdam studeren? Bekijk dan de pagina international students met informatie voor internationale studenten in Rotterdam.

Bent u een internationale student en gaat u een periode in Rotterdam studeren? Bekijk dan deze informatie over de geldigheid van uw buitenlandse diploma in Nederland. Kijk voor meer informatie op de website van de onderwijsinstelling waar u gaat studeren.

Voor meer informatie over studeren in Nederland kunt u ook kijken op de websites van Study in Holland en Nuffic.

Gezondheid en hulp

Een ambulance in Rotterdam

Als u ziek bent gaat u altijd eerst naar uw huisarts.

In een levensbedreigende situatie belt u via alarmnummer 112 een ambulance. Alleen voor spoedeisende hulp kunt u direct naar het ziekenhuis. In alle andere gevallen moet u eerst naar de huisarts.

Voor medische hulp die geen spoed heeft, kunnen u en uw gezin doordeweeks bij een huisarts terecht. U kunt zelf een huisarts zoeken en zich daar laten inschrijven. Bekijk het overzicht van huisartsen in Rotterdam.

  • U moet eerst een afspraak maken.
  • ’s Avonds en in het weekend moet u naar de huisartsenpost. Ook hiervoor moet u eerst een afspraak maken.

De huisarts kan u doorverwijzen naar het ziekenhuis. Zonder doorverwijzing kunt u niet in het ziekenhuis terecht, behalve voor spoedeisende hulp.

Voor tand- en mondzorg kunt u terecht bij de tandarts. U kunt zelf een tandarts zoeken en zich daar laten inschrijven. Bekijk het overzicht van tandartsen in Rotterdam.

Gezin en kinderen

Een gezin op de bank leest gezamenlijk een boek

Bent u zwanger? Voor begeleiding tijdens de zwangerschap kunt u terecht bij een verloskundige. Een verloskundige begeleidt de normaal verlopende zwangerschap, bevalling en het kraambed. U kunt terecht bij de verloskundige zodra u weet dat u zwanger bent. U kunt dan zelf een verloskundige zoeken en zich daar laten inschrijven. De eerste afspraak vindt over het algemeen plaats tussen week 8 en week 10 van de zwangerschap.

Bekijk het overzicht van verloskundepraktijken in Rotterdam.

Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin kunt u terecht voor advies, ondersteuning en vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid.

Bij het CJG werken ook artsen en verpleegkundigen die alles weten over de gezondheid en ontwikkeling van kinderen tot 4 jaar. U krijgt automatisch een uitnodiging van het CJG als u uw kind inschrijft in de gemeente. Daarna maakt u zelf een afspraak.

Als u overdag niet thuis bent door werk, kunt u ervoor kiezen om uw kinderen naar een kinderopvang te laten gaan. Dit kost geld. Soms kunt u hiervoor toeslag krijgen.

Welzijn en meedoen

Een biljartbal op een biljart

Heeft u vragen of problemen en komt u er zelf niet uit? Dan kunt u terecht bij Vraagwijzer, een gratis loket van gemeente Rotterdam. Bijvoorbeeld met ingewikkelde brieven, juridische kwesties, vragen over uw gezondheid of over geld.  

Heeft u in uw leven veel problemen tegelijk en komt u er zelf niet meer uit? De Vraagwijzer, het CJG of uw huisarts kunnen u ook doorverwijzen naar het wijkteam. Elke wijk in Rotterdam heeft een eigen wijkteam. In het wijkteam zitten verschillende hulpverleners.

In Rotterdam zijn 48 Huizen van de wijk. Hier kunt u vrijwilligerswerk doen of activiteiten volgen of geven zoals een taalcursus, les in gezond eten of bewegen. Er is aandacht voor jeugd met speciale activiteiten. En er is ruimte voor initiatieven van bewoners.

Veel Rotterdammers doen al iets voor een ander. Een grote groep zou wel iets willen doen, maar weet niet goed hoe dat aan te pakken of wil dat niet structureel doen. Wilt u vrijwilligerswerk doen? Kijk dan eens op Zorgzaam010.

In Rotterdam zijn veel mogelijkheden om te sporten. Voor jongeren én voor volwassenen. Rotterdammers die willen kennismaken met een sportvereniging kunnen sinds bij een speciaal ingericht servicepunt terecht. Lees meer hierover op de pagina Sporten.

De GGD Rotterdam-Rijnmond is de gemeentelijke gezondheidsdienst van de gemeente Rotterdam. De GGD bevordert en beschermt de gezondheid van de inwoners in de regio. De GGD geeft deskundige adviezen aan burgers, bedrijven en gemeenten op het gebied van gezondheid. Hier kunt u onder andere terecht met vragen over reizigerszorg, seksualiteit en seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA’s).

Ook als u in opdracht van de IND op tuberculose (tbc) moet worden onderzocht, kunt u contact opnemen met de GGD. Kijk op deze pagina van de GGD voor meer informatie.

In Nederland worden alle burgers gelijkwaardig behandeld. Dat betekent dat we discriminatie naar geslacht, geloof/levensovertuiging, huidskleur/afkomst, seksuele geaardheid, leeftijd of handicap niet accepteren. Hier mag iedereen denken, doen en zeggen wat hij of zij wil, zolang het niet in strijd is met de Nederlandse wet. Niemand mag bijvoorbeeld discrimineren, aanzetten tot haat of oproepen tot vijandigheid.

Voelt u zich ongelijk behandeld of gediscrimineerd? Bijvoorbeeld op uw werk, op school of op straat? Dan kunt u dit melden bij RADAR. Dat is het bureau voor gelijke behandeling en tegen discriminatie in onder andere Rotterdam. RADAR geeft advies en ondersteuning bij het aanpakken van discriminatie.

Veiligheid

Twee agenten in Centraal Station

De politie, brandweer en ambulance zorgen voor onze veiligheid.

In geval van spoed, bij brand, bedreiging of andere levensbedreigende situaties belt u het alarmnummer 112. Daarmee roept u de politie, ambulance en/of brandweer op.

Denkt u aan zelfmoord? Bel alarmnummer 0900 113. Dat is een hulplijn voor mensen met suïcidale gedachten.

Voor het spreken met de politie zonder dat iets spoed heeft, is er een apart telefoonnummer: 0900 - 88 44. Wanneer u aangifte wilt doen bij de politie, kan dit op verschillende manieren. Bijvoorbeeld via internet, telefonisch of op een politiebureau.

In Rotterdam houden we rekening met elkaar. In de wijk, in de straat en met buren en omwonenden. We veroorzaken geen overlast. Overlast kan bestaan uit harde muziek, te veel geluid maken ’s nachts, vervuiling, voorbijgangers op een vervelende manier aanspreken, enzovoort. Iemand die overlast veroorzaakt, kan een boete krijgen. Ervaart u zelf overlast? Dan kunt u dit melden.

In Nederland worden alle burgers gelijkwaardig behandeld. Dat betekent dat we discriminatie naar geslacht, geloof/levensovertuiging, huidskleur/afkomst, seksuele geaardheid, leeftijd of handicap niet accepteren. Hier mag iedereen denken, doen en zeggen wat hij of zij wil, zolang het niet in strijd is met de Nederlandse wet. Niemand mag bijvoorbeeld discrimineren, aanzetten tot haat of oproepen tot vijandigheid.

Voelt u zich ongelijk behandeld of gediscrimineerd? Bijvoorbeeld op uw werk, op school of op straat? Dan kunt u dit melden bij RADAR. Dat is het bureau voor gelijke behandeling en tegen discriminatie in onder andere Rotterdam. RADAR geeft advies en ondersteuning bij het aanpakken van discriminatie.

Bent u slachtoffer van (kinder)mishandeling, huiselijk geweld of schadelijke traditionele praktijken (bijvoorbeeld eergerelateerd geweld, huwelijksdwang of vrouwelijke genitale verminking)? U kunt 7 dagen per week, 24 uur per dag, gratis contact opnemen met Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond via het telefoonnummer 0800 20 00.

Bent u slachtoffer van seksueel geweld? U kunt contact opnemen met Centrum Seksueel Geweld via het telefoonnummer 0800 01 88.

Kijk op de pagina Geweld in huis voor meer informatie over mishandeling en geweld of op de pagina over schadelijke traditionele praktijken.

Bent u mogelijk slachtoffer van arbeidsuitbuiting, seksuele uitbuiting of criminele uitbuiting? Kijk op de Wegwijzer mensenhandel voor meer informatie en hulp.