Huisvesting voor maatschappelijke beroepen
Gepubliceerd op: 26-06-2020
Geprint op: 24-09-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/maatschappelijke-beroepen/
Ga naar de hoofdinhoud

Rotterdam heeft een tekort aan leraren, politieagenten en mensen in de zorg. Wie in Rotterdam in een van deze beroepen werkt of wil werken, kan in aanmerking komen voor voorrang op een huurwoning in de stad.

Zo willen we het voor deze groepen makkelijker maken om voor Rotterdam te kiezen. In vier proefprojecten met huurwoningen met verschillende huurprijzen kijken we of dit te realiseren is. Om in aanmerking te komen voor deze regeling gelden een aantal voorwaarden. Ook studenten van een opleiding voor één van deze beroepen kunnen in aanmerking komen.

De vier pilots

Om dit plan te realiseren zijn vier pilots ontwikkeld:

 1. Woningbouwcorporatie Woonstad biedt in Bloemhof en Hillesluis en vanaf 1 september 2021 ook in straten in andere wijken sociale huurwoningen (huur tot 752 euro) aan met voorrang voor leraren, zorgverleners en politieagenten. Deze woningen vindt u via advertenties op Woonnet Rijnmond.
 2. Woningbouwcorporatie Havensteder biedt in Lombardijen woningen aan in de vrije sector (huur boven 752 euro) met voorrang voor leraren, zorgverleners en politieagenten. Deze woningen verschijnen op Woonnet Rijnmond.
 3. Stadswonen Rotterdam stelt vanaf juli 2020 kamers beschikbaar voor mbo-, hbo- en wo-studenten aan een opleiding voor het onderwijs, de zorg of de politieacademie. Aanmelding voor deze kamers loopt via de decanen/coördinatoren van de onderwijsinstelling
 4. Vanaf begin 2022 komen in Rotterdam nieuwbouwwoningen beschikbaar. Als pilot wordt in bepaalde projecten een deel van de woningen met voorrang toegewezen aan leraren, zorgverleners en politieagenten.  De voorrang geldt bijvoorbeeld voor het nieuwbouwproject Our Domain, waarvoor mensen die tot deze beroepsgroepen behoren, zich in de eerste helft van juli 2021 met voorrang kunnen inschrijven. Dit is een nieuwbouwproject voor studenten en young professionals. Kijk voor meer informatie op thisisourdomain.nl.

Wanneer kom ik in aanmerking?

De regeling voor leraren geldt in Rotterdam voor leraren in het basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs voor leraren in de tekortvakken. Tekortvakken zijn Nederlands, Duits, Frans, informatica, natuurkunde, scheikunde, wiskunde, Latijn en Grieks.

Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

 • U werkt minimaal twintig uur per week als leraar bij een Rotterdams schoolbestuur in het basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs of in één van de tekortvakken in het voortgezet onderwijs
 • U werkt als leraar in Rotterdam, maar woont buiten de stad en heeft daardoor een grote woon-werkafstand
 • Voor de proef met sociale huurwoningen in Bloemhof en Hillesluis en vanaf 1 september 2021 ook in straten in andere wijken geldt dat de woning passend moet zijn qua inkomen. Ook geldt een maximuminkomen tot 44.655 euro bruto per jaar. Dat maximum geldt per huishouden. Meer informatie over passend toewijzen kunt u vinden op rijksoverheid.nl
 • Voor de proef met de huurwoningen in Lombardijen en op termijn de proef met de nieuwbouwwoningen, geldt een minimuminkomen van 40.025 euro bruto per jaar.

Van de vier pilots zijn er momenteel twee waarvoor leraren zich kunnen inschrijven. Dit gaat om woningen in de wijken Bloemhof en Hillesluis (sociale huurwoning, huur tot 752 euro) en per 1 september 2021 in straten in andere wijken, en in Lombardijen (huur vanaf 752 euro). Inschrijving hiervoor verloopt via advertenties op Woonnet Rijnmond.

De voorrang op de nieuwbouwwoningen start in 2021, bij de oplevering van de eerste woningen begin 2022.

De regeling geldt voor verpleegkundigen niveau 4 en 6, doktersassistenten niveau 4 en verzorgenden niveau 3.

Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

 • U werkt minimaal 24 uur per week
 • Voor de proef met sociale huurwoningen in Bloemhof en Hillesluis en vanaf 1 september 2021 ook in straten in andere wijken geldt dat de woning passend moet zijn qua inkomen. Ook geldt een maximuminkomen tot 44.655 euro bruto per jaar. Dat maximum geldt per huishouden. Meer informatie over passend toewijzen kunt u vinden op rijksoverheid.nl
 • Voor de proef met de huurwoningen in Lombardijen, en op termijn de proef met de nieuwbouwwoningen, geldt een minimuminkomen van 40.025 euro bruto per jaar.

Van de vier pilots zijn er momenteel twee waarvoor zorgverleners zich kunnen inschrijven. Dit gaat om woningen in de wijken Bloemhof en Hillesluis (sociale huurwoning, huur tot 752 euro) en per 1 september 2021 in straten in andere wijken, en in Lombardijen (huur vanaf 752 euro). Inschrijving hiervoor verloopt via advertenties op Woonnet Rijnmond.

De voorrang op de nieuwbouwwoningen start in 2021, bij de oplevering van de eerste woningen begin 2022.

De regeling geldt voor politieagenten binnen de politie-eenheid Rotterdam.

Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

 • U werkt minimaal 32 uur per week
 • Voor de proef met sociale huurwoningen in Bloemhof en Hillesluis en vanaf 1 september 2021 ook in straten in andere wijken geldt dat de woning passend moet zijn qua inkomen. Ook geldt er een maximum inkomen tot 44.655 euro bruto per jaar. Dat maximum geldt per huishouden. Meer informatie over passend toewijzen kunt u vinden op rijksoverheid.nl
 • Voor de proef met de huurwoningen in Lombardijen, en op termijn de proef met de nieuwbouwwoningen, geldt een minimuminkomen van 40.025 euro bruto per jaar.

Van de vier pilots zijn er momenteel twee waarvoor politieagenten zich kunnen inschrijven. Dit gaat om woningen in de wijken Bloemhof en Hillesluis (sociale huurwoning, huur tot 752 euro) en per 1 september 2021 in straten in andere wijken, en in Lombardijen (huur vanaf 752 euro). Inschrijving hiervoor verloopt via advertenties op Woonnet Rijnmond.

De voorrang op de nieuwbouwwoningen start in 2021, bij de oplevering van de eerste woningen begin 2022.

Alle mbo-, hbo- en wo-studenten jonger dan 28 jaar aan een Rotterdamse opleiding richting onderwijs, of zorg of aan de politieacademie kunnen voorrang krijgen op een kamer via Stadswonen Rotterdam.

Het gaat om de volgende opleidingen:

 • Opleidingen tot leraar: een Rotterdamse pabo of een tweedegraads lerarenopleiding in Rotterdam voor een van de tekortvakken (Nederlands, Duits, Frans, informatica, natuurkunde, scheikunde, wiskunde, Latijn en Grieks)
 • Opleiding tot onderwijsassistent aan een Rotterdamse ROC of via Adpep
 • Opleiding in de zorg op mbo- of hbo-niveau in Rotterdam
 • De politieacademie in Rotterdam.

Studenten kunnen zich aanmelden via de decanen/coördinatoren van hun onderwijsinstelling. Het gaat om mbo, hbo en wo. Let op: de maximumleeftijd is 27 jaar.

Veelgestelde vragen

 

Als meerdere mensen, bijvoorbeeld een politieagent, zorgverlener of leraar, reageren op een woning, dan wordt gekeken naar inschrijftijd. Wie de langste inschrijftijd heeft, gaat voor.

Bij nieuwbouwwoningen in bepaalde projecten krijgen mensen met een maatschappelijk beroep een bepaalde periode (bijvoorbeeld twee weken) voorrang bij de inschrijving. Na die termijn vervalt de voorrang en kan iedereen zich inschrijven.

In deze pilots wordt een bepaald deel van de woningen gereserveerd voor deze beroepen. Meer informatie over huurwoningen in Rotterdam is te vinden op de pagina Huurwoning.

Voorlopig gaat het om een proef, waarbij we bij enkele projecten een percentage van het totaal beschikbare aantal woningen hebben gereserveerd voor maatschappelijke beroepen. Dat totaal wisselt wel eens. Het is dus moeilijk te zeggen in cijfers om hoeveel woningen het gaat.

De woningen voor de pilot in de sociale sector staan in de twee NPRZ-wijken Hillesluis en Bloemhof en in straten in andere wijken van Rotterdam, dus niet alleen op Zuid. De tweede pilot gaat over woningen met een huur boven de 752 euro. Deze huizen staan in Lombardijen. De nieuwbouwwoningen die in eind 2021/begin 2022 beschikbaar komen, staan in Rotterdam Centrum en -Zuid.

Alle corporaties zijn op de een of andere manier betrokken bij de proefprojecten. Kijk op Woonnet Rijnmond voor het aanbod.

U kunt de woning zo lang huren als u wilt. Als uw inkomen stijgt, gelden de standaardnormen van huurverhoging. Sommige corporaties hebben een regeling voor doorstroming naar een middensegment-huurwoning, maar dat is geen onderdeel van deze pilot.

De pilots lopen in 2020 en zullen in 2021 en begin 2022 doorlopen. Daarna volgt een besluit over een mogelijk vervolg.

Na evaluatie van de proef, eind 2021/begin 2022, volgt een besluit over een mogelijk vervolg. Dat besluit heeft geen gevolgen voor de mensen die via de regeling een woning hebben gekregen. U hoeft dus niet te verhuizen wanneer de voorrangsregeling stopt.