Huisvesting voor maatschappelijke beroepen
Gepubliceerd op: 26-06-2020
Geprint op: 07-10-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/maatschappelijke-beroepen/
Ga naar de hoofdinhoud

Rotterdam heeft een tekort aan leraren, politieagenten en mensen in de zorg. Wie in Rotterdam in één van deze beroepen werkt of wil werken, kan voorrang krijgen op een huurwoning in de stad.

Zo willen we het voor deze groepen makkelijker maken om voor Rotterdam te kiezen.
In een aantal proefprojecten met huurwoningen met verschillende huurprijzen kijken we of dit kan. Om recht te hebben op deze regeling gelden een aantal voorwaarden.
Ook studenten van een opleiding voor één van deze beroepen hebben hier misschien recht op. U leest er verderop op deze pagina meer over.
Let op: ook als misschien recht hebt op voorrang, moet u rekening houden met een wachttijd. De vraag naar betaalbare huurwoningen is in Rotterdam namelijk veel groter dan het aanbod.

De vier proefprojecten

Om de voorrang op een huurwoning te testen zijn 4 proefprojecten:

 1. De 4 grote woningcorporaties (Woonstad, Vestia, Havensteder en Woonbron) bieden in verschillende straten in Rotterdam sociale huurwoningen (huur tot € 763) aan met voorrang voor leraren, zorgverleners en politieagenten. Deze woningen vindt u via advertenties op Woonnet Rijnmond.
  Let op: voor deze proef gelden speciale voorwaarden.
 2. Woningbouwcorporatie Havensteder biedt in Lombardijen woningen aan in de vrije sector. Dat betekent dat de huur hoger is dan € 763. Leraren, zorgverleners en politieagenten krijgen hier voorrang. Deze woningen verschijnen op Woonnet Rijnmond.
 3. Stadswonen Rotterdam stelt vanaf juli 2020 kamers beschikbaar voor mbo-, hbo- en wo-studenten aan een opleiding voor het onderwijs, de zorg of de politieacademie. Aanmelding voor deze kamers loopt via de decanen en coördinatoren van de onderwijsinstelling
 4. Als proef wordt in bepaalde nieuwbouwprojecten een deel van de woningen met voorrang toegewezen aan leraren, zorgverleners en politieagenten.
  De voorrang geldt bijvoorbeeld voor het nieuwbouwproject Our Domain, waarvoor mensen die tot deze beroepsgroepen behoren, zich in de eerste helft van juli 2021 met voorrang konden inschrijven.
  Kijk op woneninrotterdam.nl voor het actuele nieuwbouwaanbod in Rotterdam. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de gratis nieuwsbrief Wonen in Rotterdam.

Werkt u in de zorg, het onderwijs of bij de politie?

Werkt u in de zorg, het onderwijs of bij de politie?

Voorrang op bij particuliere huurwoningen in de Tarwewijk

Daarnaast is er nog een extra proef bij gekomen. Rotterdam kiest ervoor om huurwoningen in de particuliere huursector met verschillende huurprijzen beschikbaar te stellen voor mensen die (willen) werken in de zorg, het onderwijs of bij de politie. Deze maatregel is op 1 januari 2022 ingegaan voor een aantal straten in de wijk Tarwewijk in Rotterdam-Zuid.

Wilt u hiervoor in aanmerking komen? Let op: dan moet uw werkgever of het opleidingsinstituut waarbij u een opleiding volgt in het onderwijs, de zorg of bij de politie, dit aanmeldformulier invullen en mailen naar wonenso@rotterdam.nl.

Om het formulier digitaal in te vullen slaat u het eerst op voordat u het invult. Als u het nadat u het heeft ingevuld nogmaals opslaat kunt u het per e-mail versturen.

Wanneer kom ik in aanmerking?

De regeling voor leraren geldt in Rotterdam voor leraren in het basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs voor leraren in de tekortvakken.
Tekortvakken zijn:

 • Nederlands
 • Duits
 • Frans
 • informatica
 • natuurkunde
 • scheikunde
 • wiskunde
 • Latijn
 • Grieks.

Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

 • U werkt minimaal 20 uur per week als leraar bij een Rotterdams schoolbestuur in het basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs of in één van de tekortvakken in het voortgezet onderwijs.
 • U werkt als leraar in Rotterdam, maar woont buiten de stad en heeft daardoor een grote woon-werkafstand.
 • Voor de proef met sociale huurwoningen in Bloemhof en Hillesluis en vanaf 1 september 2021 ook in straten in andere wijken geldt dat de woning passend moet zijn qua inkomen. Ook geldt een maximuminkomen tot € 44.655 bruto per jaar. Dat maximum geldt per huishouden. Meer informatie over passend toewijzen kunt u vinden op rijksoverheid.nl
 • Voor de proef met de huurwoningen in Lombardijen en op termijn de proef met de nieuwbouwwoningen, geldt een minimuminkomen van € 40.025 bruto per jaar.

Van de vier proeven zijn er nu 2 waarvoor leraren zich kunnen inschrijven. Dit gaat om woningen in de wijken Bloemhof en Hillesluis (sociale huurwoning, huur tot € 752) en sinds 1 september 2021 in straten in andere wijken, en in Lombardijen (huur vanaf € 752).
Inschrijving hiervoor verloopt via advertenties op Woonnet Rijnmond.

De voorrang op de nieuwbouwwoningen is gestart in 2021, bij de oplevering van de eerste woningen in 2022.

De regeling geldt voor verpleegkundigen niveau 4 en 6, doktersassistenten niveau 4 en verzorgenden niveau 3.

Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

 • U werkt minimaal 24 uur per week
 • Voor de proef met sociale huurwoningen in Bloemhof en Hillesluis en vanaf 1 september 2021 ook in straten in andere wijken geldt dat de woning passend moet zijn qua inkomen. Ook geldt een maximuminkomen tot € 44.655 bruto per jaar. Dat maximum geldt per huishouden. Meer informatie over passend toewijzen kunt u vinden op rijksoverheid.nl
 • Voor de proef met de huurwoningen in Lombardijen, en op termijn de proef met de nieuwbouwwoningen, geldt een minimuminkomen van € 40.025 bruto per jaar.

Van de 4 proeven zijn er nu 2 waarvoor zorgverleners zich kunnen inschrijven. Dit gaat om woningen in de wijken Bloemhof en Hillesluis (sociale huurwoning, huur tot € 752) en sinds 1 september 2021 in straten in andere wijken, en in Lombardijen (huur vanaf € 752).
Inschrijving hiervoor verloopt via advertenties op Woonnet Rijnmond.

De voorrang op de nieuwbouwwoningen startte in 2021, bij de oplevering van de eerste woningen in 2022.

De regeling geldt voor politieagenten binnen de politie-eenheid Rotterdam.

Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

 • U werkt minimaal 32 uur per week
 • Voor de proef met sociale huurwoningen in Bloemhof en Hillesluis en vanaf 1 september 2021 ook in straten in andere wijken geldt dat de woning passend moet zijn qua inkomen. Ook geldt er een maximum inkomen tot € 44.655 bruto per jaar. Dat maximum geldt per huishouden. Meer informatie over passend toewijzen kunt u vinden op rijksoverheid.nl
 • Voor de proef met de huurwoningen in Lombardijen, en op termijn de proef met de nieuwbouwwoningen, geldt een minimuminkomen van € 40.025 bruto per jaar.

Van de 4 proeven zijn er nu 2 waarvoor politieagenten zich kunnen inschrijven. Dit gaat om woningen in de wijken Bloemhof en Hillesluis (sociale huurwoning, huur tot € 752) en sinds 1 september 2021 in straten in andere wijken, en in Lombardijen (huur vanaf € 752).
Inschrijving hiervoor verloopt via advertenties op Woonnet Rijnmond.

De voorrang op de nieuwbouwwoningen startte in 2021, bij de oplevering van de eerste woningen in 2022.

Alle mbo-, hbo- en wo-studenten jonger dan 28 jaar aan een Rotterdamse opleiding richting onderwijs, of zorg of aan de politieacademie kunnen voorrang krijgen op een kamer via Stadswonen Rotterdam.

Het gaat om de volgende opleidingen:

 • Opleidingen tot leraar: een Rotterdamse pabo of een tweedegraads lerarenopleiding in Rotterdam voor een van de tekortvakken (Nederlands, Duits, Frans, informatica, natuurkunde, scheikunde, wiskunde, Latijn en Grieks).
 • Opleiding tot onderwijsassistent aan een Rotterdamse ROC of via Adpep.
 • Opleiding in de zorg op mbo- of hbo-niveau in Rotterdam.
 • De politieacademie in Rotterdam.

Studenten kunnen zich aanmelden via de decanen/coördinatoren van hun onderwijsinstelling. Het gaat om mbo, hbo en wo.
Let op: de maximumleeftijd is 27 jaar.

Vragen en antwoorden

 

Als meerdere mensen, bijvoorbeeld een politieagent, zorgverlener of leraar, reageren op een woning, dan wordt gekeken naar inschrijftijd. Wie de langste inschrijftijd heeft, gaat voor.

Bij nieuwbouwwoningen in bepaalde projecten krijgen mensen met een maatschappelijk beroep een bepaalde periode (bijvoorbeeld 2 weken) voorrang bij de inschrijving. Na die termijn vervalt de voorrang en kan iedereen zich inschrijven.

In deze proeven wordt een bepaald deel van de woningen gereserveerd voor deze beroepen.
Meer informatie over huurwoningen in Rotterdam is te vinden op de pagina Huurwoning.

Voorlopig gaat het om een proef, waarbij we bij enkele projecten een percentage van het totaal beschikbare aantal woningen hebben gereserveerd voor maatschappelijke beroepen. Dat totaal wisselt wel eens. Het is dus moeilijk te zeggen in cijfers om hoeveel woningen het gaat.

Nee, de woningen staan in verschillende wijken van Rotterdam.

Alle corporaties zijn op de een of andere manier betrokken bij de proefprojecten.
Kijk op Woonnet Rijnmond voor het aanbod.

U kunt de woning zo lang huren als u wilt. Als uw inkomen stijgt, gelden de standaardnormen van huurverhoging.
Sommige corporaties hebben een regeling voor doorstroming naar een middensegment-huurwoning, maar dat is geen onderdeel van deze proef.

Alle proeven lopen in 2022 gewoon door.

Na evaluatie van de proef, eind 2021-begin 2022, volgt een besluit over een mogelijk vervolg. Dat besluit heeft geen gevolgen voor de mensen die via de regeling een woning hebben gekregen. U hoeft dus niet te verhuizen wanneer de voorrangsregeling stopt.