Spring naar het artikel

De Mia van IJperenonderscheiding wordt uitgereikt aan mensen die zich op een bijzondere manier inzetten voor Prins Alexander. Dat kunnen ingezetenen, niet-ingezetenen, instellingen, verenigingen, stichtingen en andere rechtspersonen zijn.

Er is een onderscheiding en een speld. Welke van de twee wordt toegekend, is afhankelijk van de mate en duur waarin iemand zich inzette voor de plaatselijke gemeenschap of gebied Prins Alexander. Deze onderscheidingen zijn dus niet voor mensen die zich inzetten voor de hele stad of een ander gebied.

Met verdienstelijk wordt bedoeld, bijzondere activiteiten of werkzaamheden, die, bijvoorbeeld als vrijwilligerswerk worden verricht (dus niet in dienstverband). Andere mensen die in aanmerking kunnen komen voor een onderscheiding zijn personen die bijvoorbeeld:

  • door hun ingrijpen agressie hebben voorkomen
  • een heldendaad hebben verricht
  • slachtoffers van agressie hebben bijgestaan.

De Mia van IJperenonderscheiding is exclusiever dan de speld. De onderscheiding wordt alleen in bijzondere gevallen toegekend. De speld heeft meer een algemeen karakter.

Iemand nomineren?

Vindt u dat er in uw omgeving een persoon of instelling is die voor één van deze onderscheidingen in aanmerking komt? Stuur dan een verzoek met de reden waarom aan de gebiedscommissie Prins Alexander. Of download het aanvraagformulier en de criteria.

Historie Mia van IJperen

Mia van IJperen was van 1974 tot 1984 als voorzitter van het dagelijks bestuur belangrijk voor gebied Prins Alexander. Zij was verantwoordelijk voor de uitbouw van de toenmalige deelgemeente als bestuurlijk orgaan. Om dit te bereiken heeft ze heel wat strijd geleverd met het gemeentebestuur om meer bevoegdheden te krijgen. Ook maakte zij zich bijzonder verdienstelijk voor de profilering van de deelgemeente naar de inwoners. Ze zat vaak inspraakavonden voor en was altijd aanspreekbaar voor iedere inwoner.

Mia van IJperen heeft zich binnen de grenzen van het mogelijke ingezet voor persoonlijke belangenbehartiging van bewoners. Op 30 april 1991 is Mia van IJperen overleden. Als eerbetoon aan Mia van IJperen hebben de twee onderscheidingen haar naam gekregen.