Spring naar het artikel

De gemeente werkt aan gezondere lucht voor alle Rotterdammers. Daarom heeft Rotterdam een Milieuzone, waarin alleen (vracht)auto’s mogen rijden die aan bepaalde uitstooteisen voldoen.

Behalve de Milieuzone geldt er in Rotterdam een vrachtautoverbod op de ’s-Gravendijkwal en zijn er toegangseisen voor vrachtauto’s op de Maasvlakte.

Huidige situatie voorlopig gehandhaafd

Op 26 juni heeft de nieuwe coalitie in Rotterdam haar akkoord gepresenteerd. Op 5 juli volgt de installatie van het nieuwe college. Daarna gaan de nieuwe wethouders aan de slag met het uitwerken van het akkoord. Op welke termijn uitvoering wordt gegeven aan de plannen staat nu nog niet vast. Tot die tijd wordt de huidige situatie gehandhaafd. Totdat hierover meer bekend is, krijgen automobilisten met een benzineauto van vóór 1 juli 1992 geen boete als ze in de Milieuzone rijden.

Uitspraak Raad van State: ook oude benzineauto's mogen de Milieuzone niet in

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State besloot op 6 juni 2018 dat gemeente Rotterdam oude benzineauto’s mag weren. Dat betekent dat sterk vervuilende benzineauto’s van vóór juli 1992 niet meer in de Milieuzone mogen rijden. De gemeente Rotterdam gaat de uitspraak eerst bestuderen. Daarom worden er voorlopig nog geen boetes uitgedeeld. De gemeente maakt de vervolgstappen zo snel mogelijk bekend. De uitspraak van de Raad van State is definitief en er is geen beroep meer mogelijk. Lees hier de reactie van de gemeente op de uitspraak.

Veelgestelde vragen

Wat en waarom

Een milieuzone is een afgebakend gebied waar alleen auto’s mogen rijden die aan bepaalde uitstooteisen voldoen. Sinds 1 januari 2016 mogen er in de Rotterdamse milieuzone geen te oude auto’s meer rijden. Oude auto’s stoten over het algemeen meer luchtvervuilende stoffen uit dan nieuwere auto’s. Daarom weert Rotterdam deze oude auto’s. Een milieuzone is een afgebakend gebied waar alleen auto’s mogen rijden die aan bepaalde uitstooteisen voldoen. Sinds 1 januari 2016 mogen er in de Rotterdamse milieuzone geen te oude auto’s meer rijden. Oude auto’s stoten over het algemeen meer luchtvervuilende stoffen uit dan nieuwere auto’s. Daarom weert Rotterdam deze oude auto’s.

Een aantrekkelijke stad is een gezonde stad. Verbetering van de luchtkwaliteit, en daarmee de kwaliteit van de leefomgeving en de gezondheid van Rotterdammers, is daarbij heel belangrijk. Een milieuzone is een effectieve maatregel om de luchtkwaliteit te verbeteren. De milieuzone leidt tot gezondere lucht voor Rotterdammers binnen én buiten de zone. Hierdoor leven Rotterdammers langer. En lopen ze minder kans op allerlei gezondheidsklachten, zoals hart- en vaatziekten, longaandoeningen, longkanker en diabetes. De huidige maatregelen waren niet voldoende om de luchtkwaliteit naar een niveau te krijgen dat goed genoeg is voor Rotterdam. Daarom heeft Rotterdam in 2016 de milieuzone uitgebreid. Niet alleen geografisch, maar ook in de voertuigeisen die we stellen. Hierdoor hebben sinds 1 januari 2016 ook bestel- en personenauto’s op diesel met de milieuzone te maken.

In de stad draagt verkeer tot maar liefst 50% bij aan roet in de lucht. Het terugdringen van roetuitstoot in het verkeer levert dus een belangrijke bijdrage aan de gezondheid van Rotterdammers.

In 2012 stelde de gemeente Rotterdam een rapport op met 40 tot 50 maatregelen om de luchtkwaliteit in Rotterdam te verbeteren. Hieruit bleek een milieuzone een van de meest effectieve maatregelen te zijn die een lokale overheid kan nemen. In de Koersnota Luchtkwaliteit leest u meer over de maatregelen

De uitbreiding van de milieuzone is een maatregel die effectief én haalbaar is. Doordat tegelijkertijd het budget van de Sloopregeling werd uitgebreid, verdwijnen er steeds meer oude, vervuilende auto’s van de weg. Mensen ruilen hun oude auto in voor een nieuwe (schonere) auto, bijvoorbeeld een elektrische. Of kiezen ervoor om te reizen met het openbaar vervoer. De milieuzone is in principe een tijdelijke maatregel. Er is nog geen einddatum voor de milieuzone. Als de vervuiling door stedelijk verkeer minimaal is en de luchtkwaliteit goed, dan wordt de milieuzone overbodig.

Afhankelijk van de ontwikkeling van de luchtkwaliteit bepaalt de gemeente of de milieuzone uiteindelijk wordt opgeheven. Maar het kan ook zijn dat de toegangseisen worden aangescherpt.

In mei 2017 heeft de gemeente de Koersnota Luchtkwaliteit geëvalueerd. Toen is bekeken of aanscherping van de toelatingseisen voor de milieuzone per 1 januari 2018 nodig is. Dat is niet zo. Eind maart 2018 vinden er gemeenteraadsverkiezingen plaats. Daarna wordt opnieuw bekeken of er strengere eisen komen. Of er een aanscherping komt, hangt af van de luchtkwaliteit op dat moment.

Voor wie

De milieuzone geldt voor iedereen: bewoners, ondernemers en bezoekers.

Sinds 1 mei 2016 mogen de volgende auto’s de milieuzone niet in:

 • Vrachtauto’s op diesel in Euroklasse Euro-I, Euro-II of Euro-III
 • Bestel- en personenauto’s op diesel met een Datum Eerste Toelating (DET) vóór 1 januari 2001
 • Bestel- en personenauto’s op benzine/LPG met een Datum Eerste Toelating (DET) vóór 1 juli 1992*

Uitzondering zijn auto’s van 40 jaar of ouder (oldtimers). Die mogen de milieuzone in en hebben geen ontheffing nodig.
De Datum Eerste Toelating (DET) is de datum waarop een auto voor het eerst op kenteken is gezet in de EU. De Datum Eerste Toelating staat in uw kentekenbewijs. Doe de kentekencheck op gezonderelucht.nl en controleer of uw auto de milieuzone in mag.

* In het coalitieakkoord heeft het nieuwe college van B&W aangegeven dat oudere benzinevoertuigen niet meer geweerd zullen worden. Dat betekent dat deze benzineauto’s geen boetes krijgen wanneer ze de Milieuzone inrijden. Het verkeersbesluit Milieuzone Rotterdam wordt hierop aangepast.

Nee, het achteraf aanvragen van een ontheffing is niet mogelijk. Een dagontheffing (24 uur geldig) kunt u tot 15 minuten vóór het inrijden van de Milieuzone aanvragen. Het beoordelen van een aanvraag voor een langdurige ontheffing duurt ongeveer 8 weken. Pas als u de ontheffing binnen heeft, kunt u probleemloos de Milieuzone in.

Ja, dat klopt. Zo mogen auto’s van 40 jaar of ouder (oldtimers) de milieuzone in.

In de regel stoten oude auto’s meer roet uit dan nieuwe. Sinds 1 mei 2016 mogen daarom de volgende auto’s de milieuzone niet meer in:

 • Vrachtauto’s op diesel in Euroklasse Euro-I, Euro-II of Euro-III.B
 • Bestel- en personenauto’s op diesel met een Datum Eerste Toelating (DET) vóór 1 januari 2001
 • Bestel- en personenauto’s op benzine/LPG met een Datum Eerste Toelating (DET) vóór 1 juli 1992*

Uitzondering zijn auto’s van 40 jaar of ouder (oldtimers). Die mogen de milieuzone in en hebben geen ontheffing nodig.
De milieuzone-eisen met de gekozen DET komen ongeveer overeen met:

 • Euro-3 norm voor diesel bestel- en personenauto’s
 • Euro-1 norm voor bestel- en personenauto’s op benzine/LPG.

Ze sluiten daarmee aan bij Europese normen voor uitstooteisen aan auto’s. De DET is gemakkelijk te controleren. Deze staat voor alle auto’s in de database van de RDW. De Euroklasse staat daar niet altijd in. De DET staat op elk kentekenbewijs.

* In het coalitieakkoord heeft het nieuwe college van B&W aangegeven dat oudere benzinevoertuigen niet meer geweerd zullen worden. Dat betekent dat deze benzineauto’s geen boetes krijgen wanneer ze de Milieuzone inrijden. Het verkeersbesluit Milieuzone Rotterdam wordt hierop aangepast.

Met de kentekencheck kunt uw controleren of uw auto de milieuzone in mag. Vervolgens ziet u welke opties u heeft.

Als u uw postcode invult, controleert het systeem of u binnen of buiten de milieuzone woont. Zo krijgt u een advies op maat en weet u of u bijvoorbeeld in aanmerking komt voor de Sloopregeling. U hoeft uw postcode niet in te vullen, als u dat niet wilt.

Nee, u kunt geen rechten ontlenen aan de kentekencheck op gezonderelucht.nl. Het kan altijd voorkomen dat het systeem een verkeerde melding geeft. Wilt u zeker weten of uw auto de milieuzone in mag? Stuur dan een e-mail naar gezonderelucht@rotterdam.nl.

De Datum Eerste Toelating (DET) is de datum waarop een auto voor het eerst op kenteken is gezet in de EU. Weet u niet wat de DET is van uw auto? U vindt de DET op uw kentekenbewijs. Of doe de kentekencheck.

Ja. Ook auto’s met een buitenlands kenteken moeten aan de eisen van de milieuzone voldoen. De gemeente handhaaft waar mogelijk. Toeristen en bezoekers met een buitenlands kenteken en een auto die niet aan de milieuzone-eisen voldoet, moeten een dagontheffing aanvragen.

Waar

De milieuzone ligt grofweg binnen de ‘ruit’ van Rotterdam, aan de noordkant van de Maas. De milieuzone ligt in het centrum en het noorden van de stad. Tussen de A20, de A16, de Nieuwe Maas en de S114 (Tjalklaan, Vierhavenstraat, Westzeedijk). De drie oeververbindingen Maastunnel, Erasmusbrug en Willemsbrug (inclusief Noordereiland) liggen ook in de milieuzone. Doordat vervuilende auto’s niet meer door de zone mogen rijden, verbetert ook de luchtkwaliteit rond de aanvoerwegen richting de milieuzone. Zo zorgt de milieuzone ook voor schonere lucht op Zuid en in andere delen van de stad buiten de zone.
Bekijk hier de kaart van de milieuzone.

De gemeente Rotterdam heeft de grenzen van de milieuzone bepaald met drie criteria:

 • Begrijpelijkheid voor de weggebruiker. De zone ligt zo dicht mogelijk langs de ‘ruit’ van Rotterdam. De milieuzone grenst dus aan de snelwegen rond Rotterdam
 • Alternatieve routes. De milieuzone grenst aan andere (doorgaande) wegen. Hierdoor kunnen verkeersdeelnemers nog een andere route kiezen als ze vanaf de snelweg de milieuzone naderen
 • Verkeersveiligheid en doorstroming. Deze grens van de milieuzone voorkomt sluipverkeer en voorkomt dat automobilisten gaan keren op kruispunten. Zo zorgt de gemeenten voor een veilige verkeerssituatie en blijft de doorstroming goed.

De grote parkeerterreinen aan de rand van de Milieuzone zijn buiten de Milieuzone gehouden:

 • de parkeerterreinen P1 en P2 voor Diergaarde Blijdorp
 • de P+R Kralingse Zoom
 • de parkeergarage van de Erasmus Universiteit (complex Woudestein)

Dat geldt ook voor de Stadscamping Rotterdam.

De meeste knelpunten zijn op Noord. De milieuzone op Noord heeft ook een uitstralingseffect op Zuid. Juist daar waar de hoeveelheden roet en NO2 in de lucht hoog zijn (toegangswegen van Zuid naar Noord, de milieuzone in).

Sinds 2007 is er een milieuzone voor vrachtverkeer in de binnenstad van Rotterdam. Naast deze milieuzone is er sinds 5 januari 2015 een vrachtautoverbod op de ’s-Gravendijkwal. En sinds oktober 2014 mogen alleen dieselvrachtauto’s (zwaarder dan 3,5 ton) de Maasvlakte op als deze een Euro 6-motor hebben. Óf als deze niet ouder zijn dan zeven jaar en vóór 2013 op kenteken zijn gezet.

In dertien gemeenten in Nederland is er een milieuzone voor vrachtauto’s. Bijvoorbeeld in Utrecht, waar een milieuzone geldt voor zowel vrachtauto’s als bestel- en personenauto’s op diesel (sinds 1 januari 2015). In Amsterdam geldt de milieuzone voor bestelauto’s met een dieselmotor (voertuigcategorie N1) en Datum Eerste Toelating (DET) van vóór 1-1-2000. Bestelauto's met een grijs kenteken vallen ook onder deze eisen. Vanaf 1 januari 2018 gaat de Milieuzone Amsterdam ook gelden voor snor- en bromfietsen, taxi’s en voor autobussen en touringcars. Vanaf 1 januari 2019 wordt de Milieuzone Arnhem uitgebreid met personen- en bestelauto’s op diesel. Voertuigen op diesel ouder dan 1 januari 2004 mogen dan Arnhem niet meer in.

Effecten en gevolgen

Op de korte termijn kunnen de directe effecten van invoering van de milieuzone negatief zijn, voor bijvoorbeeld bewoners en ondernemers. Een aantal van hen zal moeten investeren in schoner vervoer. Daar hebben zij geen rekening mee gehouden of om gevraagd. In een aantal gevallen kunnen zij gebruikmaken van de Sloopregeling. Hiermee kunnen ze de kosten van de aanschaf van een nieuwe auto (deels) dekken.
De gevolgen op de langere termijn zijn positiever. Verbetering van de luchtkwaliteit heeft een gunstig effect op de gezondheid van bewoners en bezoekers. Dit zal het imago van de stad positief beïnvloeden. Het vergroot de kans dat het bedrijfsleven, bezoekers en (vastgoed)investeerders in de stad investeren.
Uit onderzoek van Erasmus Universiteit blijkt dat de uitbreiding van de milieuzone geen negatieve gevolgen heeft voor de economie van de binnenstad.

In het najaar van 2015 heeft de gemeente een nulmeting uitgevoerd om de cijfers over het verkeer actueel te maken. Dit deed ze met een wagenparkscan (welke auto’s rijden er in Rotterdam) en actuele RDW-gegevens (welke auto’s staan er geregistreerd). Deze nulmeting is de basis voor monitoring van de effecten van de uitbreiding van de milieuzone. De gemeente herhaalde dit onderzoek in 2016 en 2017.
De resultaten van de scans, gegevens uit het verkeersmodel en luchtkwaliteitsmodel geven inzicht in de verschoning van de lucht door de maatregel.
In 2017 is een evaluatie gehouden van alle maatregelen van de Koersnota Luchtkwaliteit. Hieruit blijkt dat de maatregelen, waaronder de Milieuzone, effect hebben. Lees hier meer over de evaluatie.

De gemeente Rotterdam volgt de ontwikkelingen rond het Volkswagen-schandaal op de voet. De maatregelen die Rotterdam invoert voor een gezondere lucht zijn steeds gebaseerd op de praktijkemissies. Niet op de resultaten op de testbanken. In de milieuzone weren wij dieselvoertuigen met een Euroklasse 1 en 2 en ouder. De praktijkemissies van deze voertuigen zijn hoger dan die van nieuwere diesels (Euroklasse 4, 5 en 6).
De uitstoot van de auto’s die in opspraak zijn, is lager dan die van de oudere diesels die de milieuzone niet in mogen. Ook al zijn ze vervuilender dan eerder werd aangenomen. Anders dan in andere landen (zoals de VS) monitort Rotterdam de verbetering in de Rotterdamse luchtkwaliteit. En daarmee ook het effect van de milieuzone op de luchtkwaliteit - met praktijkemissies.

Controle en handhaving

Op 1 mei 2016 is de gemeente gestart met de handhaving. Via camera’s en met stadswachten controleert de gemeente of een auto in de milieuzone mag rijden. Overtreders kunnen een bekeuring krijgen. De boete voor een overtreding is 95 euro (prijspeil 2018). Hier komen 9 euro administratiekosten bij.

Dit zijn zogeheten handhavingscamera’s waarmee de gemeente controleert of een auto wel of niet in de milieuzone mag komen. De handhaving is gestart op 1 mei 2016.

Op 24 januari 2018 bepaalde de kantonrechter dat een automobilist onterecht een boete heeft gekregen voor het inrijden van de Milieuzone. Als reden geeft de rechter aan dat het Milieuzone-verkeersbord niet op de foto staat die is gebruikt voor de boete. Wij zijn het hier niet mee eens. Daarom is het Openbaar Ministerie (OM) in beroep gegaan tegen de uitspraak.

De gemeente Rotterdam heeft de locaties van de Milieuzone-verkeersborden en verkeerscamera’s zorgvuldig afgestemd met het OM. De foto’s die worden gebruikt voor het vaststellen van overtredingen voldoen aan alle wettelijke eisen. Daarom zien de gemeente Rotterdam en het OM geen reden om te stoppen met het uitdelen van boetes aan (vracht-)auto’s die niet in de Milieuzone mogen rijden.

Heeft u een boete gekregen en heeft u daar een vraag over? Dan kunt u contact opnemen met het OM. Heeft u een algemene vraag over de handhaving van de toegangseisen van de Milieuzone? Stuur dan een e-mail.

Meer informatie

Kijk op de website gezonderelucht.nl voor meer informatie over de milieuzone-eisen. Ook vindt u daar een gedetailleerde kaart van de milieuzonegrens.