Kaapse Markt
Gepubliceerd op: 25-03-2022
Geprint op: 17-05-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/markt-katendrecht/
Ga naar de hoofdinhoud

De gemeente Rotterdam is van plan om een nieuwe markt op te zetten. De Kaapse Markt, een kleinschalige vrijdagsmarkt midden in de bruisende wijk Katendrecht.

De Kaapse Markt wordt een markt op vrijdag van 10. 00 tot 18.00 uur - dat is exclusief op- en afbouwtijd - op het gezellige Deliplein dat bekend staat om de drie C’s: culinair, creatief en cultureel.

Pilot

Met een pilot van één jaar wil de gemeente samen met bewoners, marktkooplieden en omliggende ondernemers ervaren hoe een markt op Katendrecht kan werken voor de wijk en de markt. Er wordt daarom gestreefd naar een markt met milieubewuste, sociale en voornamelijk regionale ondernemers. Een markt zonder afval en met meer aandacht voor gezelligheid in de vorm van bijvoorbeeld zitplaatsen en muziek. Uit onderzoek in de wijk is gebleken dat er een wens is voor een markt met voornamelijk eten, aangevuld met bloemen en planten.

Nieuwe manier van werken

De Kaapse Markt is een haalbaarheidsstudie en een pilotmarkt. Dit betekent dat de gemeente een nieuwe manier van werken willen testen. Gedurende en na de markt wordt er in samenwerking met een klankbordgroep, bestaande uit inwoners en ondernemers uit de wijk, gekeken naar wat werkt en wat niet. Om daarna te kijken naar wat er kan worden meegenomen naar de bestaande markten in Rotterdam.

Voor de Kaapse Markt vervallen de bestaande regels over branchering, wachtlijsten en anciënniteit die op de reguliere markt gebruikt worden. Ook de selectie van de marktkooplieden gaat op een andere manier. Marktondernemers kunnen solliciteren naar een plaats.

De selectie wordt gedaan op basis van antwoorden op een aantal vragen. De beoordeling doet de gemeente samen met de klankbordgroep uit de wijk. Geïnteresseerde kooplieden konden solliciteren van 28 maart tot en met 17 april 2022. Eind april krijgen sollicitanten te horen of ze op de markt mogen staan. Ons doel is om eind mei 2022 te starten met de markt (dit is wel onder enige voorbehoud).

 • Om op de markt te staan heeft u een Rotterdamse marktvergunning nodig. Om te solliciteren hoeft u de vergunning nog niet te hebben. Wanneer u bent geselecteerd om op de markt te staan, moet u deze aanvragen. Bekijk van tevoren wat u nodig heeft om de vergunning aan te vragen zodat u al uw zaken op tijd kan regelen. Meer informatie over de vergunning.
 • Een staanplaats voor de Kaapse Markt wordt toegekend voor één jaar. Na dat jaar wordt bekeken hoe de pilot is verlopen, of de markt blijft bestaan en of er aanpassingen nodig zijn.
 • Het marktterrein moet worden achtergelaten zoals aangetroffen voor aanvang van de markt. Marktkooplieden moeten dus al hun afval zelf meenemen en het terrein schoon achter te laten.
 • De gemeente wil een milieuvriendelijke markt opzetten. Het gebruik van plastic voor eenmalig gebruik past hier niet bij. Plastic tasjes zijn daarom niet toegestaan op deze markt.
 • De ondergrond van het Deliplein mag niet vervuild worden. Denk hierbij aan lekwater bij visverkoop en olievlekken bij een bakplaats. Dit kunt u tegengaan door bijvoorbeeld gebruik te maken van een verkoopwagen of het opvangen van lekwater (met een lekmat/bak).
 • Het Deliplein heeft geen ruimte om een (vracht)auto achter een kraam te stallen. De ondernemer moet zelf een parkeerplek regelen. Let op, stalt u hem in de wijk, houd dan rekening met parkeerkosten.
 • Net als bij alle andere markten in Rotterdam zijn er kosten verbonden aan een staanplaats. Een overzicht van de kosten:
  • Marktvergunning: De marktvergunning kost eenmalig € 66 en is vervolgens 5 jaar geldig.
  • Marktgeld: Een ondernemer betaalt marktgeld per ingenomen per vierkante meter. Eén vierkante meter kost € 11,20 per kwartaal.
  • Kraammateriaal en kramenzetter: Kraammateriaal kan worden afgenomen bij de kramenzetter. Naar verwachting zal dit ongeveer € 20 per marktdag zijn (in het geval van een kraam van 4 meter front breedte).
  • Elektra: de aansluitkosten zijn ongeveer € 21 per kwartaal. Het elektraverbruik wordt achteraf berekend en in rekening gebracht.

Voor meer informatie over de Rotterdamse markt en de regels die gelden voor Rotterdamse marktondernemers, zie pagina Marktkooplieden.

Let wel op, de Kaapse Markt is een pilot markt, daarom gelden hier andere voorwaarden. Bekijk bij welke artikelen van het Rotterdamse Marktreglement wordt afgeweken.

Pilot markt Katendrecht: de Kaapse Markt - Afwijkingen van het Marktreglement Rotterdam 2008

Eind 2021 heeft het college van Burgemeester en Wethouders de visie 'De markt als vliegwiel in de wijk' vastgesteld. In de visie zijn pilots opgenomen aan de hand waarvan de visie wordt uitgewerkt en uitgetest, één van die pilots is een nieuwe markt op Katendrecht. Tijdens deze pilot-markt wordt er afgeweken van het Marktreglement. Tijdens en na afloop van de pilot wordt er geëvalueerd en bekeken of er wijzigingen geformaliseerd moeten worden.

Voor de pilot wordt er afgeweken van de volgende artikelen van het Marktreglement Rotterdam 2008.

 • Artikel 4 'Tijdstip innemen staanplaats/ aan- en afvoer goederen' wordt aangepast voor de Kaapse Markt. In plaats van drie uur voor het begin van de markt te starten met de inrichting van de kraam wordt er voor de rust van de omwonenden twee uur voor aanvang gestart. De Kaapse Markt start om 10:00 uur.
 • Artikel 7 'Inrichting van de markt' wordt flexibel toegepast. De regels over inrichting van de markt en de invulling, materialen en afmetingen van de staanplaatsen worden in samenspraak tussen de marktkooplieden en de afdeling markten vastgesteld. Dit maakt het mogelijk dat er op de markt ruimte wordt gemaakt voor aanvullende ondersteunende faciliteiten om de markt gezellig te maken.
 • Artikel 10 'Inschrijvingen op de anciënniteit- en wachtlijst' en artikel 11 'Toewijzing vaste plaats' worden niet toegepast. Gedurende de pilot wordt er geëxperimenteerd met het anders toewijzen van de vaste plaatsen voor nieuwe marktondernemers. Regels over wachtlijsten vervallen. De plaatsen voor nieuwe ondernemers worden gedurende de pilot toegewezen aan de hand van een sollicitatieprocedure, waarbij er een voor de pilot in het leven geroepen klankbordgroep een advies mag uitbrengen. Het college wijst aan de hand van de selectieprocedure de plaatsen toe.
 • Artikel 15 'Toewijzing standwerkersplaats' wordt flexibel toegepast.
 • Het is verplicht om actief te standwerken, doet de standwerker dit niet dan wordt hij gedurende de pilot uitgesloten van meeloten voor een standwerkersplaats op deze markt.
 • Artikel 16 'Persoonlijk innemen staanplaats; bijstand' wordt niet toegepast voor de Kaapse Markt. De staanplaats kan ook worden ingenomen door een persoon aangewezen door de vergunninghouder. Het gaat er immers om een goedgevuld marktterrein te hebben.
 • Artikel 19 'Ontheffing en vervanging' wordt aangepast voor de Kaapse Markt. Wanneer de staanplaats van een vergunninghouder meer dan 3 marktdagen op rij niet wordt ingenomen, door de vergunninghouder of een medewerker, dan kan de vergunning worden ingetrokken.
 • Toevoeging: 'Wisselkraam van de wijk'
 • Op de Kaapse Markt is de gemeente voornemend om te experimenteren met een wisselkraam. Een inwoner uit de wijk neemt de verantwoordelijkheid van vergunninghouder op zich. Vervolgens zal er per nog vast te stellen periode een andere ondernemer de wisselkraam innemen. De wisselkraam-ondernemers worden geselecteerd door een klankbordgroep uit de wijk. Inwoners uit de wijk Katendrecht-Wilhelminapier zijn vrij om deel te nemen aan de klankbordgroep.

Een vertegenwoordiging van de inwoners van Katendrecht wenst een foodmarkt, aangevuld met bloemen en planten. Een markt met lokale en biologische producten, voor ieders portemonnee en achtergrond. Een markt die de diversiteit van Katendrecht weerspiegeld.

Als gemeente denken wij daarom aan de volgende producten: AGF (aardappelen, groente, fruit), vlees, vis, zuivel, bakker, bloemen/planten, cultuurspecifieke producten en wellicht een kraam met friet of met andere lekkernijen.

Past u niet binnen de genoemde producten, maar denkt u wel dat u goed zou passen op de markt, solliciteer dan ook! We willen ons niet te veel vasthouden aan een vaste branchering en het risico lopen dat we passende ondernemers mislopen.

Om ervoor te zorgen dat er een gevarieerd aanbod op de markt komt, geldt er een maximumaantal kramen per product. We verwachten ruimte voor ongeveer 10 kramen van 4 meter front-breedte en er is ruimte voor 3 grote of 6 kleine verkoopwagens. De precieze aantallen worden bepaald als de inschrijvingen van de ondernemers binnen zijn.

Ondernemers die op de Kaapse Markt willen staan kunnen solliciteren door een aantal vragen te beantwoorden. Deze vragen zijn opgesteld op basis van de nieuwe marktvisie van de gemeente Rotterdam (pdf, RIS) en wensen van inwoners uit Katendrecht.

Samen met een klankbordgroep uit de wijk worden de antwoorden beoordeeld. Per vraag wordt een aantal punten gegeven. Sollicitanten komen in aanmerking voor een plek in de volgorde van het aantal toegekende punten.

Kooplieden kunnen solliciteren vanaf 28 maart tot en met 17 april 2022. Eind april krijgen sollicitanten via de mail of telefoon te horen of ze op de markt mogen staan. Marktondernemers die nog niet in het bezit zijn van een marktvergunning moeten deze vervolgens aanvragen. Marktondernemers zijn pas toegestaan om op de markt te staan als zij in het bezit zijn van een marktvergunning. Wij streven naar een start van de markt eind mei 2022.

Hoe solliciteren?

Wilt u solliciteren naar een plaats op de Kaapse Markt? Stuur dan een e-mail met uw gegevens naar infokaapsemarkt@rotterdam.nl. U ontvangt hierna een overzicht van de sollicitatievragen. Zodra wij uw volledige reactie op deze vragen inclusief bijlagen hebben ontvangen, laten wij u eind april weten of u een plaats heeft op de Kaapse Markt.

Meer informatie

Heeft u vragen over het sollicitatieproces of over de Kaapse Markt? Stuur dan een e-mail naar infokaapsemarkt@rotterdam.nl.