Nieuw Crooswijk
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 05-03-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/nieuw-crooswijk/
Ga naar de hoofdinhoud

Nieuw Crooswijk is een herstructureringsgebied. Uit een vrij gesloten wijk met relatief kleine huizen verrijst een groene stadswijk met een rijke variatie aan nieuwe woningen, bedrijven en voorzieningen. Een wijk met een perfecte locatie.

Deze wijk ligt in het noordwesten van gebied Kralingen-Crooswijk.

Geschiedenis

Crooswijk was tot 1864 een lege polder, particulieren begonnen in die tijd met de ontwikkeling van het terrein tot woonwijk. Langs de singels verrezen statige panden voor de rijkere burgerij. In de laatste periode van de Rotterdamse stadsvernieuwing (1987-1995) is Nieuw Crooswijk voor en groot gedeelte opgeknapt. Een grootschalig herstructureringsproject is inmiddels in gang gezet.

Bewoners

De buurt kent een tweedeling met enerzijds veel jongeren en studenten en anderzijds veel mensen van niet-westerse afkomst. Het percentage alleenstaanden is ligt met 60 procent ruim boven het Rotterdamse gemiddelde (48 procent). Zo’n 1.457 mensen werken en de sector 'openbaar bestuur, overheidsdiensten' is verreweg de grootste werkgever.

Voorzieningen

Nieuw Crooswijk telt op dit moment zo’n 2.480 inwoners. De Algemene Begraafplaats en de Begraafplaats en Crematorium Laurentius nemen een prominente plaats in de wijk in. Ook het multifunctionele Schuttersveld heeft een gezichtsbepalende rol. Het bedrijventerrein Veilingweg aan de A20 is tevens een onderdeel van Nieuw Crooswijk.