Mobi-Mix
Gepubliceerd op: 16-03-2021
Geprint op: 17-05-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/mobi-mix/
Ga naar de hoofdinhoud

In het Europese project Mobi-Mix werkt de gemeente Rotterdam samen met internationale steden, bedrijven en kennisinstellingen aan deelmobiliteit en 'Mobility as a service' (MaaS).

De inzet van deelmobiliteit en MaaS is een van de oplossingen om CO2-uitstoot te verminderen. Mobi-Mix ging van start in maart 2020 en duurt tot september 2022. Rotterdam is projectleider van het project. Het project wordt betaald door subsidie vanuit het programma 'Interreg 2 Seas' van de Europese Unie.

Enquête voor inwoners en bezoekers van de stad

Rotterdam wil het gebruik van deelauto’s in de stad stimuleren. We onderzoeken de behoefte en motivatie van inwoners en bezoekers van Rotterdam om hiervan gebruik te maken. Daarom hebben we deze vragenlijst opgesteld. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten en geeft de kans op twee gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp.

We gebruiken de resultaten van dit onderzoek niet alleen voor Rotterdam, maar delen onze kennis en ervaringen ook internationaal via Mobi-Mix. Zo leren we van elkaar en kunnen we deelmobiliteit nog slimmer en efficiënter inzetten.

Doelstellingen Mobi-Mix

Een van de doelstellingen van de klimaatopgave waar we voor staan is het verminderen van CO2-uitstoot. Dat vraagt om slimme keuzes en oplossingen.

In het project Mobi-Mix werkt de gemeente Rotterdam samen met Europese steden, kennisinstellingen en universiteiten. We onderzoeken de mogelijkheden, delen onze kennis en ervaringen en leren van elkaar. Met als doel deelmobiliteit en MaaS nog efficiënter in te zetten en zo bij te dragen aan de beleidsdoelstellingen.

Het logo van Mobi-Mix en een illustratie waarop een stad met gebouwen, straten en verschillende vormen van vervoer is te zien.

De steden en regio’s waarmee we samenwerken zijn: Antwerpen, Mechelen, Norfolk en Valenciennes. Daarnaast werken we samen met kennisinstellingen: Cambridge Cleantech, Transalley technology park, POLIS, CoMoUK, de universiteit van Gent en de Gustave Eiffel universiteit.

Resultaten Mobi-Mix

  • We hebben met alle betrokken partijen een handboek ontwikkeld om slimme mobiliteitsoplossingen zoals deelvervoer en MaaS efficiënt toe te passen. Het handboek biedt steden handvatten en voorbeelden om de samenwerking met de private sector te verbeteren.
  • Mobi-Mix draagt in Rotterdam bij aan drie projecten met verschillende vormen van deelmobiliteit:
    • We bieden deelauto’s aan zonder vaste parkeerplek in de stad 'Free-floating'.
    • We bieden deelauto’s aan met een vaste parkeerplek in de stad 'Stationbased'. Een voorbeeld hiervan is de Kruispleingarage.
    • We bieden bewoners de mogelijkheid om in een coöperatie een deelauto te huren.
  • We zorgen met deelmobiliteit en MaaS voor duurzame mobiliteit in de steden en dragen zo bij aan de klimaatdoelstellingen en de doelstellingen van het Stedelijk Verkeersplan Rotterdam.
  • Door onderzoek krijgen we meer inzicht in de verschillende toepassingen en mogelijkheden van deelmobiliteit. Dit verwerken we in het Stedelijk Verkeerplan Rotterdam en in een nieuwe versie van het handboek.

Meer informatie

Meer informatie over dit project is te vinden op de website van Interreg2seas en de website van het project Mobi-Mix (Engelstalig).

Kijk voor meer informatie over deelmobiliteit op de pagina Deelvervoer.