Parelvissersstraat en Marthalaan
Gepubliceerd op: 25-09-2018
Geprint op: 18-05-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/marthalaan/
Ga naar de hoofdinhoud

Rotterdam pakt Oudeland aan om er weer een groene en ruime woonwijk te maken. Voor de Parelvissersstraat, Marthalaan en omgeving is een inrichtingsplan gemaakt dat in november 2017 aan de bewoners is gepresenteerd.

Opmerkingen en suggesties zijn zo veel mogelijk verwerkt. Tussen september 2018 en zomer 2021 worden de werkzaamheden uitgevoerd. Op de faseringstekening ziet u globaal hoe de planning er uit ziet.

Woonrijp maken nieuwbouw

In dit gedeelte van Oudeland wordt nog één nieuwbouwproject gerealiseerd: De Oedenhof. Zodra het bouwbedrijf klaar is met de bouw, zorgt de gemeente samen met de nutbedrijven (Stedin, Nuon en Evides) dat alle kabels en leidingen worden aangelegd. Nadat alle voorzieningen zijn aangelegd, wordt de buitenruimte ingericht. Denk aan de bestrating, bomen, groenstroken en verlichting.

De Parelvisser

De Parelvisser is in februari 2019 helemaal opgeleverd. Zowel de woningen als de buitenruimte zijn klaar. Dit betekent dat dit nieuwe stukje Hoogvliet, het Juliëttepad, klaar voor bewoners is.

De Oedenhof

Met de bouw van deze woningen, aan de Marthalaan bij de kinderboerderij, is in 2018 gestart. Zodra het bouwbedrijf hier klaar is, wordt ook rond dit blok de buitenruimte ingericht. De verwachting is dat de gemeente en nutsbedrijven hier in de eerste helft van 2019 gaan werken. Begin 2019 is aan het einde van Marthalaan een stukje riool aangelegd voor de nieuwe woningen. Voor vragen en opmerkingen over de bouw van de woningen kunt u terecht bij Bébouw Midreth.

Marthalaan

In 2018 is de Marthalaan tijdelijk bestraat. Zwaar (bouw) verkeer voor de verschillende nieuwbouwprojecten beschadigt de bestrating. Nu de bouw al flink opschiet, is het tijd om de Marthalaan definitief te bestraten en de verlichting aan te brengen. Tussen half april en half mei 2019 is gewerkt op het eerste deel van de Marthalaan (vanaf de Parelvissersstraat). In het najaar wordt ook het stuk tot aan de Troubadourlaan opnieuw bestraat.

Bereikbaarheid

De werkzaamheden vinden grotendeel plaats in nog niet bewoond gebied. Het kan wel voorkomen dat delen van de Parelvissersstraat, Marthalaan en Troubadourlaan tijdelijk minder goed of niet bereikbaar zijn. Afsluitingen en omleidingen worden met borden aangegeven.

Overlast

We doen ons best hinder en overlast zo veel mogelijk te beperken. Toch kunt u overlast ervaren. Bijvoorbeeld geluidsoverlast, minder parkeerplekken of tijdelijke afsluiting de weg. We hopen op uw begrip hiervoor. Er wordt gewerkt van maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot 16.00 uur.

Meer informatie

Meer informatie over de ontwikkelingen in Oudeland vindt u op de wijkpagina van Oudeland. Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden van de gemeente in en rondom de Marthalaan? Stuur dan een bericht naar oudeland@rotterdam.nl of bel naar 14 010.