Meld isolement
Gepubliceerd op: 29-12-2016
Geprint op: 23-01-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/meld-isolement/
Spring naar het artikel
Foto: gemeente Rotterdam

Sociaal isolement kan ernstige gevolgen hebben. Het doel van Meld Isolement is het signaleren en voorkomen dat Rotterdammers in een sociaal isolement raken. Het wijkteam en de wijknetwerkpartners hebben hierin een coördinerende rol.

Sociaal isolement is het hebben van een klein netwerk, waarbij voor lange perioden geen contact met anderen is. De gevolgen van sociaal isolement kunnen ernstig zijn. Hoe langer het isolement duurt, hoe meer de problemen zich kunnen opstapelen. Sociaal isolement kan gepaard gaan met gezondheidsproblemen, verslaving, verwaarlozing, vervuiling of schulden. Sociaal isolement is een probleem waar mensen niet mee te koop lopen. De meesten melden zich niet bij instanties, omdat ze zich schamen of niet weten waar ze met hun problemen terecht kunnen. Om hen in beeld te krijgen en waar mogelijk te ondersteunen, is een ‘georganiseerd signaleringsnetwerk’ nodig.

Signaleringsnetwerk: ogen en oren in de wijk

Centraal in de aanpak staat het signaleringsnetwerk; de ogen en oren van de wijk. Hiervoor werken diverse organisaties in de wijk nauw met elkaar samen. Werknemers en/of vrijwilligers van deze organisaties kunnen signaleren of iemand al een tijdje niet gezien is of bij het vermoeden dat er iets aan de hand is.

Aandacht omzetten in actie

Aandacht hebben voor de mensen in uw omgeving is de basis van de aanpak. Wanneer iemand niet meer komt op activiteiten of zelfs niet meer buiten komt, maken we ons soms zorgen. Deze zorgen kunnen nu gemeld worden bij het signaleringsnetwerk in de wijk. Dit is trouwens niet anders dan wat een buurtbewoner normaal al doet, alleen nu is er een manier om het te melden zodat er, als dat nodig is, echt actie wordt ondernomen.

Wat gebeurt er met een melding?

Na een melding moet er snel gehandeld worden. Maar we willen ook voorkomen dat er een onnodig bezoek volgt. Daarom worden meldingen binnen 24 uur getoetst en opgevolgd: er wordt gekeken of de bewoner misschien toch actief is geweest. Als dat niet zo is, volgt een huisbezoek. Op verzoek van het wijkteam kan een organisatie in de wijk, zoals een buurtwinkel of buurthuis, helpen bij het opvolgen van een melding. In het document hieronder kunt u lezen hoe meldingen worden opgevolgd. Van zorg voor elkaar tot actie!

Pilot in Crooswijk

In de eerste helft van 2016 vond er een pilot plaats in Crooswijk. Tijdens deze pilot Is het proces en de werkwijze rondom het melden van sociaal isolement nader uitgewerkt. De pilot is inmiddels geëvalueerd en is succesvol gebleken. De aanpak wordt in 2017 in fases over de stad uitgerold.

Meer informatie

Wil uw organisatie ook deelnemen? Neem dan contact op met Gert-Paul van ’t Hoff, projectleider pilot of Riedewald Sumter.

Voor Mekaar

Meld Isolement is een actiepunt uit Voor Mekaar, een actieprogramma van gemeente Rotterdam ter bestrijding van eenzaamheid.