Spring naar het artikel

Zorgt u langere tijd voor iemand uit uw omgeving? Dan bent u een mantelzorger. Soms kunt u wel wat extra hulp gebruiken. Lees hier wat de gemeente doet.

Een mantelzorger is iemand die lange tijd hulp of zorg verleent aan iemand uit zijn of haar omgeving. Denk aan een familielid of iemand uit de vriendenkring. Het gaat hierbij niet over de zorg voor bijvoorbeeld kinderen. Als u een kind heeft dat extra zorg nodig heeft (bijvoorbeeld door een geestelijke of lichamelijke beperking) dan bent u wel mantelzorger.
Als mantelzorger kunt u soms wel wat extra hulp gebruiken. Hieronder ziet u waarmee we u kunnen helpen.

Heeft u vragen, bijvoorbeeld over het aanvragen van zorg? Of weet u even niet meer hoe het verder moet? Neem dan contact op met VraagWijzer.

Wordt de zorg u te veel? Wij helpen u met vervangende zorg of zogenoemde respijtzorg.

De Vraagwijzer kan u hiermee helpen. 

Denk aan een verwijzing naar dagbesteding voor degene die u verzorgt of een logeerhuis waar hij of zij een paar nachten kan blijven. Zo staat u er niet meer helemaal alleen voor.

Een aantal zorgverzekeraars vergoedt deze vervangende mantelzorg, ook wel ‘respijtzorg’ genoemd. Informeer hiervoor bij de verzekering van de persoon waar u voor zorgt.

Het VGZ Rotterdampakket vergoedt respijtzorg. Dit pakket biedt vervangende mantelzorg voor minimaal 3 en maximaal 21 dagen per jaar.

Denkt u dat er professionele zorg nodig is? Bijvoorbeeld op psychisch of medisch gebied? Neem dan contact op met VraagWijzer. Medewerkers van de VraagWijzer zoeken samen met u naar oplossingen. Is het nodig, dan verwijst VraagWijzer u naar andere organisaties in de wijk. Bijvoorbeeld het wijkteam of een hulpverlener van een zorgorganisatie.

Komt u niet toe aan alle klussen in het huis van degene die u verzorgt? Voor vijf euro krijgt u één uur extra huishoudelijke hulp.

Woont degene die u verzorgt te ver weg? En is het dringend nodig dat u dichterbij elkaar gaat wonen? Dan kunt u mogelijk voorrang krijgen op een woning bij elkaar in de buurt. We noemen dit een urgentieaanvraag.

Urgentie geeft u voorrang bij het krijgen van een sociale huurwoning. Dat geldt ook als degene waarvoor u zorgt, wil verhuizen.

Ook mensen die zelfstandig wonen, maar voor zorg afhankelijk zijn van een instelling, kunnen soms urgentie krijgen. Zo kunt u dichterbij de instelling wonen.

Let op: Als u dichterbij een familielid wil gaan wonen die in een instelling woont, krijgt u geen urgentie. Het familielid is voor de zorg niet van u afhankelijk.

Hoe vraagt u urgentie aan?

Voor de aanvraag heeft u een Mantelzorgverklaring nodig.

Ook moet u het formulier Bijlage mantelzorg (pdf) invullen.

Als het kan, voegt u een verklaring van de huisarts toe. Hierin verklaart de huisarts dat u voor urgentie in aanmerking komt.

De documenten neemt u mee naar uw huidige woningcorporatie. Zij zetten dan uw aanvraag door naar de SUWR. De SUWR bepaalt of u in aanmerking komt voor urgentie.

Soms wordt bij aanvragen om medische redenen aan de GGD advies gevraagd. Er vindt dan een onderzoek plaats. De artsen van de GGD bekijken of de aanvraag voor een verhuisurgentie gegrond is.

Heeft u moeite met het invullen van de formulieren? Ga dan langs bij de VraagWijzer. Of neem contact op met 14 010. U wordt dan doorverwezen naar iemand die u kan helpen.

Komt u in aanmerking?

Zowel huishoudens van binnen als van buiten de regio Rotterdam kunnen urgentie aanvragen.

Bij een aanvraag wordt ook gekeken of:

 • er andere oplossingen zijn, zonder verhuizing
 • de situatie dringend is.

Kosten

De woningcorporatie rekent € 35,- voor de aanvraag.

Als er extra onderzoek nodig is door medische redenen, moet u dit zelf betalen. Dit onderzoek kost € 50,-.

Meer informatie?

Op de site van de SUWR staat nog meer informatie over urgentieaanvraag.

Of lees de brochure van het SUWR (pdf), met alle informatie over het aanvragen van een urgentieverklaring.

We willen we u graag bedanken voor uw zorg voor een ander. Daarom krijgt u de mantelzorgwaardering. Die bestaat uit:

 • Gratis Rotterdampas met 25 euro OV-tegoed
  Iedere mantelzorger ontvangt een gratis Rotterdampas met daarop eenmalig 25 euro OV-tegoed.
  Met de Rotterdampas kunt u meer dan 750 leuke dingen doen, gratis of met korting. Voor alle kortingsacties: zie rotterdampas.nl/acties.
  Voor de aanvraag van de pas heeft u een mantelzorgverklaring nodig. Heeft u al een gratis pas, dan kunt u deze verlengen. U kunt het OV-tegoed bij één van de RET-servicepunten op uw OV-chip laden.
 • Rotterdampas cadeau doen
  U kunt de Rotterdampas ook cadeau doen aan iemand anders.
  Dit gaat als volgt: U vraagt de mantelzorgverklaring online aan. Via de mail ontvangt u een vouchercode. Deze code geeft u aan de persoon die de Rotterdampas van u krijgt. Met deze code kan die persoon via rotterdampas.nl/bestellen gratis de Rotterdampas bestellen.
 • Parkeren in de buurt
  Heeft degene voor wie u zorgt een CIZ-indicatie of Wmo-beschikking? En woont hij in een gebied waar betaald parkeren geldt? Dan kan hij een mantelzorgparkeervergunning aanvragen. Als mantelzorger parkeert u dan gratis in de buurt.
 • Dag van de Mantelzorg
  Op de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg organiseren we allerlei activiteiten in de buurt. De Dag van de Mantelzorg wordt op 10 november gevierd. In alle 14 gebieden zijn diverse activiteiten voor mantelzorgers. Deze variëren van een lunch, een film, workshops en nog veel meer.

Om de Rotterdampas met 25 euro OV-tegoed cadeau te krijgen, heeft u een mantelzorgverklaring nodig. Vraag de verklaring online aan of ga langs bij VraagWijzer bij u in de buurt.

 • Wie heeft recht op de mantelzorgparkeervergunning?
  De mantelzorgparkeervergunning is alleen voor mantelzorgers van mensen met een Wmo- en WLZ-indicatie.
 • Waar kan ik de parkeervergunning aanvragen?
  Degene die door u wordt verzorgd moet een aanvraag indienen, zodat u gratis kunt parkeren. Dien de aanvraag in via de pagina mantelzorgparkeervergunning.
 • Waar heb ik dan recht op?
  U krijgt een parkeervergunning voor 500 uur per kalenderjaar, verdeeld in blokjes van tien minuten.
 • Wat moet ik als houder van een mantelzorgparkeervergunning doen om voor de vergoeding van parkeerkosten in aanmerking te komen?
  U hoeft zelf niets te doen. De gemeente regelt zelf dat de kosten niet meer aan u doorbelast worden.

Naast de gemeente zijn er ook andere organisaties die u kunnen helpen. Hieronder vindt u een overzicht:

 • Het welzijn bij u in de buurt zet zich ook in om mantelzorgers te steunen. Bijvoorbeeld door lotgenotencontact.
 • De Mantelzorg Schijf van Vijf geeft inzicht in de verschillende behoeften van mantelzorgers, met bijbehorende mogelijkheden die er zijn aan ondersteuning, van praktische hulp tot het delen van ervaringen.
 • Mezzo is de landelijke organisatie die de belangen van de mantelzorgers en de mantelzorgorganisaties behartigt.
 • Unie van Vrijwilligers doet vrijwilligerswerk in de zorg- en welzijnssector.
 • MEE ondersteunt mantelzorgers van mensen met een lichamelijke en/ of verstandelijke handicap.
 • GGZ-organisaties als Parnassia Groep, Bavo Europoort helpen mantelzorgers van mensen met verslavingen of psychische problemen.
 • Zorgverzekeraars bieden ook vaak mantelzorgondersteuning. Kijk in uw polis om te zien wat uw zorgverzekeraar u kan bieden.

Veelgestelde vragen

Een mantelzorger is iemand die langere tijd hulp of zorg verleent aan iemand uit de omgeving, bijvoorbeeld een familielid, vriend of kennis.
Het gaat hierbij niet over de dagelijkse (normale) zorg voor bijvoorbeeld kinderen.

De gemeente laat hiermee haar waardering voor mantelzorgers zien.

Mantelzorgwaardering bestaat uit het mantelzorgcadeau (de gratis Rotterdampas met 25 euro OV-tegoed), het mantelzorgparkeren en de jaarlijkse Dag van de mantelzorg.

 • Mantelzorgers die in Rotterdam wonen
 • Mantelzorgers die ergens anders in Nederland wonen, maar zorgen voor iemand die in Rotterdam woont

Hiermee verklaart u dat u mantelzorger bent. In de verklaring staan uw persoonlijke gegevens en die van de persoon voor wie u zorgt. Ook wordt er gevraagd naar het aantal uur dat u mantelzorg verleent.

U hebt de mantelzorgverklaring nodig:

 • om in aanmerking te komen voor het mantelzorgcadeau
 • als u mantelzorg verleent als tegenprestatie voor uw uitkering
 • als u gebruik wilt maken van de Huishoudelijke Hulp vouchers
 • om in aanmerking te komen voor de Maasstadpolis (om als mantelzorger verzekerd te zijn in het geval van schade of ongeval veroorzaakt tijdens uitvoeren van uw zorgtaak)

Uw gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden of door andere organisaties.

Uw gegevens worden wel gebruikt door het Beleidsteam Informele Hulp en Ondersteuning van de gemeente voor directe berichtgeving aan de mantelzorger over mantelzorgontwikkelingen.

Uw gegevens worden door dit team ook gebruikt voor een steekproefsgewijze controle van het uitreiken van de mantelzorgattentie, zoals op het aanvraagformulier is aangegeven.

U bepaalt zelf of u de mantelzorgverklaring wilt laten zien aan andere organisaties of onderdelen van de gemeente om aan te geven dat u mantelzorger bent.

Dit kan via de pagina mantelzorgverklaring. U logt hier in met uw DigiD. Houd de naam en adresgegevens van degene voor wie u zorgt bij de hand. De mantelzorgverklaring wordt naar het door u ingevulde emailadres gestuurd.

Uw gegevens worden uitsluitend geregistreerd voor de mantelzorgverklaring.

Als online aanvragen echt niet lukt, dan kunt u om hulp vragen bij de VraagWijzers.

Neem uw eigen legitimatiebewijs mee en de naam en adresgegevens van diegene voor wie u zorgt.

U kunt – net als Rotterdamse mantelzorgers - een mantelzorgverklaring invullen via de pagina mantelzorgverklaring.

Wanneer u als mantelzorger in het bezit bent van een mantelzorgverklaring, bent u via de Maasstadpolis verzekerd. Mocht u tijdens uw zorgtaak schade of een ongeval veroorzaken, kunt u rechtstreeks contact opnemen met Michael Verhoeven  of Erik Rampersad of via (010) 489 34 85.

Schriftelijk:
Gemeente Rotterdam
Cluster Bestuur- en Concernondersteuning
Juridische diensten, team Verzekeringen
De Rotterdam – 36 etage
Wilhelminakade 179
3072 AP Rotterdam

of:

Centraal Beheer
Postbus 700
7300 HC Apeldoorn
(055) 579 86 00

Meer informatie over melden van een ongeval of schade

Een ongeval moet zo snel mogelijk worden gemeld bij team Verzekeringen van de gemeente Rotterdam of bij afwezigheid rechtstreeks aan Centraal Beheer. In elk geval binnen 3 maanden. Bij overlijden melden de nabestaande minimaal 48 uur voor de begrafenis of crematie.