Middelland
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 27-09-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/middelland/
Ga naar de hoofdinhoud

Middelland is populair als woongebied. De wijk ligt vlakbij het centrum van Rotterdam en heeft mooie groene randen, zoals de Heemraadssingel en de Spoortuin. Middelland kent een opvallende diversiteit in de ongeveer 12.000 bewoners.

Die diversiteit was er al vanaf de ontwerptafel (zie verderop 'geschiedenis').

Uniek is een samenwerking tussen actieve bewoners, ondernemers en de gemeente (cocreatie) in het programma Mooi, Mooier Middelland. Verschillende werkgroepen werken langdurig en in gezamenlijkheid aan het verbeteren van de wijk. Meer informatie op www.mooimooiermiddelland.nl.

Wonen

Middelland heeft statige huizen aan mooie lanen en singels, maar ook woningen in rustige achterliggende straatjes. Twee grote winkelstraten zijn de Middellandstraat en de Nieuwe Binnenweg. Trendy restaurants en bijzondere winkeltjes kleuren het straatbeeld. Middelland kent voldoende voorzieningen in onderwijs, gezondheidszorg en gemeenschapsvorming.

Middelland werd gebouwd rond 1900 naar een plan van G.J. de Jongh, in die tijd directeur Gemeentewerken. Een polder met weilanden veranderde in woningen met allure voor welgestelden langs Mathenesserlaan en Heemraadssingel. De dichtere bebouwing tussenin is al ouder. Die was bedoeld om hardwerkende Rotterdammers uit allerlei beroepen te huisvesten. Diversiteit was ook toen al aan de orde.

Bijzonder is ook het wijkcomité van Middelland. Dit zijn vijf bewoners, aangewezen door loting. Ze adviseren het stadsbestuur gevraagd en ongevraagd over allerlei zaken en beoordelen aanvragen van bewonersinitiatieven. Deze vorm van meedoen is een experiment tot 2022.

Het wijkcomité werkt met een wijkagenda van 2019 tot 2022. Onderwerpen daarin zijn bepaald door bewoners en gemeente. De belangrijkste wijkdoelen:

 • Meer onderling contact tussen bewoners, samen aanpakken maatschappelijke problemen
 • Terugdringen van problemen rond schulden
 • Droge voeten en minder luchtvervuiling
 • Balans in de woningvoorraad: woningen voor iedereen
 • Eigentijdse sport- en recreatievoorzieningen en een winkelaanbod dat past bij de wijk.

Meer informatie over de wijkdoelen vindt u op Wat doet de gemeente.

Dilan Akdeniz

Dilan Akdeniz

Wijkcomitélid (april 2019)

Telefoon 14 010

E-mail d.akdeniz@wijkcomiterotterdam.nl

Paul Hulsebosch

Paul Hulsebosch

Wijkcomitélid (juni 2020)

Telefoon 06 - 330 868 80

E-mail p.hulsebosch@wijkcomiterotterdam.nl

Mink van Maanen

Mink van Maanen

Wijkcomitélid (mei 2018)

Telefoon 14 010

E-mail m.vanmaanen@wijkcomiterotterdam.nl

Fatma Özcay

Fatma Özcay

Wijkcomitélid (mei 2018)

Telefoon 14 010

E-mail f.ozcay@wijkcomiterotterdam.nl

Rotterdam is groot genoeg voor de anderhalve-meter-samenleving en op de Nieuwe Binnenweg waar de ruimte op plekken schaars is, wordt nu ruimte gemaakt.

Door ons gezamenlijk aan de voorschriften te houden, zorgen we ervoor dat de Nieuwe Binnenweg levendig en veilig blijft. Met de versoepelingen van de coronamaatregelen ervaren we wat een samenleving waar wij elkaar ruimte geven betekent voor de Nieuwe Binnenweg. Het is een drukke straat waar ondernemers, bewoners en bezoekers elkaar treffen. Elkaar de ruimte geven lijkt niet altijd mogelijk. Tussen de kruising met de ’s-Gravendijkwal tot de Lage Erfbrug zijn de volgende tijdelijke maatregelen getroffen:

 • eenrichtingsverkeer op de stoep. Er zijn ludieke markeringen op de stoepen gespoten om u hieraan te helpen herinneren.
 • extra oversteekplekken: u hoeft dan niet de hele Nieuwe Binnenweg uit te lopen om op de andere stoep verder te gaan. Om de automobilisten en andere gebruikers van de rijbaan attent te maken op deze oversteekplekken zijn er extra borden neergezet. Uiteraard moet de voetganger zelf ook op het doorgaand verkeer letten. Daarom ook bij de oversteekplekken ludieke markeringen die hierbij helpen.
 • om de parkeerdruk op de Nieuwe Binnenweg en omliggende straten te verminderen, onderzoeken wij of het mogelijk is bewoners met een parkeervergunning de mogelijkheid te bieden om in de stadsgarage aan de Nieuwe Binnenweg te parkeren. Zodra daar de mogelijkheden voor zijn, leest u dit op de pagina
 • ondernemers zorgen voor goede aanwijzingen in hun eigen onderneming. Buiten de winkels worden veilige en duidelijke wachtzones gecreëerd.

30 km/uur op de Nieuwe Binnenweg: wel zo veilig

Rustig rijden op de Nieuwe Binnenweg is in deze coronatijd belangrijker dan ooit. Om elkaar ruimte te kunnen geven worden voetgangers gestimuleerd om in één richting te lopen. Om voetgangers niet te ver te laten omlopen zijn er extra oversteekplekken gemaakt. Hiervoor is een aantal parkeervakken opgeheven. Bij de snelheid van 30 km/uur kunnen automobilisten en voetgangers goed op elkaar inspelen. Oversteken wordt daardoor veiliger. Iedereen moet natuurlijk ook zelf goed blijven uitkijken.

De oversteekplekken herkent u  aan de paaltjes die geplaatst zijn. De parkeervakken blijven wel vrij om voetgangers goed uitzicht te geven bij het oversteken. Er is ook een groot aantal herhalingsborden van 30 kilometer zone opgehangen. Zo is het voor iedereen duidelijk dat dit de snelheid is waarmee je over de Nieuwe Binnenweg rijdt.

Aanpassingen Middellandplein

 • Draaistoelen zijn tijdelijk weggehaald, na aanhoudende klachten over de gebruikers van deze stoelen.
 • Acties om de zitbanken bij Jan van Geelstraat weg te halen. Deze banken stonden hier al tijdelijk. Het idee is om hier bloembakken neer te zetten.

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met Fatima Ergin, wijknetwerker, via f.ergin@rotterdam.nl.

Meer informatie

Wilt u iets melden of heeft u een vraag aan de gemeente? U kunt ons altijd bereiken:

U kunt het wijkcomité bereiken via e-mail, telefoon 14 010 of per brief: Wijkcomité Middelland, Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam. U kunt de wijkcomitéleden ook persoonlijk benaderen. In het document onder tabje wijkcomité staan de leden met hun contactgegevens.