Meeuwenplaat
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 23-03-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/meeuwenplaat/
Spring naar het artikel

Meeuwenplaat ligt op een in de rivier aangeslibde plaat die later een polder werd. De oorspronkelijk straten in deze buurt hebben namen van vissen.

In het gedeelte van Meeuwenplaat dat grenst aan de Oude Maas bevindt zich het natuurgebied De Heemtuin met een wilgenvloedbos.

Oedevlietsepark

Eind jaren negentig is in Hoogvliet gestart met een grootschalige herstructurering.
De ontwikkeling van het Oedevlietsepark is onderdeel van deze herstructureringsopgave. Tijdens de crisis heeft het proces nagenoeg stil gelegen, maar onder andere door het aantrekken van de economie gaat de gemeente door met de ontwikkeling van het Oedevlietsepark en daarmee de woonbuurten Parkbuurt, Zuiderbaken en een deel van de Dijkzone en Rietkamers.

Het van kracht zijnde bestemmingsplan maakt woningbouw in de verschillende woonbuurten planologisch-juridisch mogelijk. De veranderde woningmarkt na de crisis vraagt echter om een nieuwe visie op de woningbouwontwikkeling in het Oedevlietsepark. Hierbij is het van belang dat we richting geven aan de samenhang tussen de verschillende woonbuurten. Dit doen we door een masterplan op te stellen voor het Oedevlietsepark.

Naast eigen kennis en onderzoek vindt de gemeente het belangrijk de mening van de bewoners mee te nemen in de verdere planvorming. In februari 2018 is er daarom een bewonersavond georganiseerd waar er op verschillende thema’s om input is gevraagd.

Deze input hebben we geïnventariseerd, gebundeld op thema en zoveel mogelijk verwerkt in het concept masterplan wat we donderdag 12 juli tijdens een tweede bewonersbijeenkomst hebben gepresenteerd.

Bekijk de presentatie met verbeeldingen met de thema's Groen, Kindvriendelijke wijk, Bebouwing en Verkeer:

Dit plan gaat nu een goedkeuringstraject in en zal waarschijnlijk in het vierde kwartaal van 2018 aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Bijzonder woonconcept

In de periode 1958-1960 is hoog- en laagbouw gerealiseerd. De meeste hoogbouw is inmiddels afgebroken en deels vervangen door laagbouw. Het zuidwestelijk deel van de wijk heeft een aantal nieuwe bijzondere woonconcepten  zoals het Hof van Heden en het Veld der Klanken. Het woonproject Veld der Klanken is speciaal ontwikkeld voor, en in samenwerking met, muzikanten.

Campus

Op de Campus Hoogvliet kunnen jongeren op één plek leren, wonen, werken, sporten, ontspannen en ontmoeten. In de wijk staat verder de opvallende toren het Oosterbaken. De 99 meter hoge woontoren met karakteristieke tulpmotieven in de gevelplaten, is van ver als baken van Hoogvliet te zien. Het gebouw is een ontwerp van architect Ashok Bhalotra.