Milieuzone Rotterdam
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 05-12-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/milieuzone/
Ga naar de hoofdinhoud

Sinds 1 januari 2020 geldt de milieuzone Rotterdam alleen voor vrachtauto’s met een emissieklasse 3 of lager. Voor personen- en bestelauto’s gelden geen beperkingen. Zij mogen de milieuzone inrijden ongeacht leeftijd of emissieklasse.

Met de milieuzone voor vrachtauto’s werkt Rotterdam aan het verbeteren van de luchtkwaliteit. De meest vervuilende vuile vrachtauto’s worden geweerd.

Nieuws

Aanscherping toegangseis milieuzone:

  • Vanaf 1 januari 2022 wordt de toegangseis voor alle milieuzones voor vrachtauto’s in Nederland aangescherpt. Vanaf die datum mogen alleen dieselvrachtauto’s emissieklasse 6 en hoger de milieuzone inrijden. Het officiële besluit van deze aanscherping vindt u op officielebekendmakingen.nl.
  • Voor vrachtauto’s die nu nog wel maar vanaf 1 januari 2022 de zone niet meer mogen inrijden, kan een ontheffing worden aangevraagd. De officiële beleidsregels en ontheffingenbesluit vindt u op officielebekendmakingen.nl.

Mag mijn voertuig de milieuzone in?

Vul uw kenteken in en bekijk de kaart.

Vul uw kenteken in en kijk of uw voertuig de milieuzone in mag.


Let op bij het bepalen van uw route met een vrachtwagen: ook wanneer het adres buiten de milieuzone ligt kan het zijn dat de meest logische, snelste of kortste route door de milieuzone leidt. Elk adres in Rotterdam buiten de milieuzone is te bereiken zonder de milieuzone in te rijden.

Naast de milieuzone geldt in Rotterdam ook een vrachtautoverbod op de ’s-Gravendijkwal en zijn er toegangseisen voor vrachtauto’s op de Maasvlakte.

Ontheffingen

Voor vrachtauto’s die niet voldoen aan de toegangseisen van de milieuzone is ontheffing mogelijk. Er zijn ontheffingen voor een dag en langdurige ontheffingen. U moet altijd een ontheffing hebben om de milieuzone in te mogen rijden.

Handhaving

De gemeente Rotterdam handhaaft de milieuzone met behulp van cameratoezicht met automatische kentekenherkenning. Overtreders krijgen een boete van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). De boete bedraagt 250 euro (plus 9 euro administratiekosten).

Milieuzone en niet-Nederlandse auto’s

Ook buitenlandse vrachtauto's (zonder Nederlands kenteken) moeten voldoen aan de toegangseisen van de milieuzone Rotterdam. Voor buitenlandse vrachtauto’s die niet voldoen kunt u een dagontheffing aanvragen.

Veelgestelde vragen over milieuzones

U kunt hiervoor een ontheffing 'onvoorzien' (hardheidsclausule) aanvragen. U dient daarbij een aankoopbewijs aan te leveren én verklaring van de leverancier waaruit blijkt dat de levertijd verlaat is en wanneer de vrachtwagen wel geleverd wordt. Wij zullen dan uw aanvraag beoordelen.

Ja. In het coalitieakkoord 2018 is besloten de milieuzone voor alle personen- en bestelauto’s af te schaffen. Vanaf 1 januari 2020 mogen alle personen- en bestelauto’s de milieuzone inrijden.

Emissieklasse en euronorm zijn gelijk aan elkaar. In het kader van de harmonisatie van de milieuzone is besloten om over emissieklasse te spreken. Deze naamswijziging is in de registratie van voertuigen door de Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW) doorgevoerd.

Met een betere luchtkwaliteit is de stad nog aantrekkelijker en gezonder voor bewoners en bedrijven. Rotterdam heeft de afgelopen jaren veel verschillende maatregelen getroffen, waaronder het instellen van een milieuzone. Uit de evaluatie van de maatregelen is gebleken dat het effect op de luchtkwaliteit zeer positief was.

De milieuzone is in Rotterdam is op 1 januari 2016 ingevoerd en is onderdeel van het pakket maatregelen uit de Koersnota 2015 - 2018. Uit de evaluatie van de effecten van het hele pakket maatregelen luchtkwaliteit over de periode oktober 2015 tot juni 2017 blijkt dat de uitstoot van roet, oftewel elementair koolstof (EC), en stikstofoxiden (NOx) aanmerkelijk is afgenomen (zie tabel). Een groot deel van die afname kan worden toegeschreven aan de maatregelen uit de Koersnota Luchtkwaliteit, waaronder het instellen van de milieuzone. In de tabel is ook de autonome ontwikkeling opgenomen; dit is de verbetering van de luchtkwaliteit als gevolg van alle andere maatregelen die binnen de Europese Unie (EU) van kracht zijn.

 

Afname uitstoot wegverkeer naar oorzaak (in procenten) EC NOx
Autonome ontwikkeling 23 12
Maatregelen luchtkwaliteit 13 4
Totaal gerealiseerd 36 16

Rotterdam kent al sinds 2007 een milieuzone voor de meest vervuilende vrachtauto’s. In 2016 is de milieuzone voor vrachtauto’s uitgebreid naar de huidige grenzen van de milieuzone. De milieuzone blijft in stand als opmaat naar de invoering van een zero emissie zone stadslogistiek in 2025.

Ja, Rotterdam kent twee andere gebieden met beperkingen voor vrachtauto’s. Voor de Maasvlakte geldt een Euro VI-zone. Op de pagina Vrachtverkeer Maasvlakte vind u alle informatie. Op de ’s-Gravendijkwal en enkele straten daar omheen mogen alleen Zero Emissie-vrachtauto’s rijden. Op de pagina Vrachtautoverbod 's-Gravendijkwal vindt u alle informatie.

In 13 Nederlandse gemeenten bestaat een milieuzone voor vrachtauto’s. Daarnaast zijn er in een aantal steden milieuzones voor bestel- en personenauto’s. Bekijk het volledig overzicht van milieuzones in Nederland en de toegangsbepalingen. Ook in het buitenland heeft een groot aantal steden milieuzones.

Gemeenten en het rijk hebben zich tot doel gesteld om de milieuzones in Nederland gelijk te trekken zodat vanaf 1 januari 2020 voor de weggebruiker de toelatingseisen duidelijk zijn. Daarom heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nieuwe regels uitgewerkt en komen er nieuwe borden. Deze nieuwe verkeersregels en -borden gelden in heel Nederland en zijn 1 januari 2020 ingegaan. Meer informatie over de milieuzones in Nederland.  

Ja, op deze pagina van de RDW kunt u checken welke emissieklasse uw vrachtauto heeft. Via milieuzones.nl kunt u nagaan of uw vrachtauto een ontheffing bijzonder voertuig heeft.

Ja. Wanneer de vrachtauto niet voldoet aan de emissieklasse 4 kan men een dagontheffing aanvragen. Het is ook mogelijk om voor een buitenlandse vrachtauto een langdurige ontheffing aan te vragen. Neem daarvoor contact op met supportovv@rotterdam.nl om te kijken of u aan de ontheffingsvoorwaarden kan voldoen.

Ja, dat mag. De milieuzone geldt alleen voor vrachtauto’s. Brommers, scooters, motorscooters en snorfietsen mogen dus wel de milieuzone in.

Vragen over de milieuzone en ontheffingen kunt u stellen aan mobiliteitso@rotterdam.nl. Heeft u geen e-mail? Bel dan met 14 010 (gemeente Rotterdam).

Veelgestelde vragen over de handhaving

Nee, het achteraf aanvragen van een ontheffing is niet mogelijk. Een dagontheffing (24 uur geldig) kunt u tot 15 minuten vóór het inrijden van de milieuzone aanvragen. Het beoordelen van een aanvraag voor een langdurige ontheffing duurt maximaal acht weken. Pas als u die ontheffing binnen hebt, kunt u probleemloos de milieuzone inrijden.

Een overtreding kost 250 euro (plus 9 euro administratiekosten). Het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) int de boete. Alle inkomsten van deze boetes gaan naar het rijk.

Ja, dat kan. Bel hiervoor met 14 010 (gemeente Rotterdam).

Het Centraal Justitieel Incassobureau int de boete. Voor bezwaren op een beschikking kunt u zich wenden tot:
Parket CVOM
Afdeling Mulder
Postbus 50000
3500MJ Utrecht.

Ja. Ook vrachtauto’s met een buitenlands kenteken moeten aan de eisen van de milieuzone voldoen. Handhavers kunnen buitenlandse vrachtauto’s controleren.