Rioolwerkzaamheden Pernisser Molenweg en Tuinlaan
Gepubliceerd op: 02-09-2021
Geprint op: 30-09-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/molenweg-tuinlaan/
Ga naar de hoofdinhoud

De gemeente Rotterdam start in mei 2022 met rioolwerkzaamheden in de Pernisser Molenweg en de Tuinlaan, in Pernis. De werkzaamheden duren ongeveer vier maanden.

Voor dit project communiceren we vooral via de gemeentelijke app 'Rotterdam aan de Slag!' (kortweg RADS!). Dat gaat sneller dan via nieuwsbrieven en zo houden we de vaart in dit project.

Download gratis de Rotterdam aan de slag!-app via de Appstore of Playstore en ontvang alle updates direct op uw mobiele apparaat.

Als u in RADS! aangeeft dat u meldingen wilt ontvangen, krijgt u alle updates direct op uw telefoon of tablet. Zo blijft u eenvoudig op de hoogte van actuele ontwikkelingen van dit project.

Heeft u geen mobiel apparaat of wilt u liever geen app gebruiken? Geen probleem! Er is ook een  webversie.

Waarom werken we aan het riool in de Pernisser Molenweg en Tuinlaan?

Eerder al onderzocht de gemeente Rotterdam mogelijkheden om de wateroverlast in de Pernisser Molenweg en de Tuinlaan zoveel mogelijk te beperken. Dit vanwege meerdere meldingen door bewoners uit deze twee straten. Ondertussen is er een plan uitgedacht en dit plan gaan we nu uitvoeren.

Wat we gaan doen

In de Pernisser Molenweg en de Tuinlaan leggen we een apart riool aan voor schoon water.  Dit nieuwe riool ligt naast het huidige (vuilwater)riool. De kolken (dit zijn de putten in de stoepranden) van beide straten sluiten we aan op het nieuwe riool. En dit nieuwe riool sluiten we aan op het schoonwaterriool in de Zellingstraat. Zo kan het regenwater beter wegstromen en ontlasten we het bestaande (vuilwater)riool in de Pernisser Molenweg en Tuinlaan.

Daarnaast kijken we of bewoners de regenwaterafvoer van hun eigen terrein ook op dit nieuwe riool kunnen aansluiten. Na het werk in de ondergrond maken we het buiten weer netjes.

Werkgebied

Een plattegrondje waarop het werkgebied is aangegeven.

De rioolwerkzaamheden vinden vooral plaats in de Pernisser Molenweg en de Tuinlaan. Vanuit de Pernisser Molenweg maken we een verbinding naar het schoonwaterriool in de Zellingstraat. Hier ziet u een plattegrond met het werkgebied ingetekend.

Verkeersremmende maatregelen Tuinlaan

Na het werk aan het riool maken we de bestrating van de stoep en de rijweg weer netjes. In de Tuinlaan brengt de gemeente Rotterdam alsnog de resterende verkeersremmende maatregelen aan die zij een paar jaar geleden startte.

Samen werken aan minder wateroverlast

Naast wat de gemeente doet, is het belangrijk dat bewoners op eigen terrein ook maatregelen nemen om wateroverlast te voorkomen. De percelen van de woningen in deze buurt zijn laag gelegen, waardoor een natuurlijke afstroming naar de straat niet mogelijk is.

Een deel van de oplossing ligt dan ook op eigen terrein. Bijvoorbeeld door regenwater van de daken via een andere wijze af te voeren of op te slaan. Denk aan een regenzuil, groene daken op bergingen en dergelijke.

Sommige bewoners in de Pernisser Molenweg en Tuinlaan hebben al veel maatregelen genomen, zoals een grindput en veel groen in hun tuin. Andere bewoners in deze straten hebben nog een erg stenige tuin. Het water kan dan niet goed de grond inzakken en blijft in de tuin staan. Met overlast tot gevolg. Hier zijn nog veel aanpassingen mogelijk die de wateroverlast kunnen verminderen.

Regenwaterafvoer aansluiten op schoonwaterriool

Bewoners kunnen hun regenwaterafvoer aansluiten op het schoonwaterriool van de gemeente. Op deze manier wordt hemelwater direct afgevoerd naar het riool. Dat lijdt tot minder risico op wateroverlast in en rondom de woning.

De gemeente legt de rioolaansluiting aan tot net voorbij de perceelgrens. Voor het deel van de aansluiting, die op het eigen terrein ligt, zijn bewoners zelf verantwoordelijk. Dat betekent dat bewoners de werkzaamheden op eigen terrein zelf moet (laten) uitvoeren en betalen.

Bekijk de animatie over waterlast voorkomen:

Afsluiting en bereikbaarheid

De gebieden waar we werken, sluiten we af voor verkeer. Bewoners kunnen hier dan ook niet parkeren. De gele omleidingsborden wijzen de weg door de wijk. De brandweer, ambulance en politie kunnen er altijd door.

Werkdagen en -tijden

De aannemer werkt van maandag tot en met vrijdag van 7.00 uur tot 17.00 uur. Soms is het nodig om wat langer door te werken.

Het werk kan geluidsoverlast, stof en voelbare trillingen geven. We doen ons best de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Vooropnames: meten is weten

De gemeente neemt extra maatregelen om onnodige trillingen door graafwerkzaamheden te voorkomen. Om dit goed in de gaten te kunnen houden, doet een onafhankelijk bedrijf een vooropname van de panden. Zo voorkomen we onduidelijkheid over wanneer eventuele schade is ontstaan.  

Verhuizen of trouwen

Bij een verhuizing, trouwerij of andere bijzondere gebeurtenis kunnen we in veel gevallen de straat tijdelijk toegankelijk maken. Heeft u als bewoner van deze wijk te maken met een bijzondere gebeurtenis? Neem dan snel contact op met het projectteam. Onderaan deze pagina staat hoe u dat het beste kunt doen.

Invalidenparkeerplaats

Heeft u een invalidenparkeerplaats in de Pernisser Molenweg of Tuinlaan? Neem dan contact op met de gemeente. Onderaan deze pagina staat hoe u dat het beste kunt doen. In overleg met u zoeken we een oplossing.

Huisvuil

De vuilniswagen kan het opgebroken gebied niet bereiken. U kunt uw container op de dag die u gewend bent aan de weg zetten. Buiten het werkgebied.

Tijdens het werk is het ophalen van grofvuil soms niet mogelijk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente via de pagina Grofvuil of 14010.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden van de gemeente in en rondom de Pernisser Molenweg en Tuinlaan? Stuur dan een e-mail naar het projectteam via molenweg_tuinlaan@rotterdam.nl of laat een terugbelverzoek achter via 14 010.

U kunt ook online een melding over de buitenruimte maken.