Grote metamorfose Leuvekolk
Gepubliceerd op: 21-02-2019
Geprint op: 12-05-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/metamorfose-leuvekolk/
Ga naar de hoofdinhoud

De Leuvekolk (uitloper van de Rotte, ten noorden van de Blaak) ondergaat een metamorfose. Langs het water komen een ligweide, meer groen en een afmeerplek voor kano’s.

Een waterinlaat zorgt voor toevoer van vers zoet water in de Leuvekolk. En vissen kunnen dankzij een vispassage van en naar de Nieuwe Maas trekken. De werkzaamheden zijn in februari 2019 begonnen en in 2021 afgerond.

Nieuws

Om de metamorfose van de Leuvekolk mogelijk te maken, liet de gemeente de twee binnenschepen verwijderen die in het water lagen. Dit gebeurde tussen 15 september en 13 oktober 2020.

De schepen lagen aan de westkant van de Leuvekolk, bijna tegen de onderbouw van het gebouw aan de Blaak 555 aan. Ze lagen met hun kiel in de sliblaag. Firma Struijk zorgde voor de sloop van de schepen en de afvoer van het materiaal naar een verwerkingsbedrijf. In dat verwerkingsbedrijf wordt het schroot omgesmolten tot nieuw, herbruikbaar ijzer.

De nieuwe waterinlaat bij de Leuvekolk is klaar voor gebruik. De waterinlaat gaat zorgen voor de toevoer van vers, zoet water. Daarvan profiteren zowel planten, dieren als mensen in de binnenstad én in langs de Rotte.

Voor de inlaat is een bestaande, ongebruikte leiding van 1 meter doorsnee – gelegen onder de Blaak en Plein 1940 - gerepareerd. Deze extra zoetwaterinlaat is nodig, omdat de Nieuwe Waterweg is verdiept. Vanaf de Noordzee komt het zoute zeewater nu verder de rivier op. De inlaat bij de Leuvekolk gaat open wanneer de rivier vanuit het binnenland zoet water aanvoert. Zo blijft in periodes van droogte meer zoet water beschikbaar voor de land- en tuinbouw en de natuur verderop langs de Rotte beschikbaar. Ook de waterkwaliteit in de Leuvekolk zelf gaat erop vooruit. Nu staat het water stil en hoopt er vaak kroos en vuil op. Voortaan wordt het water beter doorgespoeld, waardoor planten, diertjes en vissen beter gedijen.

In de nacht van 28 augustus op 29 augustus 2019 is een put geplaatst in de waterinlaat. De schuiven in dit betonnen gevaarte - 30.000 kilo zwaar en 5,5 meter lang – laten straks het verse, zoete water in de Leuvekolk stromen. Over enkele maanden is de inlaat klaar en kan het Hoogheemraadschap het op afstand bedienen.

Zoet water vanuit Nieuwe Maas

De inlaat voor zoet water vanuit de Nieuwe Maas was als eerste aan de beurt. Hiervoor is een bestaande, ongebruikte leiding - gelegen onder de Blaak en Plein 1940 - gerepareerd. Een extra zoetwaterinlaat is nodig, omdat vorig jaar de Nieuwe Waterweg is verdiept. Vanaf de Noordzee komt het zoute zeewater nu verder de rivier op. De extra inlaat bij de Leuvekolk gaat open wanneer de rivier vanuit het binnenland zoet water aanvoert. Zo blijft er ook in periodes van droogte voldoende zoet water voor de land- en tuinbouw en de natuur langs de Rotte.

Schoner water

Ook de waterkwaliteit in de Leuvekolk zelf gaat erop vooruit. Eerst stond het water stil en hoopte er vaak kroos en vuil op. Nu wordt het water beter doorgespoeld waardoor planten, vissen en andere diertjes beter gedijen. Met de inlaat is dus een flinke stap gezet naar verser, schoner water in de binnenstad van Rotterdam.

Aanleg ligweide en steiger

De twee binnenvaartschepen die in de Leuvekolk lagen, zijn verwijderd. Daarvoor in de plaats komt een vispassage. Deze vispassage maakt de migratie van trekvissen, zoals paling en de driedoornige stekelbaars, tussen de Rotte en de Nieuwe Maas mogelijk. Hierna legt de gemeente meer groen en een ligweide aan op een langzaam aflopende oever. U kunt vlakbij het water zitten en uw kano of sloepje afmeren.

Levendige rivieren

Leuvekolk is een van de projecten uit het programma Rivieroevers. Hierin werkt de gemeente Rotterdam samen met partners om de Rotte en de Nieuwe Maas groener en levendiger te maken.

Financiering

De logo's van LIFE, Natura 2000, LIFE IP Deltanatuur

De aanpassing van de Leuvekolk wordt gefinancierd door de gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en Rijkswaterstaat. Bovendien wordt het mogelijk gemaakt met steun van LIFE financiering van de Europese Unie.