Meent - Witte de Withstraat
Gepubliceerd op: 27-11-2018
Geprint op: 26-03-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/meent-witte-de-withstraat/
Spring naar het artikel
Foto: Eric Fecken

Rotterdam is een aantrekkelijke en toegankelijke stad met verschillende uitgaansgebieden en grote evenementen waar veel publiek op af komt.

Helaas moet ook Rotterdam, door de aanslagen van de afgelopen jaren in verschillende Europese steden, extra alert zijn op locaties waar veel mensen bijeenkomen.

Daarom gaat de gemeente Rotterdam op de Witte de Withstraat en de Meent preventieve veiligheidsmaatregelen nemen, die de weerbaarheid van deze straten zullen verhogen. Zo komen er verzwaarde en in de grond verankerde paaltjes, zitbanken, boombakken, fietsbeugels en terrashekken. Door het toepassen van deze maatregelen blijven de straten aantrekkelijk en houden ze een open karakter, maar worden ze wel weerbaarder.

Werkzaamheden

De werkzaamheden zijn op maandag 4 februari gestart en duren op de Witte de Withstraat tot en met 5 april en op de Meent tot en met 17 mei. Uitgebreide informatie over de werkzaamheden in de straten, inclusief de planningen, staat in de nieuwsbrieven die in januari 2019 zijn verschenen. Bekijk de nieuwsbrieven over de Meent (pdf) en de Witte de Withstraat (pdf).

Uitgangspunten

Dit zijn de uitgangspunten van de werkzaamheden:

 • de terrashekken worden zo snel mogelijk  geplaatst, zodat de ondernemers met terrassen geen last hebben van de werkzaamheden ná de start van het terrasseizoen (op 1 april)
 • ongeveer een week voordat aan het terras wordt gewerkt, komt iemand van de gemeente langs om de horecaondernemer hierover te informeren
 • zij zullen tijdens een korte periode hun terras (gedeeltelijk) weg moeten halen
 • de woningen, winkels en horeca zijn altijd bereikbaar
 • de gemeente werkt zoveel mogelijk vanaf het trottoir, zodat er zo min mogelijk overlast voor het verkeer op straat is
 • voor de hulpdiensten is altijd een route beschikbaar
 • voor bijzondere omstandigheden, zoals verhuizingen, kunt u contact opgenomen met Vick van der Put via 06 - 48 56 82 93. De gemeente zoekt dan naar een passende oplossing.

Fietsen van de fietsbeugels halen

Voordat de oude fietsbeugels ('fietsnietjes') kunnen worden vervangen door nieuwe, moeten alle fietsen zijn verwijderd. De eigenaren worden hierover geïnformeerd met verkeersborden en fietslabels. Fietsen die op de dag van vervanging nog aan de beugels vastzitten, worden losgeknipt en afgevoerd naar het Fietspunt aan de Koperstraat 23. Alle informatie over het terughalen van fietsen vindt u op Fietspunt.

Parkeervakken vrijhouden

Tijdens het aanleggen van de terrashekken mag er in de aangrenzende vakken niet worden geparkeerd. De gemeente plaatst steeds drie dagen van tevoren borden om dit aan te kondigen.

Communicatie

In januari 2018 heeft de gemeente, tijdens twee inloopbijeenkomsten, de voorlopige ontwerpen van beide straten gepresenteerd aan de bewoners en ondernemers. Onder andere op basis van hun reacties, zijn de ontwerpen aangepast. In november 2019 heeft de gemeente de definitieve ontwerpen gepresenteerd tijdens twee inloopbijeenkomsten voor bewoners en ondernemers.

Digitale nieuwsbrieven

De nieuwsbrieven over beide straten verschijnen ook digitaal. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar Vick van der Put, onder vermelding van Nieuwsbrief Witte de Withstraat of Meent.

Veelgestelde vragen

Rotterdam heeft evenementen en publiekslocaties waar veel mensen op af komen. Rotterdam wil een aantrekkelijke en toegankelijke stad te blijven. Tegelijkertijd is het nodig om de veiligheid van Rotterdammers en bezoekers te waarborgen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom drie straten aangewezen waar preventieve veiligheidsmaatregelen worden toegepast:

 • Witte de Withstraat
 • Meent
 • Coolsingel

Nee, die zijn er niet. Deze maatregelen passen bij het huidige dreigingsniveau.

Het dreigingsniveau in Nederland blijft niveau vier op een schaal van vijf. Dat betekent dat de kans op een aanslag in Nederland reëel is, maar dat er geen concrete aanwijzingen zijn dat er voorbereidingen worden getroffen om in Nederland een aanslag te plegen (bron: dreigingsbeeld terrorisme Nederland).

De maatregelen maken het zeer moeilijk voor voertuigen om in te rijden op de trottoirs en de terrassen in de straat.

Terrassen die zich op de Meent en de Witte de Withstraat bevinden, zullen volledig worden voorzien van preventieve veiligheidsmaatregelen.

Om te voorkomen dat voertuigen met grote snelheid lange stukken over trottoirs kunnen rijden, plaatst de gemeente verstevigde en verankerde paaltjes, zitbanken, plantenbakken, fietsbeugels en terrashekken.

Ja, want de:

 • bestaande invalidenopritjes (bij trottoirs) blijven vrij van elementen;
 • minimale afstand tussen de elementen is voldoende om te passeren met een scootmobiel, kinderwagen, rollator, steekwagen met pallet en dergelijke;
 • de hulpdiensten zijn betrokken bij de plannen en bevestigen dat alle aan de wegen gelegen panden goed bereikbaar blijven voor calamiteiten.

Tijdens de uitvoering zullen de woningen en ondernemingen bereikbaar zijn. Dit zal op een andere manier zijn dan u gewend bent. Ook hebben de hulpdiensten altijd toegang tot de straat.

Telkens wordt een deel van de straat afgesloten (bijvoorbeeld tussen twee kruispunten) en zijn alleen de daar gelegen parkeerplaatsen niet bereikbaar. Het verlies aan parkeerplaatsen tijdens de werkzaamheden blijft daardoor tot een minimum beperkt.

Er verdwijnt een aantal parkeerplaatsen, dit zijn parkeerplaatsen die in de zomerperiode als terrasvlonder gebruikt werden of daar voor in aanmerking kwamen.

Nee, de gemeente plaatst de elementen zó dat ondernemers geen vierkante meters hoeven in te leveren. Mocht dit in individuele gevallen onverhoopt niet gelukt zijn, dan is de ondernemer daar al over geïnformeerd.

Ja, de parkeerplaatsen worden omgevormd naar permanent terras. Op deze manier kan de gemeente deze terrassen ook voorzien van weerbare elementen.

 • februari 2019: start uitvoering
 • 29 maart 2019: uitvoering Witte de Withstraat gereed (afhankelijk van weerssituatie en andere onvoorziene omstandigheden)
 • 17 mei 2019: uitvoering Meent gereed (afhankelijk van weerssituatie en andere onvoorziene omstandigheden)

Nee. In het belang van de openbare veiligheid heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om deze preventieve veiligheidsmaatregelen uit te voeren.

Voor het plaatsen van deze maatregelen is geen vergunning noodzakelijk.

Waarom gaat de gemeente weerbaarheidsmaatregelen op de Witte de Withstraat plaatsen terwijl de gebiedscommissie Centrum het college adviseert om een onderzoek te doen naar het autoluw maken van de straat?

Ook in een autoluwe straat kunnen de weerbaarheidsmaatregelen de veiligheid van Rotterdammers en bezoekers waarborgen. Het besluit om deze maatregelen te plaatsen is in de zomer van 2017 door het college genomen. Mochten er aanpassingen in het verkeerscirculatieplan komen, dan duurt het zeker nog een jaar voordat die zijn doorgevoerd. Daar wil het college niet op wachten. Met het plaatsen van de maatregelen gebeurt er niets onomkeerbaars.

De gemeente informeert bewoners en ondernemers ongeveer twee weken voor de start van de werkzaamheden. Daarna houdt de gemeente de betrokkenen op de hoogte over de voortgang. De gemeente informeert bewoners en ondernemers door middel van (nieuws)brieven, borden, de website en social media van de gemeente.

Ook zal er gedurende de uitvoering in beide straten elke week een inloopspreekuur zijn:

 • op dinsdagochtend van 08.00 tot 10:00 uur voor de Meent, Halvemaanpassage
 • op donderdagochtend 08.00 tot 10:00 uur voor de Witte de With in de Boomgaardsstraat

Verhuiswagens en -liften mogen alleen op straat parkeren en niet op het trottoir. Dat blijft ook zo als de weerbaarheidsmaatregelen eenmaal zijn geplaatst. Voor het parkeren van een verhuiswagen of -lift kan een tijdelijke verkeersmaatregel (TVM) worden aangevraagd. Deze maatregel geldt dan voor een parkeerplaats vlakbij huis of voor een deel van de rijbaan. Als het verhuisvoertuig geparkeerd staat, moet het voor andere voertuigen nog steeds mogelijk zijn om te passeren. Zo ontstaat er geen blokkade voor het overige verkeer.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de weerbaarheidsmaatregelen? Neem dan contact op met Vick van der Put, telefoon 06 48 56 82 93.